ONDERNEMEN

Grip op Ondernemerschap

Modules als geheel of separaat te volgen | Kleine groepen| Veel aandacht voor jouw vragen Als zelfstandige creatieve professional of klein bureau kun je je op zeker moment niet meer afsluiten voor de zakelijke kant van je onderneming. Klanten komen

Next economy, new business!

BNA Academie - Inzicht in daglicht- en ventilatieberekeningen

Ontwikkel nieuwe business concepten die bijdragen aan lange termijn groei door gebruik te maken van creatief denken en de mogelijkheden die de next economy...

Partner worden

Na afloop kun je met meer kennis en zelfvertrouwen de verwachtingen van je zelf, je partners en medewerkers beter managen.

Top 3 meest bezochte pagina's

  De Nieuwe Regeling (DNR)

  De algemene voorwaarden voor adviseurs van opdrachtgevers zijn vastgelegd in De Nieuwe Regeling (DNR). Bij het opstellen van deze algemene voorwaarden is een goede afweging van belangen gemaakt. Ook de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de architect is afgestemd op de algemene voorwaarden in de DNR. Eenduidige regeling DNR staat voor De Nieuwe Regeling. DNR is een eenduidige regeling, die ...

  Standaardtaakbeschrijving (STB)

  Je kunt zelf werkzaamheden toevoegen of bepaalde taken nader specificeren. Daarnaast is het mogelijk een taakverdelingsoverzicht te maken met de verdeling van werkzaamheden over de betrokkenen bij een bepaald project. De STB kan worden toegepast in samenhang met DNR, de standaardvoorwaarden voor overeenkomsten tussen adviseurs en opdrachtgevers. STB 2014 De laatste versie van de STB dateert van 2014 ...

  Akkoord cao architectenbranche 2019-2021

  Begin april is de ledenraadpleging afgerond en op 17 april hebben alle cao-partijen (BNA, FNV, CNV, de Unie) definitief ingestemd met de nieuwe cao 2019-2021 voor de architectenbranche. Voor de cao wordt bij het ministerie van SZW opnieuw een algemeen verbindend verklaring aangevraagd, waardoor deze voor alle architectenbureaus in Nederland geldt. Loonontwikkeling 2019-2021 Per 1 juli ...

Inloggen op BNA

(Sluiten)