6 vragen aan Joep Habets, het geheugen van de BNA

BNA 175 jaar

9 februari 2017


Joep, officieel startte de BNA in 1842, maar er schijnt ook nog een voorloper te zijn geweest, hoe zit dat?
In Amsterdam werd in 1819 de Maatschappij tot Aanmoediging der Bouwkunde opgericht. Deze was maar een kort leven beschoren, na 1830 was de organisatie niet meer actief. De opvolger was de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, die in 1842 van start ging met een Algemeene Ledenvergadering. Tot de leden behoorden architecten, maar ook beoefenaren van andere bouwambachten, genie-officieren en ambtenaren van Waterstaat, een flink aantal ‘Meester Timmermannen’ en ook veel liefhebbers – je hoefde geen prof te zijn.

Hoe ben je te werk gegaan bij het schrijven van de 7 mijlpalen?
Ik heb vooral gekeken naar hoe de architectuurbranche zich ontwikkelde en hoe zij zich verhield tot de maatschappelijke ontwikkelingen gedurende de 7 tijdvakken. Neem bijvoorbeeld de stammenstrijd tussen de traditionalisten en de modernisten, die werd overal gevoerd: van de beeldende kunst tot de architectuur. Een strijd die in onze branche overigens veel genuanceerder werd gevoerd dan wij nu geneigd zijn ons te herinneren. Zowel de traditionele als de moderne architecten vonden toen ook dat hun architectuur moest aansluiten op de heersende tijdgeest.

Wat waren de eye-openers voor jou?
Veel issues herhalen zich. In elk tijdvak waren weliswaar de omstandigheden anders, maar er is altijd een strijd gestreden om de bouwkunst, het vak en de rol van de architect in de vaart der volkeren op te stuwen.

Je bent zelf ook deel van de BNA-historie – hoe stond de branche er 30 jaar geleden voor? 
Toen ik in 1987 hier binnenkwam, was branche net herstellende  van de vorige crisis. Ook toen al stimuleerden we ondernemerschap en gaven we in het BNA-magazine het podium aan architecten die nieuwe wegen insloegen. Een van mijn eerste taken was het opzetten van ons 150-jarig jubileum, met onder meer de BNA als co-maker van een tv-serie over architectuurroutes in alle provincies.

Wat is er niet veranderd de voorbije 175 jaar?
Architecten hebben vaak het idee gehad dat ze op de drempel staan van een nieuwe tijd. En ze hebben altijd gemeend dat ze een belangrijke bijdrage leveren aan het vormgeven van diezelfde nieuwe tijd. We zijn dus een geëngageerde branche. Voor de oorlog zetten architecten zich in voor betere woonomstandigheden voor arbeiders, ze speelden een belangrijke rol tijdens de wederopbouw en vorig jaar onderstreepten ze hun engagement door zich massaal aan te melden voor Sense of Belonging.

Tot slot: nog een opmerkelijk wist-je-datje?
Begin jaren vijftig was het aantal vrouwelijke BNA-leden nog op 1 hand te tellen. Pas sinds deze eeuw gaat het de goede kant op. Veranderingen voltrekken zich langzaam maar zeker – als je de 7 mijlpalen achter elkaar leest, lees je dat tussen de regels door.

Bekijk de eerste mijlpaaal 1842 – 1862

Laatste nieuws en aankomende events

wo 05 apr 2017

Bouwbesluit niveau bestaande bouw

  • Type: masterclass
  • Locatie: Utrecht (ntb)
  • Organisatie: BNA Academie
  • Onderwerp: Vakmanschap
Bouwbesluit niveau bestaande bouw

Nieuws / 27 mrt, 2017

Gastblog Joost Baks: Terug naar het horizontale bos

Het begint een bekend beeld te worden in de hedendaagse architectuur: woontorens voorzien van balkons met bomen, kantoren met een complete parken op het dak en gebouwen voorzien van groene gevels aan alle kanten. Hoewel


Gastblog Joost Baks: Terug naar het horizontale bos

Nieuws / 21 mrt, 2017

Reactie BNA op conflict aanbesteding Naturalis

Algemeen standpunt BNA Een gerealiseerd gebouw heeft een gebruiksfunctie. Vanuit dit gebruik kan aanpassing, uitbreiding of zelfs herontwikkeling noodzakelijk zijn. Van de opdrachtgever mag worden verwacht dat hij zorgvuldig omgaat met de integriteit van het oorspronkelijk ontwerp


Reactie BNA op conflict aanbesteding Naturalis

Nieuws / 20 mrt, 2017

Negen gebouwen in de race voor de titel Beste Gebouw van het Jaar 2017

Na een rondgang door heel Nederland langs 21 geselecteerde gebouwen (uit 113 inzendingen) heeft de jury 9 gebouwen genomineerd, verdeeld over 4 categorieën. De Jurywinnaar, Publiekswinnaar, Categoriewinnaars en Eervolle Vermeldingen voor BNA Beste Gebouw van het


Negen gebouwen in de race voor de titel Beste Gebouw van het Jaar 2017

Nieuws / 20 mrt, 2017

Notitie Ruimte, water en ontwerp aangeboden

BNA Onderzoek en het voormalig DOP van het ministerie IenM vroegen een aantal ontwerpers mee te denken over de ruimtelijke benadering van de wateropgave. Het daaruit voortgekomen pleidooi voor een integrale aanpak van de wateropgave is aangeboden aan Hermen Borst, directeur Staf DeltacommissarisNotitie Ruimte, water en ontwerp aangeboden

Inloggen op BNA

(Sluiten)