BNA Onderzoek

Laboratorium voor ruimtelijke ideeën

BNA Onderzoek is een laboratorium voor slimme ruimtelijke ideeën. BNA Onderzoek brengt architecten, onderzoekers, marktpartijen en overheden samen om na te denken over maatschappelijke vraagstukken. Niet alleen de vraagstukken die nu spelen zoals demografische krimp, verstedelijking en duurzaamheid. We proberen ook te ontdekken waar in de toekomst de slimme, creatieve en verbindende blik van de architect kan helpen maatschappelijke problemen op te lossen. BNA Onderzoek biedt architectenbureaus de kans om in multidisciplinaire teams hun kennis te verbreden en nieuwe ontwerpopgaven te verkennen. Door samen met alle betrokken partijen aan beeldende scenario’s te werken, biedt BNA Onderzoek probleemhouders inspiratie en handvatten voor ontwikkelprocessen.

Wat is de eeuwigheidswaarde van een gebouw?

Vitale architectuur
Vitale Architectuur ontrafelt de achtergronden van deze vraag en verbindt daarmee de kwaliteiten van oude en nieuwe gebouwen. BNA Onderzoek zocht met architectenbureaus naar antwoorden en deze zijn nu in boekvorm uitgegeven door Nai010 publishers.
Wat is de eeuwigheidswaarde van een gebouw?

De lol van verduurzamen

lol van verduurzamen
Hoe kan de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad worden gekoppeld aan meer ontwerpkwaliteit? In zes interviews met betrokkenen zoekt BNA Onderzoek na antwoorden.
De lol van verduurzamen

Licht verdicht

BNA-Onderzoek-licht verdichten nieuwe studie
Studie over optoppen van bestaande gebouwen in stadscentrum Rotterdam, start 10 juni 2016. Gezocht worden interdisciplinaire ontwerpteams bestaand uit architecten, constructeurs en stedenbouwkundigen.
Licht verdicht

Snelweg en stad

BNA Onderzoek - snelweg en stad
In deze ontwerpstudie wordt een zestal locaties langs de ringwegen van Amsterdam, Rotterdam en Utrecht verkend op basis van ontwerpend onderzoek.
Snelweg en stad

Inloggen op BNA

(Sluiten)