6 vragen aan Joep Habets, het geheugen van de BNA

BNA 175 jaar

9 februari 2017


Joep, officieel startte de BNA in 1842, maar er schijnt ook nog een voorloper te zijn geweest, hoe zit dat?
In Amsterdam werd in 1819 de Maatschappij tot Aanmoediging der Bouwkunde opgericht. Deze was maar een kort leven beschoren, na 1830 was de organisatie niet meer actief. De opvolger was de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, die in 1842 van start ging met een Algemeene Ledenvergadering. Tot de leden behoorden architecten, maar ook beoefenaren van andere bouwambachten, genie-officieren en ambtenaren van Waterstaat, een flink aantal ‘Meester Timmermannen’ en ook veel liefhebbers – je hoefde geen prof te zijn.

Hoe ben je te werk gegaan bij het schrijven van de 7 mijlpalen?
Ik heb vooral gekeken naar hoe de architectuurbranche zich ontwikkelde en hoe zij zich verhield tot de maatschappelijke ontwikkelingen gedurende de 7 tijdvakken. Neem bijvoorbeeld de stammenstrijd tussen de traditionalisten en de modernisten, die werd overal gevoerd: van de beeldende kunst tot de architectuur. Een strijd die in onze branche overigens veel genuanceerder werd gevoerd dan wij nu geneigd zijn ons te herinneren. Zowel de traditionele als de moderne architecten vonden toen ook dat hun architectuur moest aansluiten op de heersende tijdgeest.

Wat waren de eye-openers voor jou?
Veel issues herhalen zich. In elk tijdvak waren weliswaar de omstandigheden anders, maar er is altijd een strijd gestreden om de bouwkunst, het vak en de rol van de architect in de vaart der volkeren op te stuwen.

Je bent zelf ook deel van de BNA-historie – hoe stond de branche er 30 jaar geleden voor? 
Toen ik in 1987 hier binnenkwam, was branche net herstellende  van de vorige crisis. Ook toen al stimuleerden we ondernemerschap en gaven we in het BNA-magazine het podium aan architecten die nieuwe wegen insloegen. Een van mijn eerste taken was het opzetten van ons 150-jarig jubileum, met onder meer de BNA als co-maker van een tv-serie over architectuurroutes in alle provincies.

Wat is er niet veranderd de voorbije 175 jaar?
Architecten hebben vaak het idee gehad dat ze op de drempel staan van een nieuwe tijd. En ze hebben altijd gemeend dat ze een belangrijke bijdrage leveren aan het vormgeven van diezelfde nieuwe tijd. We zijn dus een geëngageerde branche. Voor de oorlog zetten architecten zich in voor betere woonomstandigheden voor arbeiders, ze speelden een belangrijke rol tijdens de wederopbouw en vorig jaar onderstreepten ze hun engagement door zich massaal aan te melden voor Sense of Belonging.

Tot slot: nog een opmerkelijk wist-je-datje?
Begin jaren vijftig was het aantal vrouwelijke BNA-leden nog op 1 hand te tellen. Pas sinds deze eeuw gaat het de goede kant op. Veranderingen voltrekken zich langzaam maar zeker – als je de 7 mijlpalen achter elkaar leest, lees je dat tussen de regels door.

Bekijk de eerste mijlpaaal 1842 – 1862

Algemeen: Laatste BNA nieuws

di 24 okt 2017

BNA Compact #6 – Samenwerken

  • Type: netwerkbijeenkomst
  • Locatie: Erasmuslaan 5, Utrecht
  • Onderwerp: BNA Netwerken
BNA Compact #6 – Samenwerken

do 26 okt 2017

Exploring Circular Architecture

  • Locatie: Natlab, Kastanjelaan 500 Eindhoven
  • Organisatie: CIRCO ism BNA
  • Onderwerp: BNA Netwerken Duurzame ontwikkeling
Exploring Circular Architecture

Nieuws / 19 okt, 2017

Techblog Mark van der Net: De toekomst van onze steden is virtueel

De digitale revolutie gaat ervan uit het leven te kunnen vatten in data en het met algoritmes constant te innoveren. Het maakt eigenlijk weinig uit of deze aanname juist is: het heeft een onmiskenbare impact

Techblog Mark van der Net: De toekomst van onze steden is virtueel

Nieuws / 16 okt, 2017

Mening gevraagd: hoe gaat het met de conjunctuur?

Deze week start de BNA conjunctuurmeting najaar 2017. Daarin vragen we naar jouw mening over: de cao-loonontwikkeling in 2018-2019; visie op de economische conjunctuur; de reparatie van het derde WW-jaar; innovatie, diversiteit en inspiratiebronnen. Wat zijn

Mening gevraagd: hoe gaat het met de conjunctuur?

Nieuws / 16 okt, 2017

Wijze pensioenaangifte verandert per 2018

Vanaf 1 januari 2018 verandert de manier waarop werkgevers in de architectenbranche gegevens aanleveren bij het Architecten pensioenfonds. Ook de manier waarop de premies worden geïnd, wijzigt vanaf deze datum. Dit komt door de overstap van Syntrus-Achmea

Wijze pensioenaangifte verandert per 2018

Nieuws / 12 okt, 2017

Architectenbranche bouwt graag mee aan vertrouwen

“Het is een Heel Holland Pakt Wat-akkoord geworden: verantwoord, geen ideologische hoogstandjes, voor iedereen wat en een paar slimme, pragmatische doorbraken”, aldus BNA-directeur Fred Schoorl. Voor de creatieve ondernemers is de balans positief, voor een verbeterd architectuurklimaat is

Architectenbranche bouwt graag mee aan vertrouwen

Inloggen op BNA

(Sluiten)