BIM steeds belangrijker voor bureaus

Voorwaarde bij ketensamenwerking

13 juli 2017

BIM is niet meer weg te denken bij de meeste architectenbureaus. Hoe groter de bureaus hoe meer zij met BIM werken. Alleen van de allerkleinste bureaus geeft nog een deel aan niets met BIM te doen. Dat blijkt uit het BNA Verdiepingsonderzoek voorjaar 2017.

Data uitwisseling

Bij de grootste bureaus wisselt 50% bij vrijwel alle projecten BIM data uit met ketenpartners. Enkele jaren geleden was BIM nog alleen bij grote bureaus in gebruik, maar ook kleinere bureau werken steeds meer met BIM, al blijft er een deel bestaan dat er nog niets mee doet.

Bij welk % van de projecten die u het afgelopen halfjaar heeft opgestart is er sprake van BIM met uitwisseling van data met ketenpartners?
Bron: BNA Verdiepingsonderzoek voorjaar 2017 / Panteia

BIM standaarden

Het BIM Loket is het centrale informatie- en regiepunt voor open BIM-standaarden. Het beheert een aantal open uitwisselingsstandaarden. Bureaus geven aan dat de IFC standaard bijna overal wordt gebruikt. Door grote bureaus wordt de NL-SfB standaard vaak genoemd.

Inzet BNA

BNA-leden zien BIM als de belangrijkste technische innovatie in de bouw met grote invloed op het ontwerpproces. De BNA zet zich voor een optimale toepassing van BIM met open standaarden in het ontwerpproces. Hierdoor kunnen architecten optimaal met ketenpartners in de bouw communiceren. Met BIM wordt het ontwerpproces efficiënter, preciezer en vermindert de kans op faalkosten. Daarom steunt de BNA het BIM Loket en neemt deel aan de Bouwinformatieraad (BIR)

Voor meer informatie zie www.bimloket.nl en www.bouwinformatieraad.nl

Kijk ook op de BNA Academie voor de cursus “Informatie uitwisseling met behulp van BIM (IFC)

Algemeen: Laatste BNA nieuws

vr 20 apr 2018

Verdichten

  • Type: netwerkbijeenkomst
  • Locatie: ntb
  • Organisatie: Noord Holland Regionaal
  • Onderwerp: BNA Netwerken
Verdichten

Nieuws / 19 apr, 2018

De toekomstige rol van de architect

Vier jaar lang hebben de Technische Universiteit Delft en Radboud Universiteit Nijmegen in nauwe samenwerking met de BNA onderzoek gedaan naar de toekomstbestendigheid van de rollen die architectenbureaus in het bouwproces vervullen. De positie van de

De toekomstige rol van de architect

Nieuws / 19 apr, 2018

Akkoord over loonontwikkeling 2018-2019

De BNA en de vakbonden (CNV, De Unie) hebben na de ledenraadplegingen onder werkgevers en medewerkers een akkoord bereikt over de loonontwikkeling 2018-2019. Deze loonontwikkeling was bij het afsluiten van de cao 2017-2019 (die afloopt

Akkoord over loonontwikkeling 2018-2019

Nieuws / 15 mrt, 2018

Onderhandelingsresultaat over loonontwikkeling 2018-2019

Op donderdag 8 maart 2018 heeft de cao-delegatie van de BNA een onderhandelingsresultaat bereikt over de loonontwikkeling 2018-2019. Deze loonontwikkeling was bij het afsluiten van de cao 2017-2019 (die afloopt op 28 februari 2019) afhankelijk

Onderhandelingsresultaat over loonontwikkeling 2018-2019

Nieuws / 13 mrt, 2018

Jonge bureaus: van start-up naar scale-up

De creatieve industrie floreert, start-ups schieten overal de grond uit en tal van incubators en accelerators proberen de meest innovatieve ideeën tot een succes te maken. Ook de bouwsector groeit, waarvan ook startende architectenbureaus kunnen profiteren.

Jonge bureaus: van start-up naar scale-up

Inloggen op BNA

(Sluiten)