6 vragen aan Joep Habets, het geheugen van de BNA

BNA 175 jaar

9 februari 2017


Joep, officieel startte de BNA in 1842, maar er schijnt ook nog een voorloper te zijn geweest, hoe zit dat?
In Amsterdam werd in 1819 de Maatschappij tot Aanmoediging der Bouwkunde opgericht. Deze was maar een kort leven beschoren, na 1830 was de organisatie niet meer actief. De opvolger was de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, die in 1842 van start ging met een Algemeene Ledenvergadering. Tot de leden behoorden architecten, maar ook beoefenaren van andere bouwambachten, genie-officieren en ambtenaren van Waterstaat, een flink aantal ‘Meester Timmermannen’ en ook veel liefhebbers – je hoefde geen prof te zijn.

Hoe ben je te werk gegaan bij het schrijven van de 7 mijlpalen?
Ik heb vooral gekeken naar hoe de architectuurbranche zich ontwikkelde en hoe zij zich verhield tot de maatschappelijke ontwikkelingen gedurende de 7 tijdvakken. Neem bijvoorbeeld de stammenstrijd tussen de traditionalisten en de modernisten, die werd overal gevoerd: van de beeldende kunst tot de architectuur. Een strijd die in onze branche overigens veel genuanceerder werd gevoerd dan wij nu geneigd zijn ons te herinneren. Zowel de traditionele als de moderne architecten vonden toen ook dat hun architectuur moest aansluiten op de heersende tijdgeest.

Wat waren de eye-openers voor jou?
Veel issues herhalen zich. In elk tijdvak waren weliswaar de omstandigheden anders, maar er is altijd een strijd gestreden om de bouwkunst, het vak en de rol van de architect in de vaart der volkeren op te stuwen.

Je bent zelf ook deel van de BNA-historie – hoe stond de branche er 30 jaar geleden voor? 
Toen ik in 1987 hier binnenkwam, was branche net herstellende  van de vorige crisis. Ook toen al stimuleerden we ondernemerschap en gaven we in het BNA-magazine het podium aan architecten die nieuwe wegen insloegen. Een van mijn eerste taken was het opzetten van ons 150-jarig jubileum, met onder meer de BNA als co-maker van een tv-serie over architectuurroutes in alle provincies.

Wat is er niet veranderd de voorbije 175 jaar?
Architecten hebben vaak het idee gehad dat ze op de drempel staan van een nieuwe tijd. En ze hebben altijd gemeend dat ze een belangrijke bijdrage leveren aan het vormgeven van diezelfde nieuwe tijd. We zijn dus een geëngageerde branche. Voor de oorlog zetten architecten zich in voor betere woonomstandigheden voor arbeiders, ze speelden een belangrijke rol tijdens de wederopbouw en vorig jaar onderstreepten ze hun engagement door zich massaal aan te melden voor Sense of Belonging.

Tot slot: nog een opmerkelijk wist-je-datje?
Begin jaren vijftig was het aantal vrouwelijke BNA-leden nog op 1 hand te tellen. Pas sinds deze eeuw gaat het de goede kant op. Veranderingen voltrekken zich langzaam maar zeker – als je de 7 mijlpalen achter elkaar leest, lees je dat tussen de regels door.

Bekijk de eerste mijlpaaal 1842 – 1862

Laatste nieuws en aankomende events

ma 06 mrt 2017

BNA Live, Zwolle

  • Type: netwerkbijeenkomst
  • Locatie: Schouwburg Odeon, Blijmarkt 25 Zwolle
  • Organisatie: BNA
BNA Live, Zwolle

Nieuws / 22 feb, 2017

Tweede Kamer stemt in met Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer heeft op 21 februari 2017 ingestemd met het Wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb). Tegen stemden PVV, GroenLinks, Partij voor de Dieren, CU, 50plus, SP en Bontes/Van Klaveren.


Tweede Kamer stemt in met Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Nieuws / 14 feb, 2017

15 februari: BNA dubbel actief op de TU Delft

Morgenavond organiseren de BNA, Synchroon en de studievereniging Argus op de TU Delft een debat over de toekomst van het architectenvak met de drie finalisten van het Next Step Program, onder wie Marc Koehler. Aanmelden


15 februari: BNA dubbel actief op de TU Delft

Nieuws / 14 feb, 2017

Nieuw instrument voor gezonde architectenselecties

Vandaag publiceren de BNA, Architectuur Lokaal en ICSadviseurs  de uitgebreide Richtlijn Gezonde Architectenselecties. Deze richtlijn moet helpen om de negatieve spiraal van oplopende tenderkosten en frustraties te doorbreken. De richtlijn is bedoeld voor opdrachtgevers, bouwmanagers


Nieuw instrument voor gezonde architectenselecties

Nieuws / 08 feb, 2017

TU Delft ontwikkelt online tool voor aardbevingsproblematiek

Kennis over het ontstaan van aardbevingen en de gevolgen hiervan voor bouwwerken is belangrijk voor de bouw, zeker in Groningen. Deze kennis is nodig voor het bedenken en toepassen van innovatieve oplossingen voor bouwkundige problemen die


TU Delft ontwikkelt online tool voor aardbevingsproblematiek

Inloggen op BNA

(Sluiten)