BNA Onderzoek

Laboratorium voor ruimtelijke ideeën

BNA Onderzoek is een laboratorium voor slimme ruimtelijke ideeën. BNA Onderzoek brengt architecten, onderzoekers, marktpartijen en overheden samen om na te denken over maatschappelijke vraagstukken. Niet alleen de vraagstukken die nu spelen zoals demografische krimp, verstedelijking en duurzaamheid. We proberen ook te ontdekken waar in de toekomst de slimme, creatieve en verbindende blik van de architect kan helpen maatschappelijke problemen op te lossen. BNA Onderzoek biedt architectenbureaus de kans om in multidisciplinaire teams hun kennis te verbreden en nieuwe ontwerpopgaven te verkennen. Door samen met alle betrokken partijen aan beeldende scenario’s te werken, biedt BNA Onderzoek probleemhouders inspiratie en handvatten voor ontwikkelprocessen.

Slotpublicatie gereed

Duurzame toekomst
De duurzame toekomst van de bestaande woning - de architect als schakel tussen proces en ruimtelijke kwaliteit.
Slotpublicatie gereed

Website 'De Adaptieve dijk' LIVE

website adaptieve dijk2
Wat kun je meer doen met een dijk dan hem steeds opnieuw verbreden en ophogen? In het najaar van 2015 bekeken verschillende ontwerpteams onze dijken eens van de andere kant.
Website 'De Adaptieve dijk' LIVE

Langer thuis in eigen huis

BNA Onderzoek - Langer thuis in eigen huis
De wereld om ons heen is hard aan het veranderen: Mensen moeten langer blijven wonen waar ze wonen en willen dat vaak ook. Welke slimme en breed toepasbare oplossingen liggen er klaar?
Langer thuis in eigen huis

Snelweg en stad

BNA Onderzoek - snelweg en stad
In deze ontwerpstudie wordt een zestal locaties langs de ringwegen van Amsterdam, Rotterdam en Utrecht verkend op basis van ontwerpend onderzoek.
Snelweg en stad

Inloggen op BNA

(Sluiten)