KLIMAAT & ENERGIE

Circulair Ontwerpen & Bouwen

Circulair ontwerpen en bouwen is belangrijk in een economie en maatschappij die meer en meer streeft naar volledige duurzaamheid en zero-waste. In het Rijksbrede programma Nederland Circulair in 2050 dat het kabinet in september 2016

CIRCO Circular Design Class

De cursus is weer gepland! Op 19 september is de eerstvolgende mogelijkheid.    Hoe kun je als creatieve professional bijdragen aan de ontwikkeling van de circulaire economie, en daarbij zelf nieuwe business generen? Je leert het

Cursusleiding

Atze Boerstra is directeur & senior binnenmilieu adviseur bij BBA.

Rekenen aan Nul op de Meter

Nul op de Meter (NoM) woningen zijn actueel. Je leert energiestromen in een gebouw in kaart te brengen en het effect van energiebesparende maatregelen...

Top 3 meest bezochte pagina's

    De Nieuwe Regeling (DNR)

    De algemene voorwaarden voor adviseurs van opdrachtgevers zijn vastgelegd in De Nieuwe Regeling (DNR). Bij het opstellen van deze algemene voorwaarden is een goede afweging van belangen gemaakt. Ook de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de architect is afgestemd op de algemene voorwaarden in de DNR. Eenduidige regeling DNR staat voor De Nieuwe Regeling. DNR is een eenduidige regeling, die ...

    Standaardtaakbeschrijving (STB)

    Je kunt zelf werkzaamheden toevoegen of bepaalde taken nader specificeren. Daarnaast is het mogelijk een taakverdelingsoverzicht te maken met de verdeling van werkzaamheden over de betrokkenen bij een bepaald project. De STB kan worden toegepast in samenhang met DNR, de standaardvoorwaarden voor overeenkomsten tussen adviseurs en opdrachtgevers. STB 2014 De laatste versie van de STB dateert van 2014 ...

Inloggen op BNA

(Sluiten)