Gastblogs

Anneke Dalhuisen over aanpak kantorenleegstand

Met Heijmans RealExchange pakken we gebieden met gedeeltelijke leegstand aan door middel van ruilverkaveling. Maar met een goed plan en een rekenmodel alleen ben je er nog niet. Echte synergie bereik je pas wanneer partijen elkaar vertrouwen.


Anneke Dalhuisen over aanpak kantorenleegstand

Harry Nieman over kansen private kwaliteitsborging

De Algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst van de Tweede Kamer debatteerde 27 maart met minister Blok over zijn plannen het bouwtoezicht anders in te richten. Zijn ideeën verwoorde hij in een brief aan de kamer op 27 november 2013. Ik heb de beraadslagingen bijgewoond en was de volgende dag verbaasd over de verschillende interpretaties van de resultaten van het debat. Mijn beeld: minister Blok heeft groen licht om zijn plannen verder uit te werken en het duale stelsel is van de baan.Harry Nieman over kansen private kwaliteitsborging

Yvonne van Mierlo over nieuwe samenwerking

De vastgoedbranche is structureel veranderd. Dat betekent dat nieuwe rollen, werkwijzen en businessmodellen nodig zijn. Ook voor architecten.Yvonne van Mierlo over nieuwe samenwerking

‘Gezamenlijk werken aan invulling complexe ruimtelijke ontwikkeling’

'Als er iets duidelijk geworden is afgelopen jaren, dan is het wel dat we veel meer vanuit een gezamenlijk perspectief moeten werken aan de invulling van steeds complexer wordende ruimtelijke ontwikkeling', dat betoogt BNA-voorzitter Willem Hein Schenk tijdens het eerste Nationaal Bouwdebat. Zijn hele speech leest u hier.‘Gezamenlijk werken aan invulling complexe ruimtelijke ontwikkeling’

Top 3 meest bezochte pagina's

    De Nieuwe Regeling (DNR)

    De algemene voorwaarden voor adviseurs van opdrachtgevers zijn vastgelegd in De Nieuwe Regeling (DNR). Bij het opstellen van deze algemene voorwaarden is een goede afweging van belangen gemaakt. Ook de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de architect is afgestemd op de algemene voorwaarden in de DNR. Eenduidige regeling DNR staat voor De Nieuwe Regeling. DNR is een eenduidige regeling, die ...

    Standaardtaakbeschrijving (STB)

    Je kunt zelf werkzaamheden toevoegen of bepaalde taken nader specificeren. Daarnaast is het mogelijk een taakverdelingsoverzicht te maken met de verdeling van werkzaamheden over de betrokkenen bij een bepaald project. De STB kan worden toegepast in samenhang met DNR, de standaardvoorwaarden voor overeenkomsten tussen adviseurs en opdrachtgevers. STB 2014 De laatste versie van de STB dateert van 2014 ...

Inloggen op BNA

(Sluiten)