Toegankelijkheid voor mensen met een beperking moet verbeteren

Actieplan toegankelijkheid gebouwen naar Tweede Kamer

30 januari 2018

Samen met het ministerie van BZK slaan belangenorganisaties van mensen met een beperking, BNA en andere bij de bouw betrokken partijen de handen ineen om openbare gebouwen, kantoren en woningen beter toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. Minister Ollongren heeft hierover een actieplan naar de Tweede Kamer gestuurd.

Bouwbesluit zorgt niet automatisch voor toegankelijke gebouwen
Het actieplan volgt uit het VN-verdrag over de rechten van mensen met een beperking dat in 2016 door Nederland is geratificeerd. Het verdrag moet de positie van mensen met een beperking verbeteren zodat zij volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij. Bijvoorbeeld op het gebied van wonen, werk, openbaar vervoer en onderwijs. Het Bouwbesluit stelt al eisen aan de toegankelijkheid van gebouwen, maar dat zet nog geen zoden aan de dijk. In de praktijk leidt het volgen van de zeer minimale toegankelijkheidseisen niet tot volwaardig en gelijkwaardig door mensen met een beperking te gebruiken gebouwen. Gevolg: alle betrokken partijen moeten de handen uit de mouwen steken zodat gebouwen op termijn door alle mensen (met en zonder beperking) goed te gebruiken zijn. Voor de architectenbranche is het daarom tijd om de ‘Design for All‘ principes bewuster toe te passen in de dagelijkse ontwerppraktijk.

Kennisoverdracht over toegankelijk bouwen belangrijk
Met het actieplan zetten BNA en andere partijen in op het vergroten van het bewustzijn over goede toegankelijkheid. Daarvoor is het belangrijk dat mensen met een beperking al vanaf de ontwerpfase bij een (ver)bouwproject worden betrokken. BNA Academie werkt hiervoor samen met belangenorganisaties van mensen met een beperking aan kennisoverdracht over toegankelijk bouwen voor ontwerpers en opdrachtgevers. Het ministerie van BZK werkt aan het actualiseren en eenvoudig beschikbaar stellen van eenduidige richtlijnen voor toegankelijk bouwen en verbouwen. Verder vraagt het actieplan om meer aandacht in opleidingen voor het thema toegankelijkheid.

Minister Ollongren benadrukt dat het verbeteren van de toegankelijkheid van gebouwen een doorlopend proces is, waaraan geen einddatum is verbonden. Uitgangspunt is dat het verbeteren van de toegankelijkheid gebeurt op basis van vrijwillige afspraken tussen partijen. Bij achterblijvende resultaten bekijkt de minister of het nodig is aanvullende wettelijke voorschriften op te stellen. Houd de website van de BNA (Academie) in de gaten voor aankondigingen over de verdere uitwerking van het actieplan.

Algemeen: Laatste BNA nieuws

Nieuws / 18 feb, 2019

De aanbestedingspraktijk: kleine stapjes voorwaarts

De Aanbestedingspraktijk blijft problematisch. Desondanks  zijn recente ontwikkelingen te bespeuren die de praktijk verbeteren. De adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts en het Programma Beter aanbesteden dragen bij aan een betere selectiecultuur. Onlangs heeft de

De aanbestedingspraktijk: kleine stapjes voorwaarts

Nieuws / 14 feb, 2019

Wees realistisch, eis het onmogelijke

 Jort Kelder is juryvoorzitter van de 2019-verkiezing van BNA Beste Gebouw van het Jaar. Als opwarmer stelden we Jort wat gerichte vragen. We kregen waar we op hoopten: prikkelende antwoorden. ‘Laten we in hemelsnaam starten

Wees realistisch, eis het onmogelijke

Nieuws / 05 feb, 2019

Ledenraadverkiezing 2019

In de week van 25 februari a.s. vindt de digitale verkiezing voor de ledenraad van de BNA plaats. Via deze verkiezing kan ieder BNA bureaulid stemmen op de kandidaat / bureaudirecteur die naar zijn idee

Ledenraadverkiezing 2019

Inloggen op BNA

(Sluiten)