6 vragen aan Joep Habets, het geheugen van de BNA

BNA 175 jaar

9 februari 2017


Joep, officieel startte de BNA in 1842, maar er schijnt ook nog een voorloper te zijn geweest, hoe zit dat?
In Amsterdam werd in 1819 de Maatschappij tot Aanmoediging der Bouwkunde opgericht. Deze was maar een kort leven beschoren, na 1830 was de organisatie niet meer actief. De opvolger was de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, die in 1842 van start ging met een Algemeene Ledenvergadering. Tot de leden behoorden architecten, maar ook beoefenaren van andere bouwambachten, genie-officieren en ambtenaren van Waterstaat, een flink aantal ‘Meester Timmermannen’ en ook veel liefhebbers – je hoefde geen prof te zijn.

Hoe ben je te werk gegaan bij het schrijven van de 7 mijlpalen?
Ik heb vooral gekeken naar hoe de architectuurbranche zich ontwikkelde en hoe zij zich verhield tot de maatschappelijke ontwikkelingen gedurende de 7 tijdvakken. Neem bijvoorbeeld de stammenstrijd tussen de traditionalisten en de modernisten, die werd overal gevoerd: van de beeldende kunst tot de architectuur. Een strijd die in onze branche overigens veel genuanceerder werd gevoerd dan wij nu geneigd zijn ons te herinneren. Zowel de traditionele als de moderne architecten vonden toen ook dat hun architectuur moest aansluiten op de heersende tijdgeest.

Wat waren de eye-openers voor jou?
Veel issues herhalen zich. In elk tijdvak waren weliswaar de omstandigheden anders, maar er is altijd een strijd gestreden om de bouwkunst, het vak en de rol van de architect in de vaart der volkeren op te stuwen.

Je bent zelf ook deel van de BNA-historie – hoe stond de branche er 30 jaar geleden voor? 
Toen ik in 1987 hier binnenkwam, was branche net herstellende  van de vorige crisis. Ook toen al stimuleerden we ondernemerschap en gaven we in het BNA-magazine het podium aan architecten die nieuwe wegen insloegen. Een van mijn eerste taken was het opzetten van ons 150-jarig jubileum, met onder meer de BNA als co-maker van een tv-serie over architectuurroutes in alle provincies.

Wat is er niet veranderd de voorbije 175 jaar?
Architecten hebben vaak het idee gehad dat ze op de drempel staan van een nieuwe tijd. En ze hebben altijd gemeend dat ze een belangrijke bijdrage leveren aan het vormgeven van diezelfde nieuwe tijd. We zijn dus een geëngageerde branche. Voor de oorlog zetten architecten zich in voor betere woonomstandigheden voor arbeiders, ze speelden een belangrijke rol tijdens de wederopbouw en vorig jaar onderstreepten ze hun engagement door zich massaal aan te melden voor Sense of Belonging.

Tot slot: nog een opmerkelijk wist-je-datje?
Begin jaren vijftig was het aantal vrouwelijke BNA-leden nog op 1 hand te tellen. Pas sinds deze eeuw gaat het de goede kant op. Veranderingen voltrekken zich langzaam maar zeker – als je de 7 mijlpalen achter elkaar leest, lees je dat tussen de regels door.

Bekijk de eerste mijlpaaal 1842 – 1862

Algemeen: Laatste BNA nieuws

do 01 jun 2017

Masterclass Hout deel II: Houthoogbouw

  • Type: masterclass
  • Locatie: Amsterdam (onder voorbehoud)
  • Organisatie: BNA Academie
  • Onderwerp: Specials
Masterclass Hout deel II: Houthoogbouw

di 06 jun 2017

Projectmanagement voor architecten

  • Type: cursus
  • Locatie: Rotterdam (ntb)
  • Organisatie: BNA Academie
  • Onderwerp: management Persoonlijke vaardigheden
Projectmanagement voor architecten

Nieuws / 24 mei, 2017

Lancering Nationaal BIM Protocol: jouw feedback is van belang

Op 10 mei lanceerde de Werkgroep BIM Protocol van de Bouw Informatie Raad (BIR) een ‘Nationaal Model BIM Protocol’, een template voor contractuele voorwaarden van BIM-afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Samen met het ‘Nationaal Model

Lancering Nationaal BIM Protocol: jouw feedback is van belang

Nieuws / 19 mei, 2017

BNA Beste Gebouw van het Jaar is bekend!

‘Het station voelt als een gebouw waaromheen nog zoveel meer kan ontstaan. Partijen worden...

BNA Beste Gebouw van het Jaar is bekend!

Nieuws / 18 mei, 2017

Kennisdag ‘Wonen op daken’ – Rotterdamse Dakendagen 9 juni

Na de feestelijke boekpresentatie van de publicatie ‘Licht Verdicht‘ in HNI in Rotterdam op 11 mei, is het lichte optoppen in de Rotterdamse binnenstad ook onderwerp van de kennisdag ‘Wonen op daken’ in het kader

Kennisdag ‘Wonen op daken’ – Rotterdamse Dakendagen 9 juni

Nieuws / 16 mei, 2017

Ledenraadpleging onderhandelaarsakkoord CAO 2017-2019

Op dinsdag 9 mei 2017 hebben de cao-delegaties van de BNA en de vakbonden een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe tweejarige cao. Deze zal bij een algemeen verbindend verklaring door SZW voor alle architectenbureaus in Nederland gaan gelden. Wat

Ledenraadpleging onderhandelaarsakkoord CAO 2017-2019

Inloggen op BNA

(Sluiten)