BIM steeds belangrijker voor bureaus

Voorwaarde bij ketensamenwerking

13 juli 2017

BIM is niet meer weg te denken bij de meeste architectenbureaus. Hoe groter de bureaus hoe meer zij met BIM werken. Alleen van de allerkleinste bureaus geeft nog een deel aan niets met BIM te doen. Dat blijkt uit het BNA Verdiepingsonderzoek voorjaar 2017.

Data uitwisseling

Bij de grootste bureaus wisselt 50% bij vrijwel alle projecten BIM data uit met ketenpartners. Enkele jaren geleden was BIM nog alleen bij grote bureaus in gebruik, maar ook kleinere bureau werken steeds meer met BIM, al blijft er een deel bestaan dat er nog niets mee doet.

Bij welk % van de projecten die u het afgelopen halfjaar heeft opgestart is er sprake van BIM met uitwisseling van data met ketenpartners?
Bron: BNA Verdiepingsonderzoek voorjaar 2017 / Panteia

BIM standaarden

Het BIM Loket is het centrale informatie- en regiepunt voor open BIM-standaarden. Het beheert een aantal open uitwisselingsstandaarden. Bureaus geven aan dat de IFC standaard bijna overal wordt gebruikt. Door grote bureaus wordt de NL-SfB standaard vaak genoemd.

Inzet BNA

BNA-leden zien BIM als de belangrijkste technische innovatie in de bouw met grote invloed op het ontwerpproces. De BNA zet zich voor een optimale toepassing van BIM met open standaarden in het ontwerpproces. Hierdoor kunnen architecten optimaal met ketenpartners in de bouw communiceren. Met BIM wordt het ontwerpproces efficiënter, preciezer en vermindert de kans op faalkosten. Daarom steunt de BNA het BIM Loket en neemt deel aan de Bouwinformatieraad (BIR)

Voor meer informatie zie www.bimloket.nl en www.bouwinformatieraad.nl

Kijk ook op de BNA Academie voor de cursus “Informatie uitwisseling met behulp van BIM (IFC)

Algemeen: Laatste BNA nieuws

di 21 nov - wo 22 nov 2017

Bouwkunde Bedrijvendagen TU Eindhoven

  • Type: overig
  • Locatie: Gebouw Vertigo
  • Organisatie: Studenten TU Eindhoven
  • Onderwerp: Architectuur en ontwerpen Bedrijfsvoering Beroeps ervaringsperiode (BEP)
Bouwkunde Bedrijvendagen TU Eindhoven

do 23 nov 2017

Studiedag BBN brandveilig transformeren

  • Type: workshop
  • Locatie: Koninklijke Metaalunie te Nieuwegein, Einsteinbaan 1
  • Organisatie: BBN
  • Onderwerp: Techniek en bouwregelgeving
Studiedag BBN brandveilig transformeren

Nieuws / 30 okt, 2017

Nieuwe Kennis- en Innovatieagenda Creatieve Industrie

Tijdens de Dutch Design Week is de nieuwe Kennis- en Innovatieagenda voor de Creatieve Industrie gepresenteerd. De Kennis- en Innovatieagenda 2018-2021 focust op drie lijnen:  Design for Change, the Human Touch en Value Creation. De agenda

Nieuwe Kennis- en Innovatieagenda Creatieve Industrie

Nieuws / 30 okt, 2017

Cao 2017-2019 staat online

De cao 2017-2019 staat online op de SFA website. Voor de cao is bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een algemeen verbindend verklaring (avv) aangevraagd zodat de cao voor de gehele branche blijft

Cao 2017-2019 staat online

Nieuws / 24 okt, 2017

Sectorplan agendeert BIM, beroepservaring en ondernemerschap

De architectenbranche heeft het Sectorplan afgerond, een initiatief van het ministerie van SZW om door de crisis geteisterde branches financieel te ondersteunen bij opleiding en ontwikkeling. Wij deden als branche mee van april 2015 tot mei

Sectorplan agendeert BIM, beroepservaring en ondernemerschap

Nieuws / 16 okt, 2017

Mening gevraagd: hoe gaat het met de conjunctuur?

Deze week start de BNA conjunctuurmeting najaar 2017. Daarin vragen we naar jouw mening over: de cao-loonontwikkeling in 2018-2019; visie op de economische conjunctuur; de reparatie van het derde WW-jaar; innovatie, diversiteit en inspiratiebronnen. Wat zijn

Mening gevraagd: hoe gaat het met de conjunctuur?

Inloggen op BNA

(Sluiten)