Architecten klaar voor uitvoering klimaatakkoord gebouwde omgeving

Klimaattafel gebouwde omgeving doet voorstellen voor maatregelen

8 januari 2019

Architecten staan klaar voor de uitvoering van het klimaatakkoord voor de gebouwde omgeving. Zij  willen zo ook actief meebouwen aan het bereiken van de Parijs-klimaatdoelen. Partners die zij hierbij nodig hebben zijn bouwfysica adviseurs, installateurs, aannemers en de overheid. Voorwaarden voor succes zijn volgens de bureaus onder meer kennis, geld, regelgeving en transparantie. Dat blijkt uit de BNA Conjunctuurmeting najaar 2018.

Acht miljoen huizen en gebouwen
Nederland staat aan de vooravond van een grote verbouwing en transitie naar het gebruik van duurzame en schone energie. Dit heeft verstrekkende gevolgen voor de 7 miljoen huizen en 1 miljoen gebouwen die veelal nog slecht geïsoleerd zijn en verwarmd worden op aardgas. De impact van grijze, of wel niet -duurzame, energie op ons klimaat is een belangrijke aanleiding voor deze transitie.

Herontwerp infrastructuur, gebouw en stad 
BNA-directeur Fred Schoorl: ‘Klimaatverandering is een groot vraagstuk van onze tijd. Veel architecten zijn zich ervan bewust dat een belangrijk deel van de energieconsumptie en uitstoot van CO2 afkomstig is van de productie van bouwmaterialen en het verbranden van fossiele brandstoffen. Herontwerp van infrastructuur, gebouwen en steden zijn nodig blijkt uit de recente ontwerpstudie ‘Stad van de Toekomst’. Een groeiend aantal architecten richt zich hierbij op circulair ontwerpen en bouwen. We staan pas aan het begin, hoog tijd om het nu samen met ambitieuze opdrachtgevers en partners te gaan doen.’

Klimaatakkoord gebouwde omgeving
De sectortafel Gebouwde omgeving van het Klimaatakkoord heeft een voorstel gedaan voor maatregelen die de sector wil nemen om de klimaatdoelstelling voor de sector te halen, namelijk:
* Wijkgerichte aanpak
* Financiering en normering
* Energiebesparing en duurzame warmte
* Een voortvarende start

In de BNA Conjunctuurmeting najaar 2018 is aan architectenbureaus gevraagd welke rol zij voor zichzelf zien weggelegd met betrekking tot het klimaatakkoord voor de gebouwde omgeving.

Bouwagenda
De bouwketen heeft de ambitie om samen te werken aan maatschappelijke uitdagingen. Met dat doel is het initiatief genomen tot De Bouwagenda, waarbij de BNA zich heeft aangesloten. Bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid werken hierin samen aan zaken die huidige en de toekomstige generaties allemaal aangaan: een toekomstbestendige infrastructuur, de vernieuwing en verduurzaming van huizen, kantoren en bedrijfspanden en de integratie van ICT- en datatoepassingen in de bouw.

Klimaatakkoord gebouwde omgeving
Stad van de Toekomst
Bouwagenda

Algemeen: Laatste BNA nieuws

Nieuws / 18 dec, 2018

BNA Beste Gebouw van het Jaar 2019 van start

De 14e editie van BNA Beste Gebouw van het Jaar – dé architectuurprijs van Nederland – gaat 22 januari van start. Vanaf die dag zijn architecten en opdrachtgevers uitgenodigd om hun beste gebouw op www.gebouwvanhetjaar.nl

BNA Beste Gebouw van het Jaar 2019 van start

Nieuws / 18 dec, 2018

Een Kerstboodschap – van Nathalie & Fred

Dàt het beter gaat met ons als architectenbranche is onmiskenbaar. Maar zijn we ook gelukkiger? Het is een vraag die hoort bij de tijd waarin we met onze naasten verkeren en elkaar geluk wensen voor

Een Kerstboodschap – van Nathalie & Fred

Nieuws / 04 dec, 2018

Aanbestedingstafel #6

Op 7 november organiseerde de BNA voor de zesde keer een Aanbestedingstafel om samen met architecten, opdrachtgevers en adviseurs mogelijke verbeteringen van de aanbestedingspraktijk te bespreken. Tenderkosten Fred Schoorl attendeert de aanwezigen op de Handreiking

Aanbestedingstafel #6

Nieuws / 30 nov, 2018

De tien ontwerpvisies voor de vijf grote steden in 2040

Na 9 maanden onderzoek doen, ontwerpen aan en discussiëren over nieuwe manieren van stad maken, werd op 30 november in een feestelijke slotmanifestatie de uitkomsten van de ontwerpstudie ‘De stad van de toekomst’ gepresenteerd. Gedurende

De tien ontwerpvisies voor de vijf grote steden in 2040

Inloggen op BNA

(Sluiten)