Groenwassen

Wat is werkelijk duurzaam?

 • Type: netwerkbijeenkomst
 • Datum: do 28 mrt 2019
 • Locatie: Delta Wonen, Veerallee 30 Zwolle
 • Tijd: 15.30 - 19.00
 • Organisator: Lokaal Netwerk Oosting
 • Onderwerp: BNA Netwerken Duurzame ontwikkeling
 • Kosten leden:€ 20,00
 • Kosten niet-leden:€ 25,00
 • Alleen voor leden: Nee

Duurzaamheid lijkt een gedevalueerd begrip te worden. Het ligt in ieders mond maar zeker niet altijd met de oorspronkelijke intentie van het begrip, namelijk het minimaliseren van de roofbouw op onze natuurlijke hulpbronnen. Ten behoeve van politiek of commercieel gewin wordt duurzaamheid te pas en te onpas aangehaald zonder dat het idee, product of proces werkelijk een bijdrage levert aan het behoud van onze leefomgeving. Duurzaamheid, Groen en Milieubewust ‘verkoopt’ nou eenmaal.

Schrijf je in voor deze bijeenkomst

Ondanks deze waardevermindering van het woord zelf, blijft het streven naar duurzaamheid onomstreden. Ook binnen de vakgebieden stedenbouw en architectuur. Daarmee ontstaat de vraag wat nu werkelijk als duurzaam mag worden bestempeld in de oorspronkelijke betekenis van het woord.

Groenwassen
Op het niveau van de stad staat die vraag centraal tijdens ‘Groenwassen’, de derde inspiratiesessie van het BNA Lokaal Netwerk Oosting. Hoe kunnen steden zich (blijven) ontwikkelen met een minimale voetafdruk op onze natuurlijke leefomgeving? Is dat überhaupt mogelijk of liggen hier door de schaal van de stad juist de kansen?

Drie interessante lezingen zullen deze vragen vanuit zowel conrete als theoretische invalshoeken benaderen. Deze inspiratie is aansluitend aanleiding voor een debat onder leiding van Theo de Bruin, lector Leefomgeving aan de Saxion Hogeschool.

Floriade – Ria van Dijk, stedenbouwkundige gemeente Almere
De locatie van de Floriade is niet toevallig: de plek – in het hart van de stad – is een aantrekkelijk gebied voor duurzame gebiedsontwikkeling. Ria is nauw betrokken bij het ontwerp van de Floriade en geeft een toelichting op de speciale aspecten van het Groene Stad Arboretum.

Wijk Breezicht – Gerjan Timmerman, stedenbouwkundige gemeente Zwolle
Op de overgang van Stadshagen naar het weide polderlandschap wordt Breezicht ontwikkeld. Klimaatbestendig, waterrobuust en energieneutraal waren de duurzame ambities bij de planontwikkeling van deze nieuwste uitbreidingswijk van Zwolle. Het heeft geleid tot verrassende woonmilieus met veel ruimte voor water, groen en natuurontwikkeling.

De Adaptieve Dijk – Anne-Sietske Smits, landschapsarchitect Bosch+Slabbers
Binnen het ontwerpend onderzoek ‘de adaptieve dijk’ is Route 53 ontwikkeld. Centraal daarin staat de vraag in hoeverre plannen duurzaam zijn in naam of dat ze ook werkelijkheid kunnen worden? Anne-Sietske zal ingaan op de oplossingsrichtingen en hoe deze in de praktijk invloed hebben gehad op duurzaamheidsambities.

Oosting bouwt aan een breed regionaal netwerk, jonge honden en ervaren rotten, maar ook geïnteresseerden buiten de branche. Met als doel elkaar te inspireren en co-creatie te bevorderen. 

Algemeen: Laatste BNA nieuws

di 21 mei 2019

Partner worden

 • Type: cursus
 • Locatie: Amsterdam (ntb)
 • Organisatie: BNA Academie
 • Onderwerp: ONDERNEMEN
Partner worden

di 21 mei 2019

Debat Smart Cities of Domme Steden

 • Type: overig
 • Locatie: OBA Oosterdok, auditorium, Oosterdokskade 143 Amsterdam
 • Organisatie: Academie van Bouwkunst ism Architectuurcentrum Amsterdam
 • Onderwerp: Technologische ontwikkeling
Debat Smart Cities of Domme Steden

Nieuws / 20 mrt, 2019

Doe mee aan de BNA Conjunctuurmeting voorjaar 2019

Doe mee aan de Conjunctuurmeting voorjaar 2019 met verdiepende vragen over actuele onderwerpen en vul de online vragenlijst in! Alle BNA bureaus ontvangen hiervoor een uitnodiging van onderzoeksbureau Panteia, dat het marktonderzoek voor de BNA verzorgt. Inzicht

Doe mee aan de BNA Conjunctuurmeting voorjaar 2019

Nieuws / 03 dec, 2018

Ondersteuning bij activiteiten van lokale netwerken binnen de BNA

In 2018 zagen bijna tien lokale netwerken het licht en gezamenlijk is voor activiteiten drie keer zoveel budget toegekend dan in 2017. Een teken dat meer leden de weg weten te vinden en dat het

Ondersteuning bij activiteiten van lokale netwerken binnen de BNA

Nieuws / 13 nov, 2018

Werkgeversbijeenkomst over cao inzet van de BNA

De huidige cao loopt tot en met 28 februari 2019. Begin 2019 starten daarom de onderhandelingen over een nieuwe cao. De BNA wil de nieuwe cao zo vormgeven dat deze bureaus faciliteert en zij goed kunnen

Werkgeversbijeenkomst over cao inzet van de BNA

Nieuws / 07 aug, 2018

Onderzoek BNA International: Kansen en knelpunten

Internationaal werkende Nederlandse architecten kiezen een duidelijk profiel voor de internationale markt. Dat blijkt uit onderzoek onder architectenbureaus die deelnemen aan het programma BNA International. Hun buitenlands succes is gebaseerd op duurzame ontwikkeling, een integrale

Onderzoek BNA International: Kansen en knelpunten

Inloggen op BNA

(Sluiten)