BNA Onderzoek

Laboratorium voor ruimtelijke ideeën

BNA Onderzoek is een laboratorium voor slimme ruimtelijke ideeën. BNA Onderzoek brengt architecten, onderzoekers, marktpartijen en overheden samen om na te denken over maatschappelijke vraagstukken. Niet alleen de vraagstukken die nu spelen zoals demografische krimp, verstedelijking en duurzaamheid. We proberen ook te ontdekken waar in de toekomst de slimme, creatieve en verbindende blik van de architect kan helpen maatschappelijke problemen op te lossen. BNA Onderzoek biedt architectenbureaus de kans om in multidisciplinaire teams hun kennis te verbreden en nieuwe ontwerpopgaven te verkennen. Door samen met alle betrokken partijen aan beeldende scenario’s te werken, biedt BNA Onderzoek probleemhouders inspiratie en handvatten voor ontwikkelprocessen.

Licht verdicht

BNA-Onderzoek-licht verdichten nieuwe studie
Studie over optoppen van bestaande gebouwen in stadscentrum Rotterdam, start 10 juni 2016. Gezocht worden interdisciplinaire ontwerpteams bestaand uit architecten, constructeurs en stedenbouwkundigen.
Licht verdicht

Slotpublicatie gereed

Duurzame toekomst
De duurzame toekomst van de bestaande woning - de architect als schakel tussen proces en ruimtelijke kwaliteit.
Slotpublicatie gereed

Langer thuis in eigen huis

BNA Onderzoek - Langer thuis in eigen huis
De wereld om ons heen is hard aan het veranderen: Mensen moeten langer blijven wonen waar ze wonen en willen dat vaak ook. Welke slimme en breed toepasbare oplossingen liggen er klaar?
Langer thuis in eigen huis

Snelweg en stad

BNA Onderzoek - snelweg en stad
In deze ontwerpstudie wordt een zestal locaties langs de ringwegen van Amsterdam, Rotterdam en Utrecht verkend op basis van ontwerpend onderzoek.
Snelweg en stad

Inloggen op BNA

(Sluiten)