Lobby BNA voor bescherming kwetsbare groepen bewoners is succesvol

Bruikbaarheidseisen blijven in opvolger Bouwbesluit

10 januari 2017

Minister Blok heeft bij de behandeling van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) in de Tweede Kamer aangekondigd de bruikbaarheidseisen voor woningen terug te plaatsen (één op één hetzelfde niveau als het Bouwbesluit 2012). Hiermee geeft hij gehoor aan de roep van de Kamer, maar ook van maatschappelijke organisaties en de meerderheid van het Overlegplatform Bouwregelgeving (OPB). De BNA heeft als lid van het OPB samen met maatschappelijke organisaties de Tweede Kamer en uiteindelijk ook de minister ervan overtuigd dat deregulering risico’s met zich meebrengt voor de onderkant van de woningmarkt en kwetsbare groepen zoals ouderen en mensen met een beperking.

De vorig jaar jaar al versoepelde bruikbaarheidseisen voor particuliere opdrachtgevers die hun eigen woning laten ontwerpen en bouwen blijven behouden. Ook komt er een gemeentelijke ontheffingsmogelijkheid om bijvoorbeeld projecten zoals tiny houses mogelijk te maken. De gemeentelijke mogelijkheid zal slechts één kant op werken: er mogen dus geen strengere eisen worden gesteld. Een gemeente zal deze ontheffing (maatwerkregel) ook moeten vastleggen in het Omgevingsplan, zodat deze vooraf kenbaar is voor initiatiefnemers.

Laatste nieuws en aankomende events

Nieuws / 02 nov, 2016

Customer journey: geef vorm aan een goede klantervaring

Architectenbureaus die voor, tijdens en na een project voor een optimale klantervaring zorgen bij opdrachtgevers en eindgebruikers presteren goed. Positieve klantervaringen dragen bij aan vertrouwen en het verwerven van voldoende, bij een bureau passende opdrachten


Customer journey: geef vorm aan een goede klantervaring

Nieuws / 19 sep, 2016

BNA lobbyt: De architect als kwaliteitsborger bij kleine opdrachten

Minister Blok heeft onlangs een nieuw puzzelstuk van de Wet kwaliteitsborging in de bouw naar de Tweede Kamer gestuurd: Het Ontwerpbesluit kwaliteitsborging. De concept AMvB (algemene maatregel van bestuur) werkt een aantal onderdelen van de


BNA lobbyt: De architect als kwaliteitsborger bij kleine opdrachten

Nieuws / 01 sep, 2016

Omgevingswet: update en lobby BNA

De totstandkoming van de Omgevingswet is één van de grootste wetgevingsoperaties ooit in Nederland. Hoewel de beoogde inwerkingtreding pas in 2018 is, wordt er achter de schermen al jarenlang hard gewerkt. Met succes: de Tweede en


Omgevingswet: update en lobby BNA

Nieuws / 30 jun, 2016

Oproep BNA: nu krachten bundelen voor huisvesting vluchtelingen

Tijdens de slotmanifestatie van Home Away from Home op 29 juni in het Nieuwe Insituut heeft BNA bestuurslid Joost Ector de aanwezigen, waaronder gemeenten en corporaties, opgeroepen het huisvestingsvraagstuk voor vluchtelingen te verbreden en te


Oproep BNA: nu krachten bundelen voor huisvesting vluchtelingen

Inloggen op BNA

(Sluiten)