Gastblog Paul de Ruiter: ‘De architect als regisseur van de duurzame toekomst’

1 augustus 2016

Paul de Ruiter (002)Er wordt volop gebouwd. Goed voor de economie en ook voor de architectenbureaus. Bij de realisatie van nieuwe gebouwen is duurzaamheid meer en meer van belang. Werd in 2007 tijdens het belangrijke symposium NAi Architecture 2.0 ‘The Destiny of Architecture’ het woord duurzaamheid niet één keer genoemd, inmiddels hebben alle architecten het belang van duurzaamheid omarmd. Er kan dus veel gebeuren in 10 jaar tijd, niet alleen qua mentaliteit maar met name ook in regelgeving. Zo is er op energiegebied al vergaande Europese regelgeving: alle (nieuwe) gebouwen moeten vóór 2020 minimaal ‘Bijna Energy Neutraal’ (BENG) zijn. Voor overheidsgebouwen geldt deze eis al in 2018. Voor architecten is het tijd om de regie te nemen.

De vraag is: ‘hoe gaan we de komende 10 jaar als beroepsgroep intelligent om met onze schaarse grondstoffen en moeten we niet vooruitlopen op de regelgeving?’. Het woord ‘bijna’ geeft een politieke slag om de arm als het gaat om duurzame ambities. We kunnen de lat hoger leggen. Ons bureau, Paul de Ruiter Architects, heeft in 2011 al het vooruitstrevende energieneutrale hoofdkantoor van TNT gerealiseerd. Laten wij als ambitie stellen dat alle nieuwe gebouwen in 2020 écht energieneutraal (ENG) zijn en in 2027 alle nieuwe gebouwen echt energieproducerend (EPG) zijn. Gebouwen gebruiken immers circa 25 procent van onze CO2-uitstoot aan energie.

Ook is het noodzakelijk om als beroepsgroep na te denken over de overige 75 procent aan CO2-uitstoot, aangezien een substantieel deel van deze uitstoot is gerelateerd aan de omgang met materialen in onze gebouwen. Waar komen de materialen vandaan? Bevatten ze gerecyclede grondstoffen? En is de hoofdstructuur van de gebouwen zo dat materialen een goede herbestemming kunnen krijgen? Het is bijvoorbeeld maar de vraag of op termijn een houten draagstructuur van een gebouw meer bijdraagt aan een CO2-neutrale samenleving dan een skelet van gerecycled beton.

Een hele opgave voor de beroepsgroep waarin architecten, los van de technische complexiteit, ook steeds meer verstand moeten krijgen van de financiële haalbaarheid van duurzaamheidmaatregelen. Zo kunnen ze de opdrachtgever adviseren over terugverdientijden en alternatieve financieringsmodellen om duurzame installaties in ‘Energy Service Companies’ onder te brengen.

Als we een CO2-neutrale samenleving willen, dan kan dat alleen maar door meer onderzoek, innovatie en integrale samenwerking. De architect moet de rol van regisseur op zich nemen om te zorgen dat een gebouw niet alleen duurzaam wordt, maar dat het ook een leefbaar gezond gebouw wordt dat er mooi uitziet, past binnen de stedelijke structuur en toekomstbestendig is.

Energieneutraal bouwen in de praktijk? BNA Academie biedt een cursus aan met dit onderwerp

Over Paul de Ruiter
Paul de Ruiter is in 1992 zijn promotieonderzoek gestart naar energieneutrale gebouwen, in 1994 is hij zijn eigen architectenbureau begonnen om duurzame en energieneutrale gebouwen ook daadwerkelijk te realiseren.

Laatste nieuws en aankomende events

ma 06 mrt 2017

BNA Live, Zwolle

  • Type: netwerkbijeenkomst
  • Locatie: Schouwburg Odeon, Blijmarkt 25 Zwolle
  • Organisatie: BNA
BNA Live, Zwolle

Nieuws / 22 feb, 2017

Tweede Kamer stemt in met Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer heeft op 21 februari 2017 ingestemd met het Wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb). Tegen stemden PVV, GroenLinks, Partij voor de Dieren, CU, 50plus, SP en Bontes/Van Klaveren.


Tweede Kamer stemt in met Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Nieuws / 14 feb, 2017

15 februari: BNA dubbel actief op de TU Delft

Morgenavond organiseren de BNA, Synchroon en de studievereniging Argus op de TU Delft een debat over de toekomst van het architectenvak met de drie finalisten van het Next Step Program, onder wie Marc Koehler. Aanmelden


15 februari: BNA dubbel actief op de TU Delft

Nieuws / 14 feb, 2017

Nieuw instrument voor gezonde architectenselecties

Vandaag publiceren de BNA, Architectuur Lokaal en ICSadviseurs  de uitgebreide Richtlijn Gezonde Architectenselecties. Deze richtlijn moet helpen om de negatieve spiraal van oplopende tenderkosten en frustraties te doorbreken. De richtlijn is bedoeld voor opdrachtgevers, bouwmanagers


Nieuw instrument voor gezonde architectenselecties

Nieuws / 09 feb, 2017

6 vragen aan Joep Habets, het geheugen van de BNA

Joep, officieel startte de BNA in 1842, maar er schijnt ook nog een voorloper te zijn geweest, hoe zit dat? In Amsterdam werd in 1819 de Maatschappij tot Aanmoediging der Bouwkunde opgericht. Deze was maar


6 vragen aan Joep Habets, het geheugen van de BNA

Inloggen op BNA

(Sluiten)