BIM steeds belangrijker voor bureaus

Voorwaarde bij ketensamenwerking

13 juli 2017

BIM is niet meer weg te denken bij de meeste architectenbureaus. Hoe groter de bureaus hoe meer zij met BIM werken. Alleen van de allerkleinste bureaus geeft nog een deel aan niets met BIM te doen. Dat blijkt uit het BNA Verdiepingsonderzoek voorjaar 2017.

Data uitwisseling

Bij de grootste bureaus wisselt 50% bij vrijwel alle projecten BIM data uit met ketenpartners. Enkele jaren geleden was BIM nog alleen bij grote bureaus in gebruik, maar ook kleinere bureau werken steeds meer met BIM, al blijft er een deel bestaan dat er nog niets mee doet.

Bij welk % van de projecten die u het afgelopen halfjaar heeft opgestart is er sprake van BIM met uitwisseling van data met ketenpartners?
Bron: BNA Verdiepingsonderzoek voorjaar 2017 / Panteia

BIM standaarden

Het BIM Loket is het centrale informatie- en regiepunt voor open BIM-standaarden. Het beheert een aantal open uitwisselingsstandaarden. Bureaus geven aan dat de IFC standaard bijna overal wordt gebruikt. Door grote bureaus wordt de NL-SfB standaard vaak genoemd.

Inzet BNA

BNA-leden zien BIM als de belangrijkste technische innovatie in de bouw met grote invloed op het ontwerpproces. De BNA zet zich voor een optimale toepassing van BIM met open standaarden in het ontwerpproces. Hierdoor kunnen architecten optimaal met ketenpartners in de bouw communiceren. Met BIM wordt het ontwerpproces efficiënter, preciezer en vermindert de kans op faalkosten. Daarom steunt de BNA het BIM Loket en neemt deel aan de Bouwinformatieraad (BIR)

Voor meer informatie zie www.bimloket.nl en www.bouwinformatieraad.nl

Kijk ook op de BNA Academie voor de cursus “Informatie uitwisseling met behulp van BIM (IFC)

Algemeen: Laatste BNA nieuws

di 12 dec 2017 - wo 31 jan 2018

Reinvent the habitat

  • Type: overig
  • Organisatie: Thorb
Reinvent the habitat

Nieuws / 16 jan, 2018

Cao architectenbranche algemeen verbindend verklaard

De cao 2017-2019 voor de architectenbranche is door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid algemeen verbindend verklaard. Dit betekent dat deze geldt voor alle werkgevers en werknemers op architectenbureaus in Nederland. De cao heeft

Cao architectenbranche algemeen verbindend verklaard

Nieuws / 16 jan, 2018

Wij gaan circulair

BNA lanceert campagne ‘Wij gaan circulair’, erop gericht om architectenbureaus te bewegen circulaire ontwerpprincipes...

Wij gaan circulair

Nieuws / 08 jan, 2018

Architectenbureaus zetten in op innovatie

Van alle architectenbureaus zegt 46% de komende jaren extra in te willen zetten op innovatie. Circulair bouwen, digitalisering, ontwerpkwaliteit en samenwerking zijn daarbij speerpunten. Dat blijkt uit de BNA Conjunctuurmeting najaar 2017. Bouwagenda De bouwketen

Architectenbureaus zetten in op innovatie

Nieuws / 02 jan, 2018

De architectenbranche in beweging

De afgelopen vier jaar hebben de Technische Universiteit Delft, de Radboud Universiteit Nijmegen en de BNA in het FuturA project wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de veranderende rol van de architect. Doel was om veranderingen in

De architectenbranche in beweging

Inloggen op BNA

(Sluiten)