Marktkansen

Markten en diensten

De markt voor architecten verandert in omvang en aard. Digitalisering, ketenintegratie, nieuwe bouwmethoden, andere opgaven en de roep om duurzame oplossingen, veranderen het ontwerp en bouwproces. Architecten moeten daarom goed nadenken over hun toegevoegde waarde

Markten en diensten

Branchecijfers

De BNA voert elk half jaar een conjunctuurmeting uit, in het voorjaar en het najaar. De conjunctuurmetingen geven inzicht in de verwachtingen van bureaus over de werkvoorraad, honoraria, omzet, medewerkers, opdrachten en opdrachtgevers.

Branchecijfers

BNA International

Bekijk de film ‘Creating Quality of life, The Dutch Approach’ die typische kwaliteiten van Nederlandse architecten promoot. ‘Ik had mezelf als doel gesteld om een opdracht in Duitsland binnen te halen. Door deelname aan de missie

BNA International

Publicaties

De BNA brengt door het gehele jaar vele soorten publicaties uit. Naast jaarverslagen en position papers, kan je hier ook speciale publicaties bekijken en binnenkort het jaarboek doorbladeren.

Publicaties

Top 3 meest bezochte pagina's

    De Nieuwe Regeling (DNR)

    De algemene voorwaarden voor adviseurs van opdrachtgevers zijn vastgelegd in De Nieuwe Regeling (DNR). Bij het opstellen van deze algemene voorwaarden is een goede afweging van belangen gemaakt. Ook de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de architect is afgestemd op de algemene voorwaarden in de DNR. Eenduidige regeling DNR staat voor De Nieuwe Regeling. DNR is een eenduidige regeling, die ...

    Over BNA

    Onze missie is het versterken van architectenbureaus die op kansrijke markten toegevoegde waarde bieden aan opdrachtgever en samenleving. De BNA richt zich op architectenbureaus, de opdrachtgevers van architectenbureaus en de samenleving als geheel. Het inzetten en benutten van de collectieve kracht en het actief promoten van de meerwaarde van architecten zijn hierbij onmisbare instrumenten. Versterken van ...

Inloggen op BNA

(Sluiten)