Rekenen aan energie- en geldstromen bij Nul op de Meter woningen

Energiegebruik en geldstromen onder de loep

Nul op de Meter (NoM) woningen zijn actueel. Woningbouwcorporaties hebben de afgelopen jaren al veel blokken bestaande woningen laten renoveren naar NoM en ook nieuwe NOM woningen gerealiseerd. Bij particulieren begint ook de interesse voor NoM toe te nemen. Maar hoe reken je aan dergelijke woningen? Hoe krijg je de energiestromen in kaart van een woning of gebouw en hoe krijgt u daar grip op? En hoe zit het met geld? Hoe ligt de relatie tussen investeringskosten en het effect van NOM woningconcepten op betaalbaarheid en woningwaarde? Deze cursus geeft antwoorden op o.a. deze vragen.
Direct inschrijven

 

Wat leer je?
Je leert energiestromen in een gebouw in kaart te brengen en het effect van energiebesparende maatregelen hierop te bepalen. Dit stelt je in staat om effectieve maatregelen en combinaties hiervan slim in te zetten. Tevens leer je om te rekenen aan geldstromen (energie, investering, woonlasten en woningwaarde) met eigendomsduur als uitgangspunt (Total Cost of Ownership). Hierdoor kun je aan het einde van de cursus onderbouwde energetische en economische keuzen maken op het gebied van woningconcepten met hoge energieambities en deze inzichtelijk maken naar jouw klant.

Programma
Tijdens de cursus wordt je geïnformeerd over het nut van rekenen aan energie en geldstromen en gaan we daar mee aan de slag. Tijdens het eerste dagdeel behandelen we de energiebalans in een gebouw en hoe je deze kunt berekenen. Met een rekentool in Excel, die beschikbaar wordt gesteld, pellen we de energierekening af naar het energiegebruik in een huis. Daarna gaan we aan de slag met het effect van energiebesparende maatregelen en duurzame energieopwekking op het gebied van bouwkunde en installatietechniek.

Vervolgens gaan we aan het werk met financien. Daarbij gaan we dieper in op de relatie tussen energiekosten, woonlasten en de impact van financieringsvormen daarop, met een onderscheid naar huur en koopwoningen. Aan de hand van een rekentool in excel die beschibaar wordt gesteld, kunnen cursisten aan de hand van eigen casuistiek de nieuw verworven inzichten toepassen, toegespitst op de particuliere woningeigenaren, en wordt inzichtelijk hoe deze kennis gebruikt kan worden in de eigen praktijk.

Dagdeel 1
Voor dit dagdeel word je gevraagd uw eigen energierekening mee te nemen als mede bouwkundige en installatietechnische gegevens van uw woning. Deze worden gebruikt om aan jouw eigen casus te kunnen werken.

  • Waar gaat energie in gebouwen heen?
  • Hoe reken je aan energieverliezen en winsten zoals transmissie, ventilatie, infiltratie, zoninval, eigen elektriciteitsgebruik etc.?
  • Hoe maak je een energiebalans van een gebouw?
  • Uitleg over de rekentool en oefenen

Dagdeel 2
Voor dit dagdeel word je gevraagd een casus in te brengen van een (potentiële) klant die een woning met een hoge energieambitie wil realiseren, met een (desnoods fictief) inzicht in de financiële condities van de klant (bij particulieren: energiekosten, bruto jaarinkomen, spaartegoed en bestaande leningen (uitgesplitst naar hypotheek en andere persoonlijke leningen).

  • Wat is de rol van energielasten binnen woonlasten (huur en koop)?
  • Hoe worden energielasten nu meegenomen in de bepaling van investeringsruimte?
  • Wat zijn de laatste ontwikkelingen op het gebied van financiering van NOM binnen huur en bij de particuliere sector met specifieke aandacht voor gebruiksgebonden financiering en gebouwgebonden financiering?
  • Uitleg over de rekentool en oefenen

Voor wie?
De cursus is voor iedereen die meer grip wil krijgen op energetische en financiële aspecten op het gebied van energiebesparing en Nul op de Meter.

Docent
Niels Sijpheer ondersteunt Energiesprong vanuit EnergyGO en geeft tevens (gast)colleges op diverse hogescholen en voor verschillende trainingen over duurzame energie in de gebouwde omgeving.

Dr. Ivo Opstelten is Lector Nieuwe Energie in de stad aan Hogeschool van Utrecht en programmaregisseur bij Platform 31 en medeverantwoordelijk voor de uitvoering van het innovatieprogramma Energiesprong Gebouwde Omgeving. Hij legt zich sinds 2000 toe op praktijkvraagstukken die verband houden met energie in de gebouwde omgeving. Daarnaast is hij vertegenwoordiger binnen de Taskforce Financiering Nul op de Meter.

Inschrijven
Kijk hier wanneer de cursus is ingepland.

Type Cursus
Kosten leden € 495,- excl. btw
Kosten niet-leden € 595,- excl. btw
Investering 1 dag, 7 PBO-uren

In the spotlight

Investeren in talentontwikkeling is een strategische keuze geworden

Interview met Mirjam Hoveijn, programmamanager BNA Academie “Voor architecten is investeren in talentontwikkeling een strategische keuze geworden. Ze begrijpen dat ze hun kennis en vaardigheden up to date moeten houden om hun werk goed uit […]

Investeren in talentontwikkeling is een strategische keuze geworden

#3 Bessels architekten & ingenieurs spant de kroon

Door Merel Pit “Het kennisniveau van al onze mensen willen we verhogen. Daarom heeft iedereen binnen het bureau de plicht om zich te ontwikkelen,” aldus Herman Bessels, directeur Bessels architekten & ingenieurs over zijn personeel. […]

#3 Bessels architekten & ingenieurs spant de kroon

Biobased Ontwerpen & Bouwen

Bij de training Biobased bouwen gaat het om het leren kennen van verschillende soorten materialen en de toepassingsgebieden daarvan.

Biobased Ontwerpen & Bouwen

Groen in architectuur

Wie bij het ontwerpen van gebouwen de gebruiker centraal stelt kan niet om het aspect ‘beplanting” heen. Hoe zijn de voordelen van binnengroen onderbouwd en wat is er nodig om beplanting structureel en succesvol mee te nemen in een ontwerp.

Groen in architectuur

Hoe denkt en werkt een projectontwikkelaar?

Tijdens de cursus blijven we dus niet bij theorie alleen. We gaan aan de slag met ieders eigen praktijk en kijken naar alle processen waarmee je te maken krijgt.

Hoe denkt en werkt een projectontwikkelaar?

“Als leider ben je nooit uitgeleerd”

“Als architect heb je een natuurlijke leiderschapsrol in projecten.” Aan het woord is Janneke Bierman, directeur van Bierman Henket architecten.

“Als leider ben je nooit uitgeleerd”

Storytelling

Adriaan Jurriëns over zijn deelname aan de masterclass Storytelling: “Mij is het meest bijgebleven dat een goed verhaal niet abstract is, maar persoonlijk. Als architect ben je toch gewend om over van alles behalve jezelf te praten. Ik moest over die drempel om me kwetsbaar op te stellen, het verhaal vanuit mezelf te vertellen, durven te vereenvoudigen en details weg te laten, maar uiteindelijk maakte het mijn verhaal veel sterker. Op de laatste cursusdag zag ik mijn verhaal ineens landen bij de rest van de groep. Iedereen was er stil van. Dat was voor mij echt een openbaring.”

Storytelling

Inloggen op BNA

(Sluiten)