Aantal deelnemers beroepservaringperiode stijgt fors

Aandeel met baan in de architectuur hoog, mede dankzij BNA-bureaus

19 november 2018

Uit het onderzoek Jonge ontwerpers en beroepservaring 2015-2017 blijkt dat het aantal deelnemers aan de beroepservaringperiode (bep) in 2017 zo’n vijf maal hoger is dan in 2015. Het aandeel ontwerpers dat, na het doorlopen van de beroepservaringperiode, in de architectuur een baan heeft en behoudt, blijft hoog: zo’n 94%. Het onderzoek werd gepresenteerd op een bijeenkomst over de beroepservaring in Den Haag, met daarbij alle betrokken partijen, waaronder de BNA.

BNA faciliteert professionalisering
BNA-directeur Fred Schoorl: ‘De BNA is vanaf het begin voorstander geweest van verdere professionalisering van de branche door jong talent snel en gestructureerd ervaring op te laten doen. Veel BNA-bureaus stellen al ervaringsplekken beschikbaar voor jong talent. We helpen met gerichte oproepen en door  de duur te verruimen voor tijdelijke contracten en startschalen voor bep-deelnemers in de cao. Hierdoor kunnen zij hun bep-periode makkelijker bij één bureau afmaken. Daarnaast biedt de BNA Academie beroepservaring-modules aan en werken we met het Professional Experience Programme aan een samenwerkingsverband voor de langere termijn.’

Breed draagvlak 
Rijksbouwmeester Floris Alkemade: “Het onderzoek onderstreept dat het doorlopen van de beroepservaringperiode aan jonge ontwerpers een aantrekkelijk perspectief biedt. En ook dat mentoren en werkgevers de meerwaarde hiervan zien. Niet voor niets dus dat Ingrid van Engelshoven, minister van OCW, op 16 april 2018 aan de Tweede Kamer schreef dat nut en noodzaak van de beroepservaringperiode inmiddels door vrijwel alle betrokkenen wordt onderschreven.”

Maatschappelijke meerwaarde
Architectuur Lokaal hield interviews met negen jonge ontwerpers over hun beroepservaringperiode. Uit deze gesprekken blijkt dat zij nadenken over hoe je ontwerp kunt inzetten voor maatschappelijke vraagstukken als de energietransitie, circulair bouwen, eenzaamheid onder ouderen, zorg en huisvesting voor vluchtelingen. De jonge ontwerpers geven aan dat deze thema’s voor iedere architect een vanzelfsprekendheid moeten zijn, maar dat dit nu nog niet zo is.

Ontwerpkracht in de bouwpraktijk
Alkemade en Schoorl zijn ervan overtuigd dat ontwerpers een belangrijke rol kunnen spelen en zo met ontwerp maatschappelijke meerwaarde kunnen creëren. Wel is daarbij de vraag hoe we ervoor zorgen dat de nieuwe ideeën ook echt landen in de bouwpraktijk. Daaraan willen de BNA en de Rijksbouwmeester samen met de onderwijsinstellingen, architectuurinstellingen, de beroepsgemeenschap en Bureau Architectenregister verder inhoud geven.

Architectentitel
De architectentitel is een wettelijk beschermde titel in Nederland – en in vele andere landen. Wie voor de titel van architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect of interieurarchitect in aanmerking wil komen moet niet alleen een relevante opleiding hebben gevolgd, maar sinds 2015 daarna ook beroepservaring opdoen op grond van de Wet op de architectentitel.

Rapport ‘Jonge ontwerpers en beroepservaring 2015-2017
Meer info over de beroepservaringperiode

Algemeen: Laatste BNA nieuws

Nieuws / 29 jan, 2019

Architecten herontwerpen vaker door stijgende bouwkosten

‘Architectenbureaus moeten door de sterk stijgende bouwkosten steeds vaker hun ontwerpen aanpassen’ aldus de BNA in Het Financiële Dagblad. De BNA roept bureaus op hier vooraf goede afspraken over te maken met opdrachtgevers en aannemers.

Architecten herontwerpen vaker door stijgende bouwkosten

Nieuws / 08 jan, 2019

Architecten klaar voor uitvoering klimaatakkoord gebouwde omgeving

Architecten staan klaar voor de uitvoering van het klimaatakkoord voor de gebouwde omgeving. Zij  willen zo ook actief meebouwen aan het bereiken van de Parijs-klimaatdoelen. Partners die zij hierbij nodig hebben zijn bouwfysica adviseurs, installateurs,

Architecten klaar voor uitvoering klimaatakkoord gebouwde omgeving

Nieuws / 13 nov, 2018

Werkgeversbijeenkomst over cao inzet van de BNA

De huidige cao loopt tot en met 28 februari 2019. Begin 2019 starten daarom de onderhandelingen over een nieuwe cao. De BNA wil de nieuwe cao zo vormgeven dat deze bureaus faciliteert en zij goed kunnen

Werkgeversbijeenkomst over cao inzet van de BNA

Nieuws / 29 okt, 2018

Doe mee aan de BNA Conjunctuurmeting najaar 2018!

Het gaat weer beter in de branche. We hebben weer wat kleur op de wangen. Voor bureaus is het goed te weten wat de verwachtingen zijn voor komend jaar. De BNA nodigt alle leden uit om deel te

Doe mee aan de BNA Conjunctuurmeting najaar 2018!

Inloggen op BNA

(Sluiten)