Architecten klaar voor uitvoering klimaatakkoord gebouwde omgeving

Klimaattafel gebouwde omgeving doet voorstellen voor maatregelen

8 januari 2019

Architecten staan klaar voor de uitvoering van het klimaatakkoord voor de gebouwde omgeving. Zij  willen zo ook actief meebouwen aan het bereiken van de Parijs-klimaatdoelen. Partners die zij hierbij nodig hebben zijn bouwfysica adviseurs, installateurs, aannemers en de overheid. Voorwaarden voor succes zijn volgens de bureaus onder meer kennis, geld, regelgeving en transparantie. Dat blijkt uit de BNA Conjunctuurmeting najaar 2018.

Acht miljoen huizen en gebouwen
Nederland staat aan de vooravond van een grote verbouwing en transitie naar het gebruik van duurzame en schone energie. Dit heeft verstrekkende gevolgen voor de 7 miljoen huizen en 1 miljoen gebouwen die veelal nog slecht geïsoleerd zijn en verwarmd worden op aardgas. De impact van grijze, of wel niet -duurzame, energie op ons klimaat is een belangrijke aanleiding voor deze transitie.

Herontwerp infrastructuur, gebouw en stad 
BNA-directeur Fred Schoorl: ‘Klimaatverandering is een groot vraagstuk van onze tijd. Veel architecten zijn zich ervan bewust dat een belangrijk deel van de energieconsumptie en uitstoot van CO2 afkomstig is van de productie van bouwmaterialen en het verbranden van fossiele brandstoffen. Herontwerp van infrastructuur, gebouwen en steden zijn nodig blijkt uit de recente ontwerpstudie ‘Stad van de Toekomst’. Een groeiend aantal architecten richt zich hierbij op circulair ontwerpen en bouwen. We staan pas aan het begin, hoog tijd om het nu samen met ambitieuze opdrachtgevers en partners te gaan doen.’

Klimaatakkoord gebouwde omgeving
De sectortafel Gebouwde omgeving van het Klimaatakkoord heeft een voorstel gedaan voor maatregelen die de sector wil nemen om de klimaatdoelstelling voor de sector te halen, namelijk:
* Wijkgerichte aanpak
* Financiering en normering
* Energiebesparing en duurzame warmte
* Een voortvarende start

In de BNA Conjunctuurmeting najaar 2018 is aan architectenbureaus gevraagd welke rol zij voor zichzelf zien weggelegd met betrekking tot het klimaatakkoord voor de gebouwde omgeving.

Bouwagenda
De bouwketen heeft de ambitie om samen te werken aan maatschappelijke uitdagingen. Met dat doel is het initiatief genomen tot De Bouwagenda, waarbij de BNA zich heeft aangesloten. Bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid werken hierin samen aan zaken die huidige en de toekomstige generaties allemaal aangaan: een toekomstbestendige infrastructuur, de vernieuwing en verduurzaming van huizen, kantoren en bedrijfspanden en de integratie van ICT- en datatoepassingen in de bouw.

Klimaatakkoord gebouwde omgeving
Stad van de Toekomst
Bouwagenda

Algemeen: Laatste BNA nieuws

Nieuws / 20 mrt, 2019

Doe mee aan de BNA Conjunctuurmeting voorjaar 2019

Doe mee aan de Conjunctuurmeting voorjaar 2019 met verdiepende vragen over actuele onderwerpen en vul de online vragenlijst in! Alle BNA bureaus ontvangen hiervoor een uitnodiging van onderzoeksbureau Panteia, dat het marktonderzoek voor de BNA verzorgt. Inzicht

Doe mee aan de BNA Conjunctuurmeting voorjaar 2019

Nieuws / 06 mrt, 2019

Gezocht: pensioenbestuurder namens werkgevers

In verband met het aflopen van de termijn van de huidige voorzitter namens werkgevers zoekt de BNA een geschikte kandidaat pensioenbestuurder voor het Pensioenfonds voor de Architectenbureaus. Het gaat bij voorkeur om een kandidaat met

Gezocht: pensioenbestuurder namens werkgevers

Nieuws / 04 mrt, 2019

Online vragenlijst rechtsbescherming bij aanbesteden geopend

Als architect kun je een beroep doen op rechtsbescherming wanneer je in een aanbestedingsprocedure geconfronteerd wordt met voorwaarden en/of beslissingen van de aanbesteder, die niet stroken met de aanbestedingsregels. Wanneer de aanbesteder geen gehoor geeft,

Online vragenlijst rechtsbescherming bij aanbesteden geopend

Nieuws / 04 mrt, 2019

Landelijke actiedag pensioenen bonden: maandag 18 maart 2019

  De BNA is door de FNV formeel op de hoogte gesteld van collectieve acties om hun pensioeneisen richting het  Kabinet kracht bij te zetten. De bond zal hun leden in alle sectoren oproepen om op maandag

Landelijke actiedag pensioenen bonden: maandag 18 maart 2019

Inloggen op BNA

(Sluiten)