BNA Onderzoek

Laboratorium voor ruimtelijke ideeën

BNA Onderzoek is een laboratorium voor slimme ruimtelijke ideeën. BNA Onderzoek brengt architecten, onderzoekers, marktpartijen en overheden samen om na te denken over maatschappelijke vraagstukken. Niet alleen de vraagstukken die nu spelen zoals demografische krimp, verstedelijking en duurzaamheid. We proberen ook te ontdekken waar in de toekomst de slimme, creatieve en verbindende blik van de architect kan helpen maatschappelijke problemen op te lossen. BNA Onderzoek biedt architectenbureaus de kans om in multidisciplinaire teams hun kennis te verbreden en nieuwe ontwerpopgaven te verkennen. Door samen met alle betrokken partijen aan beeldende scenario’s te werken, biedt BNA Onderzoek probleemhouders inspiratie en handvatten voor ontwikkelprocessen.

Snelweg x Stad

Toolbox voor een comfortabel, prettig en veilig huis voor senioren. Steeds meer senioren blijven langer in hun eigen huis wonen. Naar mate de leeftijd vordert, neemt de behoefte aan een comfortabel, prettig en veilig huis toe.
Snelweg x Stad

Wat is de eeuwigheidswaarde van een gebouw?

De publicatie 'Vitale Architectuur' ontrafelt de achtergronden van deze vraag en verbindt daarmee de kwaliteiten van oude en nieuwe gebouwen. BNA Onderzoek zocht met architectenbureaus naar antwoorden en deze zijn recentelijk in boekvorm uitgegeven door Nai010 publishers.
Wat is de eeuwigheidswaarde van een gebouw?

Licht verdicht

Studie over optoppen van bestaande gebouwen in stadscentrum Rotterdam. Interdisciplinaire ontwerpteams bestaand uit architecten, constructeurs en stedenbouwkundigen werken hierin samen.
Licht verdicht

Langer thuis in eigen huis

Toolbox voor een comfortabel, prettig en veilig huis voor senioren. Steeds meer senioren blijven langer in hun eigen huis wonen. Naar mate de leeftijd vordert, neemt de behoefte aan een comfortabel, prettig en veilig huis toe.
Langer thuis in eigen huis

Snelweg en stad

BNA Onderzoek - snelweg en stad
In deze ontwerpstudie wordt een zestal locaties langs de ringwegen van Amsterdam, Rotterdam en Utrecht verkend op basis van ontwerpend onderzoek.
Snelweg en stad

Publicatiereeks 'Freestyle'

In deze reeks schrijven architecten over inspirerende gebouwen, bijzondere vormen, fascinerende plekken – alles wat ze helpt bij het maken van een ontwerp. Met de serie Freestyle brengt BNA Onderzoek deze persoonlijke verzamelingen in beeld.
Publicatiereeks 'Freestyle'

Inloggen op BNA

(Sluiten)