Gastblogs

George Müller over kansen in het zorgvastgoed

Dat u als architect de zorgsector als werkgebied moet vergeten, voert veel te ver. Sterker nog, de demografische trend laat zien dat de vraag naar zorg door de vergrijzing de komende jaren zelfs fors zal stijgen.


George Müller over kansen in het zorgvastgoed

Anneke Dalhuisen over aanpak kantorenleegstand

Met Heijmans RealExchange pakken we gebieden met gedeeltelijke leegstand aan door middel van ruilverkaveling. Maar met een goed plan en een rekenmodel alleen ben je er nog niet. Echte synergie bereik je pas wanneer partijen elkaar vertrouwen.Anneke Dalhuisen over aanpak kantorenleegstand

Harry Nieman over kansen private kwaliteitsborging

De Algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst van de Tweede Kamer debatteerde 27 maart met minister Blok over zijn plannen het bouwtoezicht anders in te richten. Zijn ideeën verwoorde hij in een brief aan de kamer op 27 november 2013. Ik heb de beraadslagingen bijgewoond en was de volgende dag verbaasd over de verschillende interpretaties van de resultaten van het debat. Mijn beeld: minister Blok heeft groen licht om zijn plannen verder uit te werken en het duale stelsel is van de baan.Harry Nieman over kansen private kwaliteitsborging

Yvonne van Mierlo over nieuwe samenwerking

De vastgoedbranche is structureel veranderd. Dat betekent dat nieuwe rollen, werkwijzen en businessmodellen nodig zijn. Ook voor architecten.Yvonne van Mierlo over nieuwe samenwerking

‘Gezamenlijk werken aan invulling complexe ruimtelijke ontwikkeling’

'Als er iets duidelijk geworden is afgelopen jaren, dan is het wel dat we veel meer vanuit een gezamenlijk perspectief moeten werken aan de invulling van steeds complexer wordende ruimtelijke ontwikkeling', dat betoogt BNA-voorzitter Willem Hein Schenk tijdens het eerste Nationaal Bouwdebat. Zijn hele speech leest u hier.‘Gezamenlijk werken aan invulling complexe ruimtelijke ontwikkeling’

Top 3 meest bezochte pagina's

    Werken met een architect

    De BNA brengt ruim 1.200 architectenbureaus samen. Via de pagina 'Vind een architect' kunt u de portfolio's en profielen van BNA-leden bekijken. Welke voordelen heeft het inschakelen van een BNA-architect voor opdrachtgevers? BNA-leden: staan ingeschreven in het wettelijk architectenregister (en voldoen zo aan de opleidingseisen van de EU); hebben minimaal twee jaar praktijkervaring; zijn verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid; zijn verplicht jaarlijks ten ...

    Over BNA

    Onze missie is het versterken van architectenbureaus die op kansrijke markten toegevoegde waarde bieden aan opdrachtgever en samenleving. De BNA richt zich op architectenbureaus, de opdrachtgevers van architectenbureaus en de samenleving als geheel. Het inzetten en benutten van de collectieve kracht en het actief promoten van de meerwaarde van architecten zijn hierbij onmisbare instrumenten. Versterken van ...

Inloggen op BNA

(Sluiten)