BNA Onderzoek

Laboratorium voor ruimtelijke ideeën

BNA Onderzoek is een laboratorium voor slimme ruimtelijke ideeën. BNA Onderzoek brengt architecten, onderzoekers, marktpartijen en overheden samen om na te denken over maatschappelijke vraagstukken. Niet alleen de vraagstukken die nu spelen zoals demografische krimp, verstedelijking en duurzaamheid. We proberen ook te ontdekken waar in de toekomst de slimme, creatieve en verbindende blik van de architect kan helpen maatschappelijke problemen op te lossen. BNA Onderzoek biedt architectenbureaus de kans om in multidisciplinaire teams hun kennis te verbreden en nieuwe ontwerpopgaven te verkennen. Door samen met alle betrokken partijen aan beeldende scenario’s te werken, biedt BNA Onderzoek probleemhouders inspiratie en handvatten voor ontwikkelprocessen.

Boekpresentatie Licht Verdicht

In het boek Licht Verdicht, een onderzoek naar verdichten door optoppen, keken zeven multidisciplinaire ontwerpteams hoe zij de Rotterdamse binnenstad letterlijk naar grotere hoogte kunnen brengen.
Boekpresentatie Licht Verdicht

Ruimte, water en ontwerp

BNA Onderzoek en het voormalig DOP (Delta Ontwerpplatform) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu vroegen een aantal ontwerpers mee te denken over de ruimtelijke benadering van de wateropgave. Hun bevindingen zijn in een notitie opgeschreven.
Ruimte, water en ontwerp

Snelweg x stad

De publicatie 'Snelweg x stad' kijkt naar de mogelijke toekomsten van de stedelijke ringweg. In een reeks essays en zeven ontwerpvoorstellen worden maatregelen besproken die snelweg en stad dichter tot elkaar kunnen brengen.
Snelweg x stad

Langer thuis in eigen huis

Toolbox voor een comfortabel, prettig en veilig huis voor senioren. Steeds meer senioren blijven langer in hun eigen huis wonen. Naar mate de leeftijd vordert, neemt de behoefte aan een comfortabel, prettig en veilig huis toe.
Langer thuis in eigen huis

Snelweg en stad

BNA Onderzoek - snelweg en stad
In deze ontwerpstudie is een vijftal locaties langs de ringwegen van Amsterdam, Rotterdam en Utrecht, waar snelweg en stad op elkaar treffen, verkend op basis van ontwerpend onderzoek.
Snelweg en stad

Publicatiereeks 'Freestyle'

In deze reeks schrijven architecten over inspirerende gebouwen, bijzondere vormen, fascinerende plekken – alles wat ze helpt bij het maken van een ontwerp. Met de serie Freestyle brengt BNA Onderzoek deze persoonlijke verzamelingen in beeld.
Publicatiereeks 'Freestyle'

Inloggen op BNA

(Sluiten)