Arbeidszaken

Informatie over onder meer cao, pensioen en toeslagpercentages sociale lasten.

Cao

De BNA en de vakbonden zijn voorstander van een verdere professionalisering van de branche. Een moderne flexibele cao, die bureaus de ruimte geeft om in te spelen op de veranderingen in de markt helpt daarbij. Op de website van SFA vind je de cao

Interne uurtarieven en toeslagpercentages sociale lasten

Ieder jaar worden er veranderingen in de sociale premies doorgevoerd. Deze veranderingen hebben gevolgen voor de loonkosten van architectenbureaus en leiden tot andere (interne) uurtarieven. De BNA biedt ieder jaar, aan het begin van het jaar, een overzicht van de laatste cijfers. In juli volgt ieder jaar een update van de toeslagpercentages sociale lasten.

Downloads:

Pensioen

Een zeker pensioen en keuzevrijheid zijn belangrijk. Verschillende partijen zijn betrokken bij de pensioenregeling voor de architectenbranche. De sociale partners komen de pensioenregeling overeen. Het pensioenfonds is verantwoordelijk voor de uitvoering.

Helpdesk Arbeidszaken

De BNA Helpdesk Arbeidszaken is in 2013 overgedragen aan de Stichting Fonds Architectenbureaus (SFA). De SFA is door de BNA en de vakbonden opgericht om architectenbureaus in sociaal-economisch opzicht optimaal te laten functioneren. Heeft u vragen of zoekt u informatie over arbeidsvoorwaarden, arbeidsmarkt en arbeidsomstandigheden, dan kunt u bij de SFA terecht.

Laatste nieuws en aankomende events

Nieuws / 13 dec, 2016

Cao voor architectenbureaus algemeen verbindend verklaard

De cao 2015-2017 in de architectenbranche is door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid algemeen verbindend verklaard. Dit betekent deze geldt voor alle werkgevers en werknemers op architectenbureaus in Nederland. Architectenbureaus zijn als opdrachtgevers

Cao voor architectenbureaus algemeen verbindend verklaard

Nieuws / 15 nov, 2016

Praat mee over de cao inzet van de BNA

De huidige cao loopt tot en met 28 februari 2017. Begin 2017 starten de onderhandelingen over een nieuwe cao. De BNA wil de nieuwe cao zo vormgeven dat bureaus goed kunnen blijven inspelen op de

Praat mee over de cao inzet van de BNA

Nieuws / 12 okt, 2016

Met jouw input nemen we de cao onder de loep

De arbeidsmarkt in de architectenbranche verandert continu, dat is logisch, het is daarom noodzaak om de branchebrede arbeidsvoorwaarden hierop aan te passen. De BNA stelt daarom voor om eens kritisch te kijken naar de cao

Met jouw input nemen we de cao onder de loep

Nieuws / 07 jun, 2016

Modelovereenkomst zzp’er goedgekeurd door Belastingdienst

De opvolger van de VAR, de modelovereenkomst voor architectenbureaus – geen gezagsverhouding, is door de Belastingdienst goedgekeurd. Omdat er veel vraag naar is bij bureaus en zzp’ers in de architectenbranche, publiceert de Stichting Fonds Architectenbureaus

Modelovereenkomst zzp’er goedgekeurd door Belastingdienst

Inloggen op BNA

(Sluiten)