Beste gebouwen zijn het volmaakte compromis

29 maart 2018

Mocht het u zijn ontgaan: er kan weer worden gestemd op BNA Beste Gebouw van het Jaar. Dit jaar had ik de eer om deel uit te maken van de zeskoppige vakjury. Een jury met echte architecten, de ambtenaar, de professor en de ontwikkelaar. Een spannend gezelschap. Wat is het beste gebouw van Nederland? Gaat het dan over de architectonische kwaliteit, de evenwichtige compositie met haar omgeving of over de betekenis van het gebouw?

Die ene lijn bakstenen die verspringt van een andere (Stadsarchief Delft), de compositie van volumes, een bijna overdreven eenvoud in het ontwerp of juist het krachtige gebaar waarmee een monumentaal gebouw een nieuw toekomst krijgt (Blokhuispoort Leeuwarden, Bezoekerspaviljoen Vijversburg in Tietjerk): allemaal ingrediënten die tot goede architectuur leiden. Maar wanneer leiden ze het beste gebouw van het jaar?

Liefde voor vernieuwende ontwikkelconcepten bleken echt te leiden tot andere woonvormen, zoals bij de SuperLofts in Utrecht. Was het de dialoog met vele mensen die leidde tot een ander resultaat zoals bij Space- S in Eindhoven? Waren het de initiatiefnemers die voor een ander, ongedacht resultaat zorgden? Of toch de volhardende architect? Één ding was helder, dialogen leiden echt tot andere resultaten.

Maar architectuur kan ook van maatschappelijk betekenis zijn, zoals gematerialiseerd in het Musis Sacrum in Arnhem. Het beste gebouw wordt meer en meer het vliegwiel van maatschappelijke verandering. Gebouwen gaan de dialoog aan met hun omgeving, zijn een weerspiegeling van de energietransitie, het nieuwe grondstoffendenken, maar bovenal zijn ze van sociale betekenis. Ze verbinden ruimtes en stimuleren ontmoetingen tussen mensen.

Sinds onze jureringsronde door Nederland is me één ding duidelijker dan tevoren geworden:  architectuur is vandaag de dag een allesomvattende opgave, een die veel verder gaat dan architectuur. Een goed voorbeeld hiervan is Sportcampus Zuiderpark, een opgave die nog niet door alle gebouwen wordt weerspiegeld. Dit soort ‘beste gebouwen’ zijn wat mij betreft dan ook het volmaakte compromis. Dit gezegd hebbend: de zoektocht naar de maximale betekenis – meerwaarde – van het gebouw van het jaar is dan ook nog lang niet afgelopen – ook al hebben we nu een prachtige, terechte winnaar aangewezen.

Bovenal zorgt de Beste Gebouw-verkiezing voor stuiterende juryleden en benadrukken de categorieën de ongekende waarde van architectuur voor onze gebouwde omgeving. Voor mij was dit het ultieme schoolreisje: dwars door Nederland de beste gebouwen bekijken en nieuwe inzichten opdoen. Grootste inzicht? Dat de gebouwde omgeving de basis vormt voor gebouwd geluk.

Onno Dwars, directeur Ballast Nedam Development

Algemeen: Laatste BNA nieuws

vr 20 apr 2018

Verdichten

  • Type: netwerkbijeenkomst
  • Locatie: ntb
  • Organisatie: Noord Holland Regionaal
  • Onderwerp: BNA Netwerken
Verdichten

Nieuws / 19 apr, 2018

De toekomstige rol van de architect

Vier jaar lang hebben de Technische Universiteit Delft en Radboud Universiteit Nijmegen in nauwe samenwerking met de BNA onderzoek gedaan naar de toekomstbestendigheid van de rollen die architectenbureaus in het bouwproces vervullen. De positie van de

De toekomstige rol van de architect

Nieuws / 19 apr, 2018

Akkoord over loonontwikkeling 2018-2019

De BNA en de vakbonden (CNV, De Unie) hebben na de ledenraadplegingen onder werkgevers en medewerkers een akkoord bereikt over de loonontwikkeling 2018-2019. Deze loonontwikkeling was bij het afsluiten van de cao 2017-2019 (die afloopt

Akkoord over loonontwikkeling 2018-2019

Nieuws / 17 apr, 2018

Next Step Program: 9 genomineerde jonge bureaus

De jury van de tweede editie van het Next Step Program heeft uit de 50 inzendingen van jonge architectenbureaus (<40 jaar) 9 genomineerden gekozen. Zij mogen verder deelnemen aan het programma en dingen mee naar

Next Step Program: 9 genomineerde jonge bureaus

Nieuws / 17 apr, 2018

VNG erkent bijzondere positie architecten en ingenieurs

Dankzij een lobby van BNA en NLingenieurs heeft de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) onderkend dat architecten en ingenieurs een bijzondere positie innemen in de gemeentelijke inkoop. Om die reden heeft de VNG de toelichting

VNG erkent bijzondere positie architecten en ingenieurs

Inloggen op BNA

(Sluiten)