Online vragenlijst rechtsbescherming bij aanbesteden geopend

Vul de enquête in en draag actief bij aan een gezond aanbestedingsklimaat

4 maart 2019

Als architect kun je een beroep doen op rechtsbescherming wanneer je in een aanbestedingsprocedure geconfronteerd wordt met voorwaarden en/of beslissingen van de aanbesteder, die niet stroken met de aanbestedingsregels. Wanneer de aanbesteder geen gehoor geeft, kun je een klacht indienen of een civiele procedure starten. Er zijn echter hardnekkige signalen dat dit geen enkele zin heeft voor ondernemers. Daarom heeft het ministerie van EZK opdracht gegeven aan KWINK-groep om de rechtsbescherming in de aanbestedingspraktijk te onderzoeken.

Deel jouw aanbestedingservaringen  
Centraal in het onderzoek staat de vraag hoe het huidige systeem van rechtsbescherming functioneert – bijvoorbeeld of er voldoende en passende mogelijkheden zijn om bezwaar te maken tegen disproportionele eisen en niet-transparante beslissingen – en of het wenselijk is dat systeem te veranderen. De inbreng van ondernemers, aanbesteders en andere betrokkenen is zeer belangrijk om die vraag te kunnen beantwoorden. Via een enquête willen de onderzoekers de signalen, problemen en mogelijke verbeterpunten met betrekking tot de rechtsbescherming in de aanbestedingspraktijk in kaart brengen.

Draag bij aan een gezond aanbestedingsklimaat 
De BNA vindt het onderzoek van KWINK-groep van groot belang. Daarom werkt zij actief mee aan dit onderzoek. Zij roept alle architecten, ketenpartners en andere betrokkenen die ervaring hebben met aanbestedingen van harte op om de enquête in te vullen en zo actief bij te dragen aan een gezond aanbestedingsklimaat.

Vul de enquête in

Je kunt ‘m tot zondag 7 april invullen.

Algemeen: Laatste BNA nieuws

di 21 mei 2019

Debat Smart Cities of Domme Steden

  • Type: overig
  • Locatie: OBA Oosterdok, auditorium, Oosterdokskade 143 Amsterdam
  • Organisatie: Academie van Bouwkunst ism Architectuurcentrum Amsterdam
  • Onderwerp: Technologische ontwikkeling
Debat Smart Cities of Domme Steden

di 21 mei 2019

Partner worden

  • Type: cursus
  • Locatie: Amsterdam (ntb)
  • Organisatie: BNA Academie
  • Onderwerp: ONDERNEMEN
Partner worden

Nieuws / 20 mrt, 2019

Doe mee aan de BNA Conjunctuurmeting voorjaar 2019

Doe mee aan de Conjunctuurmeting voorjaar 2019 met verdiepende vragen over actuele onderwerpen en vul de online vragenlijst in! Alle BNA bureaus ontvangen hiervoor een uitnodiging van onderzoeksbureau Panteia, dat het marktonderzoek voor de BNA verzorgt. Inzicht

Doe mee aan de BNA Conjunctuurmeting voorjaar 2019

Nieuws / 26 feb, 2019

Gestaag herstel architectenberoep in Europa

De Europese markt voor architecten herstelt gestaag. Vanaf 2012 groeit de markt weer. Het aantal architecten in Europa is de afgelopen 10 jaar gestegen. Dit en meer blijkt uit de ACE Sectorstudie 2018. De ACE Sectorstudie brengt tweejaarlijks sociale en economische ontwikkelingen over

Gestaag herstel architectenberoep in Europa

Nieuws / 18 feb, 2019

De aanbestedingspraktijk: kleine stapjes voorwaarts

De Aanbestedingspraktijk blijft problematisch. Desondanks  zijn recente ontwikkelingen te bespeuren die de praktijk verbeteren. De adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts en het Programma Beter aanbesteden dragen bij aan een betere selectiecultuur. Onlangs heeft de

De aanbestedingspraktijk: kleine stapjes voorwaarts

Nieuws / 05 feb, 2019

Architecten willen af van buitensporige aansprakelijkheidsrisico’s

Architecten, ingenieurs, installateurs en softwareleveranciers vechten tegen buitensporige aansprakelijkheidsrisico’s in contracten. ‘De gewoonte is gegroeid om de projectrisico’s zoveel mogelijk op het bordje van adviseurs te leggen. Die kunnen zich hiertegen nauwelijks verzekeren. Een opdracht

Architecten willen af van buitensporige aansprakelijkheidsrisico’s

Inloggen op BNA

(Sluiten)