BNA 1867 – 1891: De architect op een voetstuk

De emancipatie van architectuur en de architect

In 1870 wordt Cuypers opgenomen in het bestuur van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst (MMB). Het was een poging om de MBB een breder draagvlak te geven, op geografisch, godsdienstig en architectonisch vlak. Als katholiek, uit het zuiden van het land én representant van de neo-gothiek was Cuypers daartoe bij uitstek geschikt.

De MBB werkte aan de emancipatie van de architectuur én van de architect. De architectuur moest zich tussen de kunsten en wetenschappen de statuur verwerven die haar toekwam. De architect werd geprofileerd als de begenadigd ontwerper die wetenschap, kunst en ambacht weet te verenigen. Bouwmeesters als Jacob van Campen en Hendrick de Keyser werden van de vergetelheid verlost als de grote vaderlandse voorgangers in wier voetsporen de eigentijdse bouwmeesters traden.

Cuypers, de architect van het Rijksmuseum, slaagt daarin als geen ander. In de voorhal laat hij een muurschildering aanbrengen waarin hulde wordt gebracht aan kunst en wetenschap. De architectuur troont letterlijk uit boven de schilderkunst en de beeldhouwkunst. Als Nederlands bouwmeester uit het verleden figureert Jacob van Campen, met zijn Amsterdamse stadhuis, terwijl aan de andere zijde Hendrick de Keyser zich een plaats heeft verworven tussen de grote Nederlanders op de gebrandschilderde ramen. Zelfs krijgt Cuypers het voor elkaar om zich drie maal aan de buitenzijde van het Rijksmuseum te laten afbeelden, als de geniale bouwmeester.

Dossier

Algemeen: Laatste BNA nieuws

Nieuws / 20 apr, 2017

De Wkb komt eraan, Be Prepared!

Het Wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) ligt ‘as we speak’ bij de Eerste Kamer. Zodra de wet een...

De Wkb komt eraan, Be Prepared!

Nieuws / 19 apr, 2017

Nieuw: BNA Marketingkaarten

Een duidelijke identiteit, bureaustrategie en effectieve marketing zijn belangrijk om een sterk bureau op te bouwen. De nieuwe BNA...

Nieuw: BNA Marketingkaarten

Inloggen op BNA

(Sluiten)