Sprekers “Circulair ontwerpen en bouwen”

Cécile van Oppen
Cécile is mede-oprichtster van Copper8. Zij is een bevlogen wereldverbeteraar die elke dag werkt aan het bouwen van de Circulaire Economie. Haar filosofie is eenvoudig en tegelijkertijd complex te realiseren: een circulaire economie kun je niet in je eentje creëren. Want in een circulaire economie gaat niet alleen om het ontwerpen van circulaire producten en gebouwen, maar moeten we ook zorgen dat de cirkels daadwerkelijk gesloten gaan worden. Met deze visie is ze als adviseur al jarenlang betrokken bij het realiseren van doorbraken in succesvolle circulaire vraagstukken, zoals Stadstuin Overtoom, Alliander Duiven en de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie.|
Cécile zal tijdens de eerste sessie van de BNA Academie ‘Circulair Ontwerpen en Bouwen’ in gaan op de geschiedenis van de Circulaire Economie, wat het inhoudt en hoe de vertaling naar circulair bouwen kan worden gemaakt. Daarnaast zal ze de beleidsmatige kaders en doelstellingen ten aanzien van circulair bouwen in Nederland schetsen.

 

Module 1: 2 oktober – Wat is circulair ontwerpen en circulair bouwen?

Paul de Ruiter
Paul de Ruiter is architect, ondernemer, innovator en inspirator bekend om zijn duurzame, game changing architectuur. Hij draagt bij aan de nationale en internationale discussie rondom duurzaamheid, CO2-neutraal ontwerpen en certificeringmethoden voor gebouwen. Duurzaam ontwerpen zit in het DNA van Paul de Ruiter.
Zijn gebouwen zijn zo ontworpen dat de gevels intelligent kunnen reageren op de zon waardoor energie maximaal gewonnen en bewaard kan worden. Zijn architectuur krijgt op deze manier een uniek, herkenbaar en innovatief karakter mee.
Tijdens deze middag vertelt Paul over de ontwerpfilosofie achter het QO Amsterdam, dat hij in samenwerking met Mulderblauw architecten en Arup heeft ontworpen.  Daarnaast gaat hij dieper in op de rol van circulariteit binnen het ontwerpproces. Ook vertelt hij meer over de certificering van het gebouw en de afwegingen die in aanloop naar de uiteindelijke LEED-Platinum certificering van het QO gemaakt zijn.

 

Hein van Tuijl
Hein is Managing Director bij EPEA Nederland en expert op het gebied van Cradle2Cradle. Vanuit kennis en verbindingen met partners heeft EPEA Nederland de doelstelling het Cradle2Cradle concept op succesvolle manier te vertalen naar de praktijk. Volgens Hein moet de nadruk hierbij niet alleen op product-, maar ook op procesinnovatie liggen in de ontwikkeling van een positieve footprint.
Vanuit zijn ervaring bij EPEA zal Hein ingaan op de filosofie van Cradle2Cradle, die meer behelst dan de C2C-certificering. Hij zal ingaan op de impact die C2C heeft gehad op de bouw en wat de consequenties op het ontwerpproces zijn als volgens deze filosofie gebouwd wordt.

 

 

 

Gerrit Jan Theunissen 
Gerrit-Jan is werkzaam bij TRAJECT en de eerste WELL- en LEED-geaccrediteerde assessor in Nederland. Hij is verantwoordelijk voor het allereerste LEED-certificaat van Nederland en het grootste gedeelte van de WELL gecertificeerde gebouwen. Certificatiemethodes geven volgens Gerrit-Jan aanleiding om ombuiging te realiseren, mogelijkheden te identificeren en om de intrinsieke motivatie aan te spreken om gezamenlijk kwaliteit te leveren.
Gerrit-Jan zal ingaan op de verschillende duurzame certificeringen en hoe deze zich tot elkaar verhouden. Hierbij wordt ook ingegaan op de relatie tussen circulair bouwen en de duurzame certificaten en op welke manier deze elkaar kunnen versterken en juist bijten.

 

 

Module 2: 30 oktober – Circulair ontwerpen vanaf het verleden naar nu

Thomas Bögl
Sinds 2011 is Thomas Bögl partner en mede-eigenaar van LIAG Architecten en Bouwadviseurs. Hij is als architect gespecialiseerd in duurzaam en circulair ontwerpen en bouwen. Hij heeft na zijn studie architectuur diverse opleidingen gevolgd, waaronder Cradle-to-Cradle. Afgelopen jaar was Thomas als expert onderdeel van het transitieteam dat de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie heeft opgesteld. Hij ontwerpt vanuit de filosofie, ‘wat doet een gebouw met een mens?’, waarmee hij altijd op zoek gaat in hoe een gebouw de mens kan dienen en ondersteunen in zijn functioneren en fysiologisch welzijn. Vanuit die visie heeft Thomas vorig jaar onder andere het circulaire en gezonde nieuwe kantoor van het Voedingscentrum gerealiseerd.

Thomas zal tijdens de sessie een rondleiding geven in het circulaire en gezonde kantoor van het Voedingscentrum en zal hierbij ingaan op de circulaire principes die zijn toegepast. Hij zal toelichten op welke manier het ontwerp- en bouwproces van een circulair gebouw anders is vormgegeven dan bij een traditioneel gebouw en zal tot slot ingaan op de veranderende rol van de architect bij een circulair gebouw.

 

 
Maarten Gielen
Maarten is één van de oprichters van het collectief Rotor. Momenteel werkt hij daar als ontwerper, manager en onderzoeker. De afgelopen twee jaar is Maarten vooral bezig geweest met ‘Rotor Deconstruction‘. Deze startup gericht op hergebruik, specialiseert zich in het zorgvuldig ontmantelen van gebouwen en componenten.

Maarten zal tijdens de sessie ingaan op de producten en materialen die vrijkomen bij de demontage van gebouwen. Hij zal ingaan op het belang van hergebruik van bestaande materialen en in welke ‘schil’ van het gebouw de meeste potentie ligt als het gaat om hergebruik. Tot slot zal hij ingaan op de consequenties die het hergebruiken van materialen heeft op het ontwerpproces van een architect.

Daan Bruggink
In 2007 heeft Daan ORGA Architect opgericht. ORGA architect is een modern architectenbureau dat gespecialiseerd is in natuurlijke, biobased architectuur.  Ecologische architect Daan Bruggink werkt vanuit de overtuiging dat natuurlijke bouwmaterialen van grote waarde voor de toekomst zijn. Ieder project is een voorbeeld van biobased en circulair bouwen en de gebouwen zijn stuk voor stuk voorbeelden van ‘biophilic architecture. Zijn gebouwen creëren een gezonde omgeving voor de bewoners en werknemers met hogere productiviteit en minder ziekteverzuim als resultaat. Zo leveren de gebouwen een aantoonbaar financieel en gezondheidsrendement voor de gebruikers. Sinds de oprichting van ORGA heeft Daan zijn liefde voor de natuur en passie voor de bouwkunst vertaald in een grote diversiteit aan verrassende, duurzame gebouwen.

Tijdens de sessie zal Daan ingaan op hoe biobased bouwen zich verhoudt tot ‘circulair bouwen’. Vaak wordt biobased bouwen namelijk over het hoofd gezien wanneer men praat over circulariteit. Hij zal ingaan op wat biobased materialen zijn en wat de definitie ‘rapidly renewable’ inhoudt. Tot slot zal hij ingaan op de randvoorwaarden en consequenties op het ontwerp- en bouwproces om te kunnen bouwen met biobased materialen.

 

Module 3: 13 November- Circulair ontwerpen vanaf nu naar de toekomst

Jeroen Verberne
Tijdens zijn studie aan de Technische Universiteit Eindhoven heeft Jeroen een beoordelingsmethodiek (Building Circularity Indicator) ontwikkeld die het mogelijk maakt om het circulariteitsniveau van gebouwen te bepalen. Hij gelooft dat opdrachtgevers en opdrachtnemers met elkaar verbonden kunnen worden middels een ‘gestandaardiseerde circulaire taal’. Met zijn drive, visie en inzet hoopt hij samen met de markt de doelstelling van het Nederlands kabinet, om in 2050 100% circulair om te gaan met materialen, te behalen. Zo heeft hij op het Duurzaam Gebouw Congres ‘Circulaire Provincie: Zero Waste, Zero Energy!’, Building Holland Amsterdam, C2C-Congres Venlo en Circulair Friesland meer dan 250 vakgenoten uitgedaagd om de circulaire economie nader te definiëren/specificeren. De uitkomst was verontrustend.

Jeroen zal tijdens de presentatie ingaan op de verschillende beoordelingsmethodieken die op dit moment in Nederland aanwezig zijn en de bijbehorende voor- en nadelen. Ook zal hij toelichten wat het belang is van een goed middel om het doel/ ambitie te kunnen ondersteunen

 

Mirjam Schmull
Mirjam Schmull heeft een innerlijke drive om door innovatie en passie een positieve bijdrage te leveren aan het welzijn van de mens en haar omgeving. Mirjam Schmull werkte na haar studie aan de TU Delft als architect bij KOW stedenbouw & architectuur aan duurzame opgaven en tenders. Daarna maakte zijn de stap naar (de oprichter van C2C) William McDonough + Partners. Als project manager had zij daar een sleutelpositie vervuld bij P20|20 in Hoofddorp. In 2011 is zij als adviseur circulaire economie bij RAU aan de slag gedaan en heeft daarbij aan de wieg gestaan van Turntoo met het gedachtengoed van bezit-naar gebruik. Het werkveld rondom de gebouwde omgeving is voor haar een middel om een werkelijke bijdrage te kunnen leveren aan veerkrachtige en duurzame veerkrachtige samenleving. De kennis die zij opdoet in de projecten en ontwikkelingen, vertaalt zij en gebruikt zij in de begeleiding van transitie processen. Door haar ervaring en expertise kan zij opdrachtgevers adviseren en begeleiden in het proces naar een duurzaam gebouw, gebied, of verduurzaming van een onderneming.

Mirjam zal tijdens de sessie ingaan op het hele ontwerp- en realisatieproces van Park 20|20, waarbij het Cradle2Cradle-gedachtegoed een belangrijke rol heeft gespeeld. Hierbij wordt onder andere ingegaan op de certificering van het project, de demontabiliteit ervan en in hoeverre circulariteit en de certificering elkaar kunnen versterken of bijten.

 

Menno Rubbens
Menno is directeur en eigenaar van cepezed projects, waarmee hij al sinds de oprichting bezig is om het principe van circulair bouwen radicaal toe te passen. Cepezed wil de hit-and-run projectontwikkeling van de afgelopen decennia doorbreken en streeft naar een flexibeler en meer adaptieve gebouwenvoorraad. Een ‘gebouw als product’ is een permanent en re-montabel gebouw dat tijdelijk een bepaalde functie vervult, eventueel op een tijdelijke locatie. Recente projecten zijn de Tijdelijke Rechtbank Amsterdam, een permanent gebouw waarin tijdelijke de Rechtbank is gehuisvest en dat over 6 jaar volledig verplaatst zal worden en elders een nieuwe functie zal krijgen.

Menno zal vertellen over de geschiedenis van cepezed dat sinds de oprichting al flexibel en demontabel ontwerpt en bouwt, nog voor dit circulariteit werd genoemd. Hierbij zal hij ingaan op de belangrijkste ontwerpprincipes en overwegingen als je demontabel wil ontwerpen en bouwen. Daarnaast zal hij ingaan op de Tijdelijke Rechtbank als casus, op welke wijze het permanente gebouw de tijdelijke functie van Rechtbank vervult en op welke wijze het gebouw een volgende functie kan huisvesten. Tot slot zal hij ingaan op hoe de circulariteit van de Tijdelijke Rechtbank geborgd is.

 

Elma Durmesevic
Elma is onderzoekster bij de Universiteit Twente en oprichtster van ‘4D Architects’. Al geruime tijd is Elma bezig met het onderzoek doen naar en ontwerpen van gebouwen die een circulaire waardeketen mogelijk maken en daarmee gebouwen een continue opwaardering te geven. In haar visie moet her realiseren van gebouwen met toekomstwaarde de standaard worden. Gebouwen zijn niet langer de afvalbergen van de toekomst, maar opwaarderende objecten en bewaarplaatsen van waardevolle materialen. Dit vraagt om een nieuwe ontwerpbenadering waar de transformatie van gebouwen en het hergebruik van bouwonderdelen garant staan voor de toekomstwaarde van gebouwen en bouwmateriaal. Een benadering waarbij Reversible building design (omkeerbaar ontwerpen) en Design for disassembly centraal staan.

 Vanuit de Universiteit Twente doet Elma veel onderzoek naar het losmaakbaar ontwerpen van gebouwen. Tijdens deze sessie zal Elma ingaan op op ‘Reversible Building Design’ en ‘Design for Dissassembly’. Zij zal ingaan op de protocollen en evaluatietools die als handreiking aan architecten geboden kan worden om ‘Buildings as Material Banks’ te ontwerpen en beoordelen.

Module 4: 4 december- De circulaire business & organisatie

Hans Hammink
Hans Hammink werkt over het algemeen aan grote, ingewikkelde projecten in binnen- en buitenland. Hij is een gedreven en enthousiaste architect, en de combinatie van techniek en architectuur heeft in het bijzonder zijn interesse. Zijn specialisme is de integratie van architectuur met duurzame en circulaire principes. Een recent voorbeeld daarvan is het project Circl in Amsterdam: een state of the art circulair gebouw. Ook is hij één van de bedenkers van het Gebouwenpaspoort: een digitale tweeling van een  gebouw, een 3D-model gekoppeld aan circulaire data.

Hans zal het ontwerp- en bouwproces van Circl toelichten, waarin hij als architect, ook tijdens het realisatieproces, een cruciale rol heeft gespeeld. Hierbij zal hij ingaan op de consequenties van circulair ontwerpen op het hele ontwerp- en bouwproces. Daarnaast zal hij ingaan op de waarde, die verder gaat dan financieel, die een circulair gebouw heeft voor de maatschappij, maar ook voor een architectenbureau.

 

Jim Teunizen
Jim vertelt samen met opdrachtgevers verhalen. Duurzaam doen om het ‘doen’ past daar dan ook niet bij. Hij is opgeleid als ingenieur aan de TU Eindhoven en heeft vervolgens de postdoctorale opleiding ADMS afgerond. Tevens heeft hij rechten gestudeerd aan de UvT. Dit komt in zijn projecten goed van pas. De mix van techniek, financiën, juridische aspecten en duurzaamheid vormt vandaag de dag nog steeds de ‘groene’ draad in zijn projecten. Zijn kracht is om in de huid van zijn opdrachtgever te kruipen en op basis van een creatieve aanpak te komen tot nieuwe, vaak onverwachte, inzichten. Bij nieuwe, innovatieve vraagstukken wil hij dan ook van A tot Z de details van de oplossingsrichtingen doordenken en uitvoeren.

Jim zal tijdens de sessie ingaan op de waarde van circulaire gebouwen, waarbij niet alleen naar de investeringskosten wordt gekeken, maar naar de gehele levensduur van gebouwen. Hij zal vertellen over het effect van circulair bouwen op de ‘Total Cost of Ownership’ en of de restwaarde van een circulair gebouw vooraf kan worden bepaald en meegenomen in de taxaties en vastgoedberekeningen.

 

Module 5: 18 december- De power of One: wat kan je doen om de transitie te versnellen? 

Cécile van Oppen | Copper8

  • Interactief prisoner’s dilemma spel:
    • Regels toelichten
    • Spel spelen
    • Terugkoppeling van inzichten van het spel
  • Wat betekenen deze inzichten voor de bouwketen?
  • Hoe kun je vanuit jouw rol als architect deze ‘status quo’ ombuigen?
  • Hoe vind je goede partners, en hoe verleid je deze partners om ook anders te acteren?

 

In the spotlight

Investeren in talentontwikkeling is een strategische keuze geworden

Interview met Mirjam Hoveijn, programmamanager BNA Academie “Voor architecten is investeren in talentontwikkeling een strategische keuze geworden. Ze begrijpen dat ze hun kennis en vaardigheden up to date moeten houden om hun werk goed uit […]

Investeren in talentontwikkeling is een strategische keuze geworden

#3 Bessels architekten & ingenieurs spant de kroon

Door Merel Pit “Het kennisniveau van al onze mensen willen we verhogen. Daarom heeft iedereen binnen het bureau de plicht om zich te ontwikkelen,” aldus Herman Bessels, directeur Bessels architekten & ingenieurs over zijn personeel. […]

#3 Bessels architekten & ingenieurs spant de kroon

Biobased Ontwerpen & Bouwen

Bij de training Biobased bouwen gaat het om het leren kennen van verschillende soorten materialen en de toepassingsgebieden daarvan.

Biobased Ontwerpen & Bouwen

Groen in architectuur

Wie bij het ontwerpen van gebouwen de gebruiker centraal stelt kan niet om het aspect ‘beplanting” heen. Hoe zijn de voordelen van binnengroen onderbouwd en wat is er nodig om beplanting structureel en succesvol mee te nemen in een ontwerp.

Groen in architectuur

Hoe denkt en werkt een projectontwikkelaar?

Tijdens de cursus blijven we dus niet bij theorie alleen. We gaan aan de slag met ieders eigen praktijk en kijken naar alle processen waarmee je te maken krijgt.

Hoe denkt en werkt een projectontwikkelaar?

“Als leider ben je nooit uitgeleerd”

“Als architect heb je een natuurlijke leiderschapsrol in projecten.” Aan het woord is Janneke Bierman, directeur van Bierman Henket architecten.

“Als leider ben je nooit uitgeleerd”

Storytelling

Adriaan Jurriëns over zijn deelname aan de masterclass Storytelling: “Mij is het meest bijgebleven dat een goed verhaal niet abstract is, maar persoonlijk. Als architect ben je toch gewend om over van alles behalve jezelf te praten. Ik moest over die drempel om me kwetsbaar op te stellen, het verhaal vanuit mezelf te vertellen, durven te vereenvoudigen en details weg te laten, maar uiteindelijk maakte het mijn verhaal veel sterker. Op de laatste cursusdag zag ik mijn verhaal ineens landen bij de rest van de groep. Iedereen was er stil van. Dat was voor mij echt een openbaring.”

Storytelling

Inloggen op BNA

(Sluiten)