Even wat kennis en inspiratie opdoen?

Business Bootcamp voor Architecten versterkt in hoog tempo je kracht als ondernemer

Uniek programma voor architecten met ambitie

Als ondernemer heb je aan twee zaken behoefte: kennis over wat er komt kijken bij het ondernemerschap en een stcvig netwerk. Daarom ontwikkelde de BNA Academie een uniek programma: het Business Bootcamp voor Architecten. Architecten die hun eigen bureau willen starten, een doorstart willen maken of de stap zetten naar partner, worden in hoog tempo daarvoor klaargestoomd.

Leer praten over geld

“Het is een training waarbij je oa leert over geld te praten,” vertelt Mirjam Hoveijn over de nieuwe training Commerciële gespreksvoering.

Verminder ontwerpfouten; ga werken met BIM!

Al onze BIM (gerelateerde) cursussen onder één knop, kijk hier.  U heeft een gebouw ontworpen en uiteraard heeft u rekening gehouden met de wensen van de klant én uw eigen eisen voor een hoogwaardig ontwerp. Tijdens

In control met InCompany

Hoe zorg je dat de persoonlijke en professionele ontwikkeling van je medewerkers leidt tot de ontwikkeling van je bureau? Hanneke Janzen, al twintig jaar actief als trainer Communicatieverbetering  en sinds dit jaar ook voor de

Klaar voor BENG?

Van alle architectenbureaus is de helft bekend met de eisen die er worden gesteld aan bijna energieneutrale gebouwen, de zogenoemde BENG-indicatoren. Ongeveer 20% kent ze goed en nog eens 30% is er al bekend mee. De andere helft van de bureaus kent deze indicatoren nog niet. De helft van de bureaus geeft aan hier actief aan te willen gaan werken.

Continu je kennis en kunde updaten is cruciaal

Professionaliseren kun je leren, is haar motto. Nieuwe kennis leidt tot nieuwe inzichten die weer tot nieuwe opdrachten kunnen leiden. Wat dat betreft is de BNA Academie een effectieve leerpartner voor haar leden. “We weten

De overeenkomst als fundament onder de opdracht

“Een goede overeenkomst is het fundament onder je opdracht,” vindt Marja van der Lek. Als docent van de training Contracteren voor architecten pleit ze voor meer bewustzijn bij het aangaan van contracten.

5 tips voor Succesvol Onderhandelen

Het resultaat van een goede onderhandeling is niet winst of verlies, maar een oplossing die het gezamenlijk belang dient De eerste stap bij het onderhandelen: scheid de mensen van het probleem! Een slechte deal is

Meer ontwerpvrijheid met kennis van voorschriften

BNA Academie - Brandveilig ontwerpen

“Meer vrijheid in het ontwerp, snellere procedures, lagere kosten, goede contacten met de overheid.”  Johan Jansen somt de voordelen op van kennis van de brandveiligheidsvoorschriften. Jansen is nieuw bij de BNA Academie: op 15 maart

Het heft in handen bij aanbestedingen

BNA Academie - Strategisch inschrijven op aanbestedingen

Of deelnemen aan Europese aanbestedingen zinvol is? “Niet mokken+denken ‘daar kom ik toch niet tussen’, maar proactief invloed uitoefenen in voortraject!”

Duurzaam gebouw start met bewust materiaalgebruik

“Veel architecten denken: als ik een houtconstructie maak, dan ben ik duurzaam bezig. Maar als je kijkt naar de milieubelasting van zo’n constructie, dan klopt dat niet altijd.” Pim Peters, directeur van IMd Raadgevende Ingenieurs

De fijne kneepjes van projectmanagement

“Projectmanagement is een vak apart: architecten die het beheersen, hebben dus een vak erbij,” vindt Sylvie Banning, docent van de cursus ‘Projectmanagement voor architecten’.

Interview: “Kennis is macht”

BNA Academie-Kennis is macht

"Alle architecten zouden moeten deelnemen aan bij- en nascholing," zegt Adriaan Jurriëns. "Omdat je zo laat zien dat je je vak serieus neemt."

Architecten en aardbeien

BNA Academie-Architecen en Aardbeien

Vroeger waren wilde aardbeien de enige aardbeien die we kenden. Het natuurlijke aanbod was voldoende. Harry Starren legt de link naar architecten.

Zonder klanten geen ontwerp

BNA Academie - Klantgericht acquireren

'Als ondernemer moet je je blijven ontwikkelen, niet alleen inhoudelijk maar ook in de manier waarop je die inhoud verkoopt,' aldus docente Sylvia Massy.

Richting kiezen

BNA Academie - Voorbereiden op de Duitse markt 800-550

Ries Meertens coachte vijf jaar creatieve ondernemers. Bij de BNA Academie gaf hij workshops en trainingen waaronder ‘Bouw aan het fundament van uw bureau.’

Kansen pakken in Duitsland

BNA Academie - Voorbereiden op de Duitse markt 800-550

'Er is werk, de Nederlandse architectuur staat er in hoog aanzien én de rol van de architect is uitgebreider,' docent Bert van der Laan.

Top 3 meest bezochte pagina's

    Werken met een architect

    De BNA brengt ruim 1.200 architectenbureaus samen. Via de pagina 'Vind een architect' kunt u de portfolio's en profielen van BNA-leden bekijken. Welke voordelen heeft het inschakelen van een BNA-architect voor opdrachtgevers? BNA-leden: staan ingeschreven in het wettelijk architectenregister (en voldoen zo aan de opleidingseisen van de EU); hebben minimaal twee jaar praktijkervaring; zijn verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid; zijn verplicht jaarlijks ten ...

    Over BNA

    Onze missie is het versterken van architectenbureaus die op kansrijke markten toegevoegde waarde bieden aan opdrachtgever en samenleving. De BNA richt zich op architectenbureaus, de opdrachtgevers van architectenbureaus en de samenleving als geheel. Het inzetten en benutten van de collectieve kracht en het actief promoten van de meerwaarde van architecten zijn hierbij onmisbare instrumenten. Versterken van ...

Inloggen op BNA

(Sluiten)