Gastblogs

‘Omdat je een BIM samen maakt, kun je van elkaar leren’

Een BIM maak je niet alleen, het draait in het geheel om samenwerken. Bij voorkeur tegelijkertijd.Dat u als architect de zorgsector als werkgebied moet vergeten, voert veel te ver. Sterker nog, de demografische trend...

George Müller over kansen in het zorgvastgoed

Anneke Dalhuisen over aanpak kantorenleegstand

Met Heijmans RealExchange pakken we gebieden met gedeeltelijke leegstand aan door middel van ruilverkaveling. Maar met een goed plan...

Anneke Dalhuisen over aanpak kantorenleegstand

Adri Duivesteijn: ‘Grotere zeggenschap burger biedt kansen voor architecten’

Vanaf de introductie van de Woningwet in 1901 is de Nederlandse woningbouw-productie top down tot stand gekomen. De vastgoedbranche is structureel veranderd. Dat betekent dat nieuwe rollen, werkwijzen en businessmodellen nodig zijn. Ook voor architecten. 'Als er iets duidelijk geworden is afgelopen jaren, dan is het wel dat we veel meer vanuit een gezamenlijk...

‘Gezamenlijk werken aan invulling complexe ruimtelijke ontwikkeling’

Top 3 meest bezochte pagina's

  Duurzame ontwikkeling

  Onmisbare schakel Architecten zijn een onmisbare schakel om de gebouwde omgeving in Nederland voor 2050 circulair en energieneutraal te krijgen. Ontwerpkeuzes zijn bepalend voor het gebruik van bepaalde grondstoffen of het energieverbruik in gebouwen. Het energievraagstuk is overigens niet alleen te bereiken door toepassing van allerlei installaties, maar juist door een intelligent ruimtelijk ontwerp.  

  Standaardtaakbeschrijving (STB)

  Je kunt zelf werkzaamheden toevoegen of bepaalde taken nader specificeren. Daarnaast is het mogelijk een taakverdelingsoverzicht te maken met de verdeling van werkzaamheden over de betrokkenen bij een bepaald project. De STB kan worden toegepast in samenhang met DNR, de standaardvoorwaarden voor overeenkomsten tussen adviseurs en opdrachtgevers. STB 2014 De laatste versie van de STB dateert van 2014 ...

  Inloggen

  BNA.nl Persoonlijke projecten uploaden (alleen mogelijk via uw zakelijke inlogcode) Pagina’s raadplegen die alleen zichtbaar zijn voor leden www.bna.nl

Inloggen op BNA

(Sluiten)