Cao en pensioen

De BNA wil de positie en het perspectief van de Nederlandse architectenbureaus versterken. Daarvoor zijn optimale randvoorwaarden nodig, waarbinnen zij hun werkzaamheden kunnen verrichten.

Cao
De BNA en de vakbonden zijn voorstander van een verdere professionalisering van de branche, goed werkgever- en werknemerschap. Een moderne flexibele cao, die bureaus de ruimte geeft om in te spelen op de veranderingen in de markt helpt daarbij. De cao 2015-2017 loopt tot en met 28 februari 2017.

Pensioen
Een zeker pensioen en keuzevrijheid zijn belangrijk. Verschillende partijen zijn betrokken bij de pensioenregeling voor de architectenbranche. De sociale partners komen de pensioenregeling overeen. Het pensioenfonds is verantwoordelijk voor de uitvoering.

De leden van FNV Bondgenoten, Dienstenbond CNV en De Unie gaan net als het bestuur van de BNA akkoord met de nieuwe pensioenregeling vanaf 2015. Werknemers en werkgevers gaan volgend jaar minder premie betalen. Zij krijgen daarvoor een pensioenopbouw die gelijkwaardig is met de opbouw dit jaar en optimaal gebruikmaakt van de fiscale mogelijkheden. De tot 2015 opgebouwde rechten blijven gelijk, maar het indexatiebeleid versobert, waardoor de kans op toeslagen en kortingen afneemt. Dit is in lijn met de pensioenregels die onlangs in de Tweede Kamer zijn aangenomen.

Architectenbureaus en hun medewerkers blijven vallen onder de collectieve pensioenregeling van het Pensioenfonds voor Architectenbureaus. Het Ministerie van SZW heeft de verplichtstelling van de pensioenregeling verlengd met vijf jaar.

BNA-bureaus vertegenwoordigen een belangrijke meerderheid (>60%) van de in de architectenbranche werkzame werknemers. Dat heeft het ministerie vastgesteld op verzoek van de sociale partners (BNA en vakbonden) en het pensioenfonds. Hiermee voldoet het pensioenfonds van de branche aan de wettelijke voorwaarden voor de verplichtstelling.

Dossier

Algemeen: Laatste BNA nieuws

Nieuws / 15 nov, 2016

Praat mee over de cao inzet van de BNA

De huidige cao loopt tot en met 28 februari 2017. Begin 2017 starten de onderhandelingen over een nieuwe cao....

Praat mee over de cao inzet van de BNA

Nieuws / 12 okt, 2016

Met jouw input nemen we de cao onder de loep

De arbeidsmarkt in de architectenbranche verandert continu, dat is logisch, het is daarom noodzaak om de branchebrede arbeidsvoorwaarden hierop...

Met jouw input nemen we de cao onder de loep

Inloggen op BNA

(Sluiten)