Architectenbureaus werken samen met BNA aan BIM-handreiking ILS ontwerpfases

Eerste stap op weg naar een update van de STB

12 april 2019

Samen met ruim 26 bureaus werkt BNA sinds afgelopen november aan een handreiking ILS ontwerpfases voor BIM-projecten. Het doel van de handreiking is de communicatie tussen architect, adviseurs enerzijds en opdrachtgevers en bouwbedrijven anderzijds over de verwachte informatie in digitale modellen (BIM) helderder te maken. Dat is hard nodig want de BNA ontvangt steeds meer signalen dat de huidige STB onvoldoende aansluit bij de huidige BIM-praktijk.

Daarom ondersteunt de BNA een initiatief van enkele bimmende leden om op basis van een breed gedragen methodiek en een gemeenschappelijk begrippenkader in de bouwsector een handreiking te maken. Het doel van de BNA-handreiking is om een richtsnoer te geven hoe we als branche en individuele bureaus het beste met de ILS O&E kunnen omgaan en deze ILS kunnen gebruiken in de contractfase met de opdrachtgever. De BNA verwacht rond de zomer met de handreiking naar buiten te kunnen komen.

Wat is de stand van zaken?

Afgelopen vrijdag 5 april kwamen een groot aantal deelnemende architectenbureaus aan het BNA-project bij elkaar om kennis te kunnen nemen van de methodiek van de ILS Ontwerp en Engineering (ILS O&E). Doel van deze bijeenkomst was om te toetsen aan grotere groep bureaus of de bij deze, in ontwikkeling zijnde, ILS gebruikte systematiek bruikbaar is als onderlegger voor de BNA-handreiking.

Wat waren de reacties van bureaus op de ILS Ontwerp & Engineering?

De reacties van de deelnemers aan de bijeenkomst waren zeer positief. Men kon zich goed vinden in de opzet en inhoud van deze ILS. Er zijn veel overeenkomsten met sommige door architectenbureaus zelf ontworpen hulpmiddelen.

Enkele aanwezigen maakten opmerkingen over de wenselijkheid van een branche brede referentieniveau. Hierbij moet helder zijn welke parameters op welk moment in het ontwerpproces als informatie uit het BIM zouden moeten kunnen worden gehaald. Er werd ook aandacht gevraagd om na te denken hoe te voorkomen is dat opdrachtgevers deze ILS als een kruisjeslijst gaan gebruiken die achteloos wordt ingevuld.

De deelnemers concludeerden na de presentatie van de ILS O&E dat dit project een goede stap voorwaarts is op weg naar een gezamenlijke taal en begrippenkader voor BIM-projecten. De aanwezigen spraken het vertrouwen uit dat deze ILS een goede onderlegger is om een BNA-handreiking voor architectenbureaus op te baseren hoe zij het beste deze ILS in de dagelijkse praktijk kunnen inzetten.

Wat gaat er de komende weken gebeuren?

De ILS O&E bevindt zich nu in een 0.9 fase. In mei vindt een ‘pressurecooker-sessie’ plaats waar over bepaalde issues een knoop wordt doorgehakt. De architectenbureaus die bij het BNA-project betrokken zijn geven hiervoor de noodzakelijke input en reacties vanuit de branche. Daarna zullen de initiatiefnemers eind mei of begin juni een 1.0 versie van de ILS O&E presenteren.

De BNA-projectgroep gaat op zijn beurt weer aan de slag met deze 1.0 versie om deze als onderlegger te gebruiken voor de BNA-handreiking. De BNA-handreiking geeft invulling aan de systematiek van de ILS O&E door per elementgroep, per fase, aan te geven welke informatie een opdrachtgever kan verwachten in een model.

Wil je op de hoogte worden gehouden van de vorderingen van de projectgroep? Stuur dan een mail naar apastoors@bna.nl

Algemeen: Laatste BNA nieuws

Nieuws / 19 apr, 2019

De Stad van de toekomst – Stad maken in tijden van grote transities

De door BNA Onderzoek gecoördineerde ontwerpstudie naar de stad van de toekomst, die een jaar duurde, heeft tien ontwerpvisies voor de vijf grootste steden van Nederland opgeleverd. Deze zijn nu gebundeld in een boek en

De Stad van de toekomst – Stad maken in tijden van grote transities

Nieuws / 18 apr, 2019

Akkoord cao architectenbranche 2019-2021

Begin april is de ledenraadpleging afgerond en op 17 april hebben alle cao-partijen (BNA, FNV, CNV, de Unie) definitief ingestemd met de nieuwe cao 2019-2021 voor de architectenbranche. Voor de cao wordt bij het ministerie

Akkoord cao architectenbranche 2019-2021

Nieuws / 16 apr, 2019

Leve de architectuur, vier de verschillen!

Update:  De discussie over de renovatie van Het Binnenhof zwelt met de dag aan. Adriaan Mout (LEVS Architecten) schreef een prikkelende blog op de Cobouw.nl en BNA-lid Joost Ector sprak er met wijze woorden over

Leve de architectuur, vier de verschillen!

Nieuws / 16 apr, 2019

Concept handvatten voor concrete aanpak circulair bouwen gereed

Drie actieteams van CB’23 (Circulair Bouwen 2023) hebben ieder een concept leidraad opgesteld met handvatten voor de concrete aanpak van circulair bouwen: Actieteam Framework circulair bouwen, Actieteam Paspoorten voor de bouw en Actieteam Meten van

Concept handvatten voor concrete aanpak circulair bouwen gereed

Inloggen op BNA

(Sluiten)