Honorarium berekenen (BEP-module)

Voor iedere opdracht de juiste prijs

Beroepservaring opdoen bij de BNA Academie uitleg

DEZE MODULE IS ALLEEN TOEGANKELIJK VOOR BEP-ers.

BNA Academie - Een passend honorarium berekenenHét honorarium bestaat niet. Je zult per opdracht een passend honorarium moeten bepalen. Daarbij spelen vele factoren een rol zoals de projectrisico’s, de eigen bureau-omvang en kosten, en de soort selectie. In deze cursus ga je aan de slag met verschillende manieren om het honorarium te berekenen. Je leert op strategische wijze een passend honorarium te bepalen.

Opzet van de BEP-module

Als BEP-er ontvang je een schriftelijke praktijkopdracht, die je voorafgaand aan de module indient bij de docent van de module. Na afloop van de module bespreken jullie de opdracht. Mocht het resultaat niet voldoende zijn, ontvang je een aanvullende opdracht.

 

 

Programma

  • Aan bod komen de volgende onderwerpen:
  • Kostenstructuur van een bureau: de verschillen tussen kleine, middelgrote en grote bureaus
  • Aspecten die van invloed zijn op het honorarium: contractvormen, afbakening (takenlijst, wat wel en wat niet voor), projectorganisatie en projectrisico’s.
  • Factoren bij het bepalen van een strategie: soort opdracht(gever), concurrentie, vorm van selectie en aanbesteding
  • Methoden van berekening
  • Andere vormen van vergoeding en/of
  • Groepsgewijs en individueel werken aan diverse casussen, waaronder ook zelf ingebrachte projecten (oude of nieuwe).
Groepsgewijs en individueel werken de deelnemers aan diverse casussen, waaronder ook zelf ingebrachte projecten. Ook ga je met de andere deelnemers in gesprek over vragen als: Wat verkoop ik: uren of een ontwerp? Welke rol wil ik: designer, adviseur of bouwmeester?

Wat leer je?
Je leert te beoordelen welke onderdelen bij de ene offerte zwaarder wegen dan bij een andere offerte. Je hebt na afloop voldoende kennis en inzicht om een passend honorarium te bepalen, te vragen én te krijgen.

Voor wie?
Deze module is bestemd voor (startende) architecten, ingenieurs, projectleiders en bureaumanagers die zelf honorariumberekeningen maken of betrokken zijn bij contractonderhandelingen en die meer inzicht willen krijgen in de honorariumberekening.

Deze module is erkend als onderdeel van de Individuele route van de Beroepservaringsperiode.

Eindtermen
Heeft inzicht in relevante kostensoorten en structuur opdat de haalbaarheid van het ontwerp in alle fasen kan worden onderbouwd en beheerst.

Competenties
Samenwerken (extern), overtuigingskracht, ondernemingszin, klantgerichtheid, strategische visie, onderhandelen.

Aanmelden
Aanmelden voor deze BEP-module kan hier

Type Cursus
Kosten € 345 excl. btw
Duur 1 dag + 8 studieuren
PBO-uren 7

In the spotlight

Investeren in talentontwikkeling is een strategische keuze geworden

Interview met Mirjam Hoveijn, programmamanager BNA Academie “Voor architecten is investeren in talentontwikkeling een strategische keuze geworden. Ze begrijpen dat ze hun kennis en vaardigheden up to date moeten houden om hun werk goed uit […]

Investeren in talentontwikkeling is een strategische keuze geworden

#3 Bessels architekten & ingenieurs spant de kroon

Door Merel Pit “Het kennisniveau van al onze mensen willen we verhogen. Daarom heeft iedereen binnen het bureau de plicht om zich te ontwikkelen,” aldus Herman Bessels, directeur Bessels architekten & ingenieurs over zijn personeel. […]

#3 Bessels architekten & ingenieurs spant de kroon

Biobased Ontwerpen & Bouwen

Bij de training Biobased bouwen gaat het om het leren kennen van verschillende soorten materialen en de toepassingsgebieden daarvan.

Biobased Ontwerpen & Bouwen

Groen in architectuur

Wie bij het ontwerpen van gebouwen de gebruiker centraal stelt kan niet om het aspect ‘beplanting” heen. Hoe zijn de voordelen van binnengroen onderbouwd en wat is er nodig om beplanting structureel en succesvol mee te nemen in een ontwerp.

Groen in architectuur

Hoe denkt en werkt een projectontwikkelaar?

Tijdens de cursus blijven we dus niet bij theorie alleen. We gaan aan de slag met ieders eigen praktijk en kijken naar alle processen waarmee je te maken krijgt.

Hoe denkt en werkt een projectontwikkelaar?

“Als leider ben je nooit uitgeleerd”

“Als architect heb je een natuurlijke leiderschapsrol in projecten.” Aan het woord is Janneke Bierman, directeur van Bierman Henket architecten.

“Als leider ben je nooit uitgeleerd”

Storytelling

Adriaan Jurriëns over zijn deelname aan de masterclass Storytelling: “Mij is het meest bijgebleven dat een goed verhaal niet abstract is, maar persoonlijk. Als architect ben je toch gewend om over van alles behalve jezelf te praten. Ik moest over die drempel om me kwetsbaar op te stellen, het verhaal vanuit mezelf te vertellen, durven te vereenvoudigen en details weg te laten, maar uiteindelijk maakte het mijn verhaal veel sterker. Op de laatste cursusdag zag ik mijn verhaal ineens landen bij de rest van de groep. Iedereen was er stil van. Dat was voor mij echt een openbaring.”

Storytelling

Inloggen op BNA

(Sluiten)