BNA Nieuwjaarsboodschap

4 januari 2017

Beste leden en lezers,

Een heel goed, gezond en vruchtbaar 2017 gewenst! Wij hopen dat de architectenbureaus nog beter in staat zullen zijn dát te doen waar ze goed in zijn: ontwerpen aan betere gebouwen voor gelukkige gebruikers en trotse opdrachtgevers. En tegen de keer in willen wij 2017 inzetten als jaar van opbouw en waardencreatie. Alles van waarde is en blijft de moeite waard.

Voor de branche betekende 2016 een keerpunt, na jaren van neergang. Dat is fantastisch en dik verdiend. We hebben er met ons allen hard aan gewerkt. Ook met de BNA sluiten we een succesvol jaar af, met hoogtepunten als het nieuwe keurmerk, de BNA Architectendag met de Kubusuitreiking, de vaststelling van ons nieuwe beleidsplan ‘Impact! 2017-2019’ (waarover binnenkort meer), de BNA op de Biënnale 2016 met Sense of Belonging en als klap op de vuurpijl de prijs voor ‘meest vernieuwende vereniging’ van Nederland: de DNA Award.

We zijn natuurlijk niet naïef, 2016 is op andere manieren ook een keerpunt geweest. Politiek, maatschappelijk, cultureel en moreel. Dit zal ook dit jaar weer tot uitdrukking gaan komen in de opgaven waaraan wij werken. Inzet van (schaarse) middelen, toepassing van de juiste kennis, voorrang geven aan het ene boven het andere, wat wordt de ambitie? Het zijn dagelijkse keuzes en waar we mee te maken hebben tijdens het ontwikkelen en maken van gebouwen, buurten, steden. Wat worden daarbij de leidende principes? Wachten we op ‘de ander’ of nemen we zelf initiatieven? En waarin vinden we onze inspiratie? Zijn we in staat in deze ‘post-truth’ (danwel ‘lowtrust’) society voorbij het wantrouwen te gaan en zelfs leiderschap te tonen in de werkprocessen waarmee we te maken krijgen?

Wij van de BNA kiezen nadrukkelijk voor een op kwaliteit van leven gebaseerd perspectief van aanpakken en ontwikkelen. Er is weer behoefte aan visie, vernieuwing en verbeelding. Dat komt voor ons allemaal, werkend met hart én ziel, als manna uit de hemel. Het is een ecologie waarin wij floreren. Toegegeven, soms tegen de keer van populisme, kortzichtigheid en cynisme in. Het zij zo.

In 2017 gaan wij graag met jou inzetten op de impact die architectuur in brede zin kan en moet hebben op meer kwaliteit van leven. Met Nederland als living lab van vernieuwingen die niet alleen hier maar ook elders kunnen helpen. Want er moet natuurlijk ook gewoon brood worden verdiend. Hiertoe zal de BNA inzetten op een programmatische aanpak van maatschappelijke en economische kansen. Met de nadruk op het versterken van onze kennis en kunde van technologische ontwikkelingen, die onze dagelijkse werkpraktijk en markt ingrijpend zullen veranderen.

Naast die technologische ontwikkelingen zien wij de komende tijd een versterkte inzet op duurzame ontwikkeling als bijzonder relevant en kansrijk voor architecten. Technologische en duurzame ontwikkeling.  Tegelijkertijd blijven we degenen die juist ook mens en techniek bij elkaar kunnen brengen, met ook alle beperkingen vandien. Want mensenwerk blijft het ook. Gelukkig maar. We blijven dromen, durven, doen. Met elkaar ook, in een vereniging die het aandurft grote thema’s met overtuiging aan te pakken. Met leden, vakgenoten, niet-vakgenoten, ketenpartners en andere betrokkenen.

Kortom: we gaan voor kwaliteit van leven en een daaraan dienstbare branche. Bouw je mee aan een nog groter effect van de BNA-architect? We hopen je in 2017 veel tegen te komen, te spreken en van elkaar te leren. Het mag weer over visie, over inhoud en meer kwaliteit van leven gaan! Aan jou en ons om met elkaar de kansen te benutten.

De allerbeste wensen namens de BNA,

Nathalie de Vries (BNA-voorzitter) en Fred Schoorl (BNA-directeur)

Nederland, Amsterdam 9-12-2016 BNA directeur Fred Schoorl en Nathalie de Vries foto;ineke oostveen

 

 

Laatste nieuws en aankomende events

Nieuws / 18 jan, 2017

Nieuw Uniform Europees Aanbestedingsdocument beschikbaar

Op 29 december 2016 is het definitieve Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) beschikbaar gesteld. Deze interactieve PDF is een verplicht bewijsmiddel bij aanbestedingen. Het nieuwe UEA vervangt de versie die afgelopen zomer beschikbaar gesteld werd. Met


Nieuw Uniform Europees Aanbestedingsdocument beschikbaar

Nieuws / 10 jan, 2017

Nieuw: position paper Innovatie

Nu verandering een constante is, is innovatie een noodzaak geworden. Maatschappelijke vraagstukken en opgaven vragen om innovatieve oplossingen. Globalisering en technologische ontwikkelingen dagen de architectenbranche uit. Een branche die gedreven wordt door innovatie. De verbeeldingskracht,


Nieuw: position paper Innovatie

Nieuws / 10 jan, 2017

Lobby BNA voor bescherming kwetsbare groepen bewoners is succesvol

Minister Blok heeft bij de behandeling van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) in de Tweede Kamer aangekondigd de bruikbaarheidseisen voor woningen terug te plaatsen (één op één hetzelfde niveau als het Bouwbesluit 2012). Hiermee geeft


Lobby BNA voor bescherming kwetsbare groepen bewoners is succesvol

Nieuws / 09 jan, 2017

Nieuwe aanvragen BNA lidmaatschap

Overeenkomstig artikel 1a van het Huishoudelijk Reglement hebben de hieronder genoemde bureaus een verzoek om toelating bij de BNA ingediend: dick barkhuis architect, Groningen Van Bergen Architectura, Amsterdam Common Affairs, Amsterdam Springtij Architecten BV, Zandvoort


Nieuwe aanvragen BNA lidmaatschap

Inloggen op BNA

(Sluiten)