Licht verdicht

optoppen van bestaande gebouwen in stadscentrum Rotterdam

Start: 10 juni 2016

De gemeente Rotterdam heeft zich tot doel gesteld meer woningen toe te voegen aan het centrum van de stad. Veel van de naoorlogse gebouwen in het centrum hebben draagconstructies, die het mogelijk maken het gebouwen op te toppen en bovenop het bestaande gebouw functies toe te voegen. Gezien daardoor ook de karakteristieke naoorlogse bebouwing kan blijven bestaan, is optoppen een voor de hand liggende optie. Eerdere voorbeelden, zoals het 114 woningen tellende gebouw De Karel Doorman dat is verrezen boven op het voormalige warenhuis Ter Meulen, tonen aan dat deze aanpak werkt en kan leiden tot een perfecte symbiose uit naoorlogse plint en centraal, eigentijds wonen.

In deze ontwerpstudie werkten de eigenaren van drie binnenstedelijke locaties samen met het Cluster Stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam en BNA Onderzoek. Zeven interdisciplinaire ontwerpteams keken in samenwerking met de stakeholders naar mogelijkheden voor lichte optoppingen op de drie geselecteerde gebouwen.

De gebouwen

  • GGD / Keuringsdienst van Waren – Schiedamsedijk
  • Weenapoint – First fase II – Kruisplein
  • Lumière – Lijnbaan

De ontwerpvragen

  • Grensverleggende ideeën voor optoppen in naoorlogse binnensteden
  • Constructieve oplossingen
  • Programmatische verrijking van de locaties
  • Vraagstuk herbestemming / opwaardering van de bestaande plint
  • Parkeeroplossingen voor deze nieuwe verdichtingsopgave
  • Buitenruimte boven maaiveld
  • Oplossingen voor de logistiek van het bouwen op locaties waar geen bouwplaats voorhanden is

De uitkomsten van de studie laten verschillende denkwijzen over optoppen zien, uitgewerkt en verbeeld voor concrete gebouwen in de stad. De resultaten zijn geen kant en klare ontwerpen, maar voorbeelduitwerkingen die laten zien dat verdichting mogelijk is met behoud van de bestaande naoorlogse gebouwen. Met de uitkomsten willen de projectpartners het debat over verdichting van naoorlogse binnensteden stimuleren en de vraag stellen of dit ook zonder sloop mogelijk is.

Werkwijze
Architecten werkten in deze studie samen met constructief ingenieurs, stedenbouwkundigen, cultuurhistorici, vastgoed-experts en andere disciplines. De studie werd uitgevoerd door zeven multidisciplinaire teams die tussen juni en eind november 2016 in samenwerking met en onder begeleiding van de stakeholders keken naar toekomstscenario’s voor de drie stadslocaties in hartje Rotterdam.

Op 24 november 2016 werden de resultaten aan de projectpartners gepresenteerd, begin 2017 worden deze gebundeld in een publicatie. De boekpresentatie staat gepland voor begin mei 2017.

 

 

Gerelateerd aan dit onderwerp

Inloggen op BNA

(Sluiten)