Aanbestedingstafel #5: Richtlijn Proportionele Voorselecties is een stap verder

"De richtlijn moet een stappenplan worden, die de fouten in de voorselectie eruit filtert"

5 juni 2018

Op 14 mei organiseerde de BNA de vijfde editie van de BNA-Aanbestedingstafel. Een gezelschap van architecten, adviseurs en opdrachtgevers verzamelde zich om de verbeteringen van de aanbestedingspraktijk te bespreken. De avond stond in het teken van proportionele voorselecties. Ook is kort stilgestaan bij de STB als vraagspecificatie in selecties. Besloten is de gepresenteerde conceptrichtlijn voor proportionele voorselecties verder uit te werken en na de zomer te presenteren.

Verbetering vanuit de praktijk
De BNA organiseert periodiek een Aanbestedingstafel om samen met stakeholders bottom-up vanuit de praktijk het aanbesteden van architectuuropdrachten te verbeteren. Daarbij zoeken we aansluiting en kruisbestuiving met andere initiatieven, zoals de ‘Marktvisie van het rijk’ en het ‘Programma Beter Aanbesteden’ van Ministerie EZK.  De inzet is om tot concreet toepasbare producten te komen die een oplossing bieden voor geconstateerde knelpunten en breed onderschreven worden. Tijdens de vorige Aanbestedingstafel is de Richtlijn Gezonde Architectenselecties gepresenteerd, die handreikingen biedt om de tenderkosten te beperken. Tevens werd een werkgroep samengesteld om een nieuwe richtlijn op te stellen om een ander probleem te adresseren: de gebrekkige informatievoorziening en strenge ervaringseisen in veel eerste rondes bij architectenselecties.

Kerncompetentie centraal
Tijdens de vijfde Aanbestedingstafel werd de voortgang van voornoemde werkgroep besproken. De gepresenteerde conceptrichtlijn biedt een op de architectensector toegesneden invulling van de aanwijzingen in de ‘Gids Proportionaliteit’. Het schrijfproces is er een van stapsgewijze verdieping. De werkgroep wilde de Aanbestedingstafel benutten om feedback te krijgen: zitten we op de goede weg, worden alle issues geadresseerd en hoe kunnen we nog een kwalitatieve slag maken? De aanwezigen vonden de conceptrichtlijn een goede basis om verder uit te werken. Ook werden waardevolle suggesties gedaan om de richtlijn aan te scherpen. De richtlijn moet nadrukkelijk uitgaan van het perspectief van de (onervaren) opdrachtgever en moet geschreven worden als een soort stappenplan: welke stappen moet de opdrachtgever zetten om op een proportionele en efficiënte wijze vijf architecten te selecteren die een offerte mogen uitbrengen? Het grote knelpunt zijn de kerncompetenties. Hoe kies je passende kerncompetenties, hoe kan de architect die aantonen en aan welke voorwaarden moeten de bewijsmiddelen voldoen? Ook is het belangrijk om het draagvlak te verbreden en met name opdrachtgevers te betrekken, zodat we straks een ‘paritaire’ richtlijn hebben.

Standaardtaakbeschrijving (STB)
De Aanbestedingstafel was ook een goed moment om te kijken hoe de buitenwereld tegen ‘onze’ STB  aankijkt. De BNA ontvangt signalen dat vraagspecificaties in selecties op basis van de STB, niet goed aansluiten op de praktijk. De vaste fasering wordt steeds meer fluïde, onder invloed van technologische ontwikkelingen, duurzaamheidsambities en geïntegreerde contracten. Bovendien zitten niet alle hedendaagse taken er goed in. Ook zijn er opdrachtgevers die af willen van het ‘afvinken van taken’ en toe willen naar een vraagspecificatie waarin het behalen van doelen centraal staat. Daarom denkt de BNA na over de toekomst van de STB. De aanwezigen herkennen het geschetste beeld. Het is aan de BNA om het voortouw te nemen in het aanpassen van de STB of een opvolger te ontwikkelen.

Vervolg
De werkgroep gaat met de suggesties aan de slag. Het streven is om na de zomer tijdens de volgende Aanbestedingstafel een uitgewerkte en breed gedragen richtlijn te presenteren.

Lees hier het volledige verslag van Aanbestedingstafel #5.

Algemeen: Laatste BNA nieuws

wo 26 sep 2018

Queering Architecture: Noncompliant Bodies

  • Type: overig
  • Locatie: Faculteit Bouwkunde, Zaal K, Julianalaan 134, 2628 BL Delft
  • Organisatie: Het Nieuwe Instituut
  • Onderwerp: Architectuur en ontwerpen Extern
Queering Architecture: Noncompliant Bodies

Nieuws / 19 mrt, 2018

Vaste Kamercommissie agendeert beter aanbesteden architecten

In een speciale bijeenkomst van MKB-Nederland met de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat op 14 maart jl. heeft BNA-directeur Fred Schoorl een toezegging gekregen voor architecten en creatieve industrie over aanbesteden. Zijn kritische

Vaste Kamercommissie agendeert beter aanbesteden architecten

Nieuws / 12 mrt, 2018

Actieagenda Beter Aanbesteden maakt aanbesteden leuk

Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat heeft op 16 februari de Actieagenda Beter Aanbesteden  in ontvangst genomen. Dit is het eerste concrete resultaat van het Programma Beter Aanbesteden van EZK. Het document is niet

Actieagenda Beter Aanbesteden maakt aanbesteden leuk

Nieuws / 13 mrt, 2017

Doe mee aan de BNA Conjunctuurmeting voorjaar 2017

De BNA nodigt alle leden uit om deel te nemen aan de Conjunctuurmeting voorjaar 2017 met daarin extra vragen over een aantal actuele onderwerpen. Deze geven u inzicht in de visie van collega bureaus op arbeidszaken,

Doe mee aan de BNA Conjunctuurmeting voorjaar 2017

Nieuws / 07 feb, 2017

Juridisch blog: Opgeleverde referenties disproportioneel bij architectenselecties

Architecten worden er veelvuldig mee geconfronteerd bij EU architectenselecties: disproportionele referentie-eisen. Onlangs publiceerde de Commissie van Aanbestedingsexperts een advies (advies # 313) waarin zij stelt dat het disproportioneel is om te vragen om opgeleverde referenties

Juridisch blog: Opgeleverde referenties disproportioneel bij architectenselecties

Inloggen op BNA

(Sluiten)