Harvard Onderhandelen

Leer hoe je je onderhandelingen succesvol voorbereidt, voert en afrondt!

Als je in een samenwerking resultaten wilt behalen waar alle partijen tevreden mee zijn én je wilt de relatie goed houden, dan vraagt dat nogal wat van de wijze waarop je onderhandelt. In deze training leer je hoe je dat doet. Je leert de vijf spelregels van het Harvard onderhandelen toe te passen.

Direct inschrijven

We denken vaak dat we onderhandelen als alle partijen een beetje water bij de wijn doen. Het sluiten van een compromis lijkt vaak het hoogst haalbare. Iedereen levert een klein beetje in, waardoor uiteindelijk geen van de betrokken partijen echt krijgt wat hij wil. Door de vijf spelregels van het Harvard Onderhandelen toe te passen, behaal je resultaten die door alle partijen als optimaal worden ervaren. We noemen dit het win-win onderhandelen.

Om een onderhandeling op de win-win manier te laten verlopen is er maar één partij nodig. Door het effectief toepassen van de spelregels neem je de andere partij(en) mee en kom je allemaal als winnaar uit dit proces.

Wat leert je?BNA Academie - onderhandelen
In deze training leer je welke vragen of opmerkingen passend zijn in welke fase van het onderhandelingsproces. De theorie is kort en helder. In de training gaat je actief oefenen met de bijpassende communicatie. Je oefent vooral met situaties uit jouw eigen praktijk.

Na afloop van deze module bent je bekend met de spelregels van het Harvard Onderhandelen en heb je deze geoefend.

Programma
Het programma bestaat uit het stapsgewijs doornemen van het onderhandelingsproces waarbij je per onderdeel oefent met (uw eigen) praktijksimulaties. Ter voorbereiding op de trainingsdag vragen we je een intakeformulier in te vullen.

Onderwerpen

  1. de spelregels van het Harvard Onderhandelen
  2. de theorie van het win-win onderhandelen
  3. Oefenen van de passende communicatie:
  • Het bespreekbaar maken van de wederzijdse belangen
  • Het proces van het zoeken naar oplossingen in wederzijds belang
  • Het stellen van de juiste vragen
  • Het doen van uitspraken die horen bij het doorlopen van het proces
  • De voorbereiding op een onderhandelingsgesprek
  • Wat te doen als er geen overeenkomst mogelijk is

Voor wie?
Architecten, ontwerpers en medewerkers van architecten- en ontwerpbureaus die met opdrachtgevers en/of leveranciers moeten onderhandelen.

Competenties
Contactuele vaardigheden, communicatieve vaardigheden, samenwerken, creativiteit, flexibiliteit, resultaatgerichtheid.

Trainer
Hanneke Janzen is ook trainer voor onze InCompany trainingen. Ze heeft afgelopen jaar o.a. alle architecten van ‘LEVS architecten’ getraind in Harvard Onderhandelen.

Inschrijven

Kijk hier wanneer de cursus is ingepland.

Type Training
Kosten leden € 345 excl. btw
Kosten niet-leden € 445 excl. btw
Investering 1dag, 7 PBO-uren

In the spotlight

E-magazine BNA Academie

Het team BNA Academie wil jou bedanken voor het afgelopen jaar! Voor je ligt ons allereerste e-magazine, vol met inspiratie.

E-magazine BNA Academie

Lees ook: “Contracteren is het hart van ondernemen. Heldere afspraken zijn essentieel voor architecten.”

Michel Geertse, Beleidsmedewerker juridische zaken bij de BNA, heeft regelmatig architecten aan de telefoon.“Ik merk bij de BNA Helpdesk dat praktische problemen voortvloeien uit onduidelijke en onredelijke contractuele afspraken. Denk aan discussies over meerwerk, aansprakelijkheid en […]

Lees ook: “Contracteren is het hart van ondernemen. Heldere afspraken zijn essentieel voor architecten.”

Biobased Ontwerpen & Bouwen

Bij de training Biobased bouwen gaat het om het leren kennen van verschillende soorten materialen en de toepassingsgebieden daarvan.

Biobased Ontwerpen & Bouwen

Lees ook: De architect als drijvende kracht

Docent Iwan de Vries: ‘Tijdens de cursus zagen we steeds meer architecten die zelf de rol van de projectontwikkelaar overnamen.’

Lees ook: De architect als drijvende kracht

Groen in architectuur

Wie bij het ontwerpen van gebouwen de gebruiker centraal stelt kan niet om het aspect ‘beplanting” heen. Hoe zijn de voordelen van binnengroen onderbouwd en wat is er nodig om beplanting structureel en succesvol mee te nemen in een ontwerp.

Groen in architectuur

“Als leider ben je nooit uitgeleerd”

“Als architect heb je een natuurlijke leiderschapsrol in projecten.” Aan het woord is Janneke Bierman, directeur van Bierman Henket architecten.

“Als leider ben je nooit uitgeleerd”

Storytelling

Met behulp van een verhaal de ander overtuigen & beïnvloeden. Geef het architectenbureau een menselijk gezicht en een grotere herkenning!

Storytelling

Inloggen op BNA

(Sluiten)