Aantal medewerkers bij bureaus neemt gestaag toe

Vinden gekwalificeerde medewerkers wordt lastiger

4 december 2017

Na de crisisjaren waarin er flink is gesneden in de omvang van de bureaus neemt het aantal medewerkers bij bureaus sinds 2015 gestaag weer toe. Ruim een derde van de bureaus verwacht volgend jaar nieuwe medewerkers aan te nemen. Het vinden van gekwalificeerde medewerkers wordt door bureaus als steeds lastiger ervaren. Dat blijkt uit de BNA Conjunctuurmeting najaar 2018.

‘The human factor’
Een bureau is zo goed als zijn medewerkers. ‘The human factor’ is de grootste bron van inkomsten en tegelijkertijd de grootste kostenpost van bureaus. In 2018 verwacht 38% van de bureaus een stijging van het aantal medewerkers met meer dan 5%. Ongeveer 5% van de bureaus schat in dat het aantal medewerkers afneemt. Het vinden van goede medewerkers wordt door bureaus steeds meer genoemd als speerpunt én knelpunt.

Verwachte ontwikkeling aantal medewerkers   (Bron: Panteia / BNA najaar 2017)

Aantrekken van medewerkers
Het aantrekken van goede eigen medewerkers kost bijna de helft van de bureaus moeite. 7% heeft er geen moeite mee. Het vinden van goede zzp’ers en uitzendkrachten kost 35% van de bureaus moeite. De problemen met het vinden en binden van goede medewerkers heeft invloed op de ontwikkeling van het bureau volgens 24%. Ruim 26% van de bureaus vindt dat dit voor hen niet het geval is.

Blijven leren en ontwikkelen
Met de huidige evolutie van circulair ontwerpen en bouwen en technologische innovaties, hebben medewerkers van bureaus vaker de behoefte om blijvend te willen leren en ontwikkelen. Maar ook werkgevers zijn gebaat bij de inbreng van kennis op de werkvloer. Het maakt het personeel duurzaam inzetbaar. Het zijn immers de mensen die ervoor zorgen dat een bureau – groot of klein – succesvol in beweging komt en blijft. De BNA Academie helpt bureaus en medewerkers door een actueel en relevant in company en cursus aanbod.

Algemeen: Laatste BNA nieuws

di 06 mrt 2018

Circulair bouwen. Hoe dan?

  • Type: overig
  • Locatie: Blue City, Rotterdam
  • Organisatie: Kingspan Geïsoleerde Panelen
  • Onderwerp: Duurzame ontwikkeling
Circulair bouwen. Hoe dan?

Nieuws / 29 jan, 2018

Cao: besprekingen loonontwikkeling 2018-2019 van start

Op donderdag 15 februari komen de cao-delegaties van de BNA en de bonden (FNV, CNV en De Unie) bij elkaar om de loonontwikkeling 2018-2019 te bespreken. Deze is bij het afsluiten van de lopende cao

Cao: besprekingen loonontwikkeling 2018-2019 van start

Nieuws / 22 jan, 2018

Goed geschoold personeel voorwaarde voor verdere groei bouwketen

In de bouwketen was er het afgelopen half jaar, net als in de eerste twee kwartalen van 2017, sprake van krachtige groei. Uit de Monitor Bouwketen najaar 2017 blijkt dat het merendeel van de bedrijven

Goed geschoold personeel voorwaarde voor verdere groei bouwketen

Nieuws / 22 jan, 2018

Strategieën voor een beter verdienvermogen

Architectenbureaus en bouwbedrijven kunnen kiezen uit vijf strategieën om meer te concurreren op toegevoegde waarde en minder op prijs. Dat blijkt uit onderzoek van dr Killian McCarthy en dr Thijs Broekhuizen van de Rijksuniversiteit Groningen in

Strategieën voor een beter verdienvermogen

Nieuws / 16 jan, 2018

Cao architectenbranche algemeen verbindend verklaard

De cao 2017-2019 voor de architectenbranche is door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid algemeen verbindend verklaard. Dit betekent dat deze geldt voor alle werkgevers en werknemers op architectenbureaus in Nederland. De cao heeft

Cao architectenbranche algemeen verbindend verklaard

Inloggen op BNA

(Sluiten)