Programma

Data:  22 november, 13 december en 10 januari, 17 en 31 januari
Tijd: 13.00- 19.00 uur

DAGDEEL 1 | DE ONDERNEMENDE ARCHITECT 

 • Waardepropositie
 • Onderscheidend vermogen
 • (Voorkeurs)rolidentiteit
 • Elevator pitch
 • Ondernemersvaardigheden
 • FuturA Toolkit * deel 1

Programma dag 1
Op dag 1 lopen we de gehele Toolkit* kort door op alle onderdelen, dan weet je wat je te wachten staat. We zoemen dieper in op deel 1 (zie onder). We starten met het helder krijgen van je doel/ ambitie, dat wat je te bieden hebt, jouw expertise en de risico’s. Je bepaalt met het helder krijgen van deze stappen ook de rol die je graag wilt vervullen.

Het invullen van de Toolkit* (zie onderaan pagina voor meer uitleg) is de rode draad in de Business Bootcamp. Je krijgt hiervoor tijd tijdens de bijeenkomsten, maar zult er thuis ook mee aan de slag gaan.
De Toolkit is op verschillende manieren aan te vliegen: vanuit een concreet project dat je graag wilt realiseren als start van je onderneming, of vanuit je overkoepelende ambitie om een bepaald segment/ portfolio aan te boren.
Stel dat je helemaal van scratch af aan een eigen architectenbureau wilt starten, dan zie je dat als een ambitie die zich erg goed leent voor het spel.

De toolkit wordt de gehele bootcamp aangevuld met basiskennis van ondernemen.

Toolkit deel 1 |Rolidentiteit

 • Doelen/ ambities (professionele en financiële doelen die je als bureau nastreeft)
 • Aanbieding (de aanbieding die je als bureau doet in het project)
 • Professionele Expertise (de expertise waarover je als bureau beschikt en die je wilt inbrengen in een project)
 • Risico’s (de professionele en financiële risico’s die je als bureau wel of niet wilt nemen om je doelen te realiseren)

Docent: Ernestien Idenburg & Marina Bos-de Vos
Spreker: Josine van Gulik, partner-bestuurder INBO

DAGDEEL 2 | HET BUREAU 

 • FuturA Toolkit * deel 2
 • Basiskennis financiën
 • Verdienmodellen

Programma dag 2
Op dag 2 lopen we de gehele Toolkit door op alle onderdelen (de uitwerking van deel 1). We zoemen dieper in op deel 2 (zie onder). Verder gaan we dieper in op financiële planning van het bureau, krijg je basiskennis financiën mee en analyseren we de markt & doelgroep om je heen.

Toolkit deel 2: Ondersteunend aan eerste deel, geven invulling aan rolidentiteit

 • Werkzaamheden & verantwoordelijkheden (de werkzaamheden die je uitvoert en verantwoordelijkheden die je draagt in het project)
 • Eigen en andere middelen & partners (de middelen en partners die nodig zijn om je werkzaamheden in het project op een goede manier tot uitvoering te brengen)
 • Samenwerking & afspraken (de formele en informele afspraken die je met je partners maakt om te zorgen dat de beoogde doelen behaald kunnen worden)
 • Verdienmodel (de manier waarop je je kosten dekt en inkomsten genereert)

Docent: Ernestien Idenburg & Marina Bos-de Vos
Spreker: Hanneke Hollander, Head Business Development & Public Relations Mecanoo

DAGDEEL 3 | MARKETING & COMMUNICATIE 

 • Marktanalyse & doelgroep: waar liggen de kansen voor jouw bureau?
 • Acquisitie: Hoe krijg je opdrachten?
 • Onderhandelingstechnieken en Commerciële gespreksvoering
 • Marketing & Communicatie & Sociale media: wat werkt voor jouw bureau?
 • (corporate) Storytelling (mini-workshop)
 • Identiteit en Imago: marketing en PR om je bureau in de markt te zetten

Programma dag 3
Op dag 1 en 2 heb je de basis gelegd voor een nieuw project, dat kan een nieuwe portefeuille zijn, een nieuwe markt die je wilt bestormen, een nieuw product dat je wilt ontwikkelen of misschien heb je je eigen bureau al in de stijgers gezet. Op dag 3 ga je nadenken over hoe je dat gaat vermarkten en communiceren, want zonder marketing & communicatie bestaat jouw project, nieuwe product of bureau nog niet. Hoe schreeuw je van de daken dat je bestaat, of dat je expert bent in een bepaald soort opdrachten? Vandaag de do’s & don’ts van experts en ervaringsdeskundigen. Maar ook een workshop storytelling:  hoe breng je jouw verhaal/ boodschap op heldere en inspirerende wijze over? Wat is daarin belangrijk? Deze ervaring neem je mee naar dag 4, waarin je voor het eerste keer jouw ‘project’ pitcht aan coaches.

Docent: Ernestien Idenburg
Trainer: Remi van der Elzen (storytelling)
Spreker: Ries Meertens, voormalig bureaumanager/partner Kraaijvanger

DAGDEEL 4 | BEDRIJFSVOERING 

 • Offerte en honorarium: verantwoordelijkheid en risico management tot contractvorming
 • Bedrijfsvoering vanaf opdracht: bewaken van proces en kosten
 • Team/tijd planning en administratie

Programma dag 4
Op dag 4 krijg je alle kennis & inzicht om jouw bureau goed te managen. We besteden aandacht aan projectmanagement en bedrijfsvoering, van offreren tot aan het uitvoeren van de opdracht.
Ook heb je deze dag de kans om jouw project/ businessplan te pitchen aan verschillende coaches zodat je de laatste bijeenkomst goed beslagen ten ijs komt.

Docent: Thijs Meijer, Marina Bos-De Vos
Spreker: Robert Weijers, bureaumanager bij Benthem Crouwel

Dagdeel 5 Dragons’ Den

 • Pitches van deelnemers van de Bootcamp + uitreiking winnaar Business Bootcamp 2018
 • Juryleden: experts uit eerdere bijeenkomsten aangevuld met opdrachtgevers/ directeuren vastgoed etc.

Direct inschrijven

 


* Meer over de Futura Toolkit
De FuturA toolkit is een (spel)methodiek die op verschillende manieren gebruikt kan worden om binnen architectenbureaus (samen) na te denken over waar je met een project(plan) heen wil en welke verdienmodellen en manieren van samenwerken daar het beste bij passen. Per rolidentiteit (initiator/ ontwikkelaar/ specialist/ integrator) worden de meest cruciale uitdagingen en kansen voor de bedrijfsvoering van architectenbureaus en de samenwerking in de keten weergegeven. Dit helpt om bewust je rol in een project zelf scherp te krijgen, snel in te zien welke waarden je toevoegt en hoe je die als bureau toe-eigent.

Naar een gezond businessplan
Overall
helpt deze methodiek om heel goed vooraf in te schatten of een project kans van slagen heeft, en als dat niet zo is je dan ook precies weet waaraan dat ligt (en hoe aan te passen). Daarnaast kan de methodiek architecten heel goed helpen om hun ambities helder te krijgen: veel architecten willen in een bepaald marktsegment werken. Door de FuturA Toolkit kun je daar waar je echte ambities liggen versnellen. Je kunt jouw ‘wens-plan’ om je ambities te verwezenlijken met de Toolkit uitwerken tot een haalbaar (business)plan, met een gezonde balans tussen professionele en zakelijke doelen.

Vanuit een duidelijke bureau- en projectstrategie
De Toolkit is onder andere gebaseerd op het meer bekende Business Model Canvas. De essentie van het spelbord is de interactie tussen drie verschillende waarden: gebruikswaarde, professionele waarde en financiële waarde.
Deze Toolkit is tot stand gekomen vanuit het wetenschappelijk onderzoeksproject FuturA, een samenwerking tussen TU Delft, Radboud Universiteit Nijmegen en BNA.

Zie ook hier een filmpje met meer uitleg. En het gratis te downloaden boek + spel.

 

 

In the spotlight

Investeren in talentontwikkeling is een strategische keuze geworden

Interview met Mirjam Hoveijn, programmamanager BNA Academie “Voor architecten is investeren in talentontwikkeling een strategische keuze geworden. Ze begrijpen dat ze hun kennis en vaardigheden up to date moeten houden om hun werk goed uit […]

Investeren in talentontwikkeling is een strategische keuze geworden

#3 Bessels architekten & ingenieurs spant de kroon

Door Merel Pit “Het kennisniveau van al onze mensen willen we verhogen. Daarom heeft iedereen binnen het bureau de plicht om zich te ontwikkelen,” aldus Herman Bessels, directeur Bessels architekten & ingenieurs over zijn personeel. […]

#3 Bessels architekten & ingenieurs spant de kroon

Biobased Ontwerpen & Bouwen

Bij de training Biobased bouwen gaat het om het leren kennen van verschillende soorten materialen en de toepassingsgebieden daarvan.

Biobased Ontwerpen & Bouwen

Groen in architectuur

Wie bij het ontwerpen van gebouwen de gebruiker centraal stelt kan niet om het aspect ‘beplanting” heen. Hoe zijn de voordelen van binnengroen onderbouwd en wat is er nodig om beplanting structureel en succesvol mee te nemen in een ontwerp.

Groen in architectuur

Hoe denkt en werkt een projectontwikkelaar?

Tijdens de cursus blijven we dus niet bij theorie alleen. We gaan aan de slag met ieders eigen praktijk en kijken naar alle processen waarmee je te maken krijgt.

Hoe denkt en werkt een projectontwikkelaar?

“Als leider ben je nooit uitgeleerd”

“Als architect heb je een natuurlijke leiderschapsrol in projecten.” Aan het woord is Janneke Bierman, directeur van Bierman Henket architecten.

“Als leider ben je nooit uitgeleerd”

Storytelling

Adriaan Jurriëns over zijn deelname aan de masterclass Storytelling: “Mij is het meest bijgebleven dat een goed verhaal niet abstract is, maar persoonlijk. Als architect ben je toch gewend om over van alles behalve jezelf te praten. Ik moest over die drempel om me kwetsbaar op te stellen, het verhaal vanuit mezelf te vertellen, durven te vereenvoudigen en details weg te laten, maar uiteindelijk maakte het mijn verhaal veel sterker. Op de laatste cursusdag zag ik mijn verhaal ineens landen bij de rest van de groep. Iedereen was er stil van. Dat was voor mij echt een openbaring.”

Storytelling

Inloggen op BNA

(Sluiten)