Bescherming titel interieurarchitect blijft behouden

Aanval op titelbescherming afgeslagen met kracht van argumenten

6 maart 2018

De bescherming van de titel interieurarchitect blijft gehandhaafd. Dat heeft de minister van OCW in een brief aan onder meer de voorzitter van de BNA laten weten. Met deze beslissing komt een eind aan een aantal onzekere jaren voor interieurarchitecten. In 2016 liet het kabinet weten te bezien of behoud van de titelwet voor interieurarchitecten nog passend is. Dit gebeurde in het kader van het ‘Nationaal actieplan gereglementeerde beroepen’. Het doel van het actieplan is de gereglementeerde beroepen kritisch onder de loep te nemen.

BNI, BNO en BNA, die alle drie interieurarchitecten in hun gelederen hebben, zijn in de afgelopen twee jaar samen opgetrokken om de bescherming van de interieurarchitectentitel te behouden. Net als de architect dient ook de interieurarchitect immers een publiek belang dat uitstijgt boven het directe belang van de opdrachtgever en dat de hoge eisen rechtvaardigt die gesteld worden aan de kwaliteit van de gebouwde omgeving. De minister refereert hieraan in haar brief, evenals aan onderzoeken en adviezen, onder meer van het College van Rijksadviseurs, waarin is gepleit voor behoud van de titel. Het pleit is gewonnen door de kracht van argumenten.

De BNA is blij dat niet wordt gemorreld aan de Wet op de architectentitel. Die heeft, zeker na de succesvolle invoering van de beroepservaringperiode, de opleiding en vorming tot architect in Nederland op een internationaal concurrerend niveau gebracht. Bovendien zijn de drempels voor de toetreding tot de buitenlandse markt, ook buiten de Europese Unie, geslecht dan wel verlaagd.  In een tijd waarin de grenzen tussen de verschillende disciplines vervagen zou het een onzalige gedachte zijn om de interieurarchitectuur te ontvlechten uit de Wet op de architectentitel. Juist waar versterking van de Wet op de architectentitel als kwaliteitsinstrument is geboden. In dat licht is het positief dat de minister zich in haar brief constructief opstelt over de inrichting van een universitair traject voor de opleiding tot interieurarchitect.

Meer informatie is te vinden op http://www.bni.nl/voor-interieurarchitecten/wet-op-de-architectentitel/

 

Algemeen: Laatste BNA nieuws

Nieuws / 04 dec, 2018

Aanbestedingstafel #6

Op 7 november organiseerde de BNA voor de zesde keer een Aanbestedingstafel om samen met architecten, opdrachtgevers en adviseurs mogelijke verbeteringen van de aanbestedingspraktijk te bespreken. Tenderkosten Fred Schoorl attendeert de aanwezigen op de Handreiking

Aanbestedingstafel #6

Nieuws / 13 nov, 2018

Werkgeversbijeenkomst over cao inzet van de BNA

De huidige cao loopt tot en met 28 februari 2019. Begin 2019 starten daarom de onderhandelingen over een nieuwe cao. De BNA wil de nieuwe cao zo vormgeven dat deze bureaus faciliteert en zij goed kunnen

Werkgeversbijeenkomst over cao inzet van de BNA

Nieuws / 24 apr, 2018

Één jaar De Bouwagenda

Op 19 april jl stond De Bouwagenda stil bij haar éénjarig bestaan tijdens een congres in Den Haag. Op deze dag overhandigde taskforce voorzitter Bernard Wientjes het verantwoordingsdocument ‘Eén jaar De Bouwagenda’ aan minister Ollongren, van

Één jaar De Bouwagenda

Nieuws / 16 mei, 2017

Ledenraadpleging onderhandelaarsakkoord CAO 2017-2019

Op dinsdag 9 mei 2017 hebben de cao-delegaties van de BNA en de vakbonden een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe tweejarige cao. Deze zal bij een algemeen verbindend verklaring door SZW voor alle architectenbureaus in Nederland gaan gelden. Wat

Ledenraadpleging onderhandelaarsakkoord CAO 2017-2019

Inloggen op BNA

(Sluiten)