Over BNA

Bijna 1200 architectenbureaus zijn verenigd in de BNA, Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus. De BNA is een netwerk dat modern, creatief ondernemerschap bevordert. Met als drijfveer de kracht van architectuur voor de leefomgeving.

Onze missie is het versterken van architectenbureaus die op kansrijke markten toegevoegde waarde bieden aan opdrachtgever en samenleving. De BNA richt zich op architectenbureaus, de opdrachtgevers van architectenbureaus en de samenleving als geheel. Het inzetten en benutten van de collectieve kracht en het actief promoten van de meerwaarde van architecten zijn hierbij onmisbare instrumenten.

Versterken van architectenbureaus
De architectenbranche kenmerkt zich door veerkracht, ook in moeilijke tijden. De BNA staat voor het collectieve belang van de branche en werkt aan het versterken van bureaus door belangenbehartiging, het uitwisselen van kennis, het scheppen van goede condities voor het ondernemerschap en het faciliteren van netwerken. De BNA zoekt naar nieuwe marktkansen voor architectenbureaus en wil actief bijdragen aan een gezond ondernemersklimaat. Kerntaken zijn:

>> Download het jaaroverzicht 2015

Toegevoegde waarde architectuur
Architectenbureaus bieden toegevoegde waarde in de bouwsector, omdat zij in staat zijn complexe opgaven in een vroeg stadium te verbeelden, wensen van bewoners, gebruikers en opdrachtgevers te vertalen en te komen met slimme ruimtelijke oplossingen. Bovendien hebben zij een verbindende rol in de keten van samenwerkende partijen.

Architectenbureaus die zijn aangesloten bij de branchevereniging, de BNA, leveren deze meerwaarde. Hierdoor wordt in elke fase van het bouwproces waarde gecreëerd vanaf het eerste gesprek tot aan de oplevering. Daarbij wordt rekening gehouden met het toenemende belang van het toekomstige onderhoud.

De toegevoegde waarde van architecten – en van BNA-architecten in het bijzonder – brengt de BNA voortdurend over het voetlicht, in de (social) media, via campagnes en via de prijsvraag BNA Beste Gebouw van het Jaar.

Kracht van architectuur
Architecten zorgen niet alleen voor goede gebouwen, maar ook voor een betere woon-, zorg-, onderwijs-, en werkomgeving. Dat is de kracht van architectuur. Bovendien zorgt de branche voor innovatie: of het nu gaat om duurzamer leven, slimmer omgaan met kostbare ruimte of het toepassen van betere materialen. De BNA zet zich als branchevereniging in voor een sterke architectenbranche, die aantoonbaar meerwaarde biedt voor de samenleving.

Laatste nieuws en aankomende events

ma 12 Dec 2016

Dynamo

  • Type: cursus
  • Locatie: Utrecht
  • Organisatie: BNA Academie, CADIX
  • Onderwerp: BIM
Dynamo

di 13 Dec 2016

Ontwerpen aan Ruimte en Water

  • Type: congres
  • Locatie: Den Haag
  • Organisatie: Delta Ontwerpplatform
  • Onderwerp: BNA Onderzoek
Ontwerpen aan Ruimte en Water

Nieuws / 08 Dec, 2016

Samenwerking steeds belangrijker

Samenwerking in de bouwketen is voor architectenbureaus steeds belangrijker. Van alle architectenbureaus geeft 74% aan meer samen te werken, vooral met bouwbedrijven,  ingenieurs en vakgenoten. Dat blijkt uit de BNA Conjunctuurmeting najaar 2016. BNA-directeur Fred Schoorl: “Verbinden

Samenwerking steeds belangrijker

Nieuws / 06 Dec, 2016

Ontwerpstudie ‘Licht verdicht’ afgerond

De afgelopen vijf maanden onderzochten zeven multidisciplinaire ontwerpteams kansen voor licht optoppen in het centrum van Rotterdam met als inspiratie de Karel Doorman van Ibelings van Tilburg architecten.

Ontwerpstudie ‘Licht verdicht’ afgerond

Nieuws / 05 Dec, 2016

Nieuwe aanvragen BNA lidmaatschap

Overeenkomstig artikel 1a van het Huishoudelijk Reglement hebben de hieronder genoemde bureaus een verzoek om toelating bij de BNA ingediend: Bureau van Berkum BV, Goirle Boeijenjong Architecten, Nijmegen Bastiaan Buurman architect, Arnhem Coare interieurarchitectuur B.V.,

Nieuwe aanvragen BNA lidmaatschap

Nieuws / 30 Nov, 2016

Kritiek BNA leidt tot aanpassing Omgevingswet

Afgelopen september heeft de BNA samen met andere brancheorganisaties haar zorgen geuit over de wijze waarop de uitvoeringsregelgeving van de Omgevingswet is vormgegeven. De inhoudelijke kritiek is deels door het ministerie overgenomen en heeft tot

Kritiek BNA leidt tot aanpassing Omgevingswet

Inloggen op BNA

(Sluiten)