Lees ook: “Contracteren is het hart van ondernemen. Heldere afspraken zijn essentieel voor architecten.”

Michel Geertse, Beleidsmedewerker juridische zaken bij de BNA, heeft regelmatig architecten aan de telefoon.“Ik merk bij de BNA Helpdesk dat praktische problemen voortvloeien uit onduidelijke en onredelijke contractuele afspraken. Denk aan discussies over meerwerk, aansprakelijkheid en rechten op het ontwerp. Een duidelijke omschrijving van de opdracht en redelijke contractvoorwaarden zijn een must voor een goede bedrijfsvorming. Helaas wordt daar geregeld onvoldoende aandacht aan besteed bij het binnenslepen van opdrachten. En dan kun je later tegen serieuze problemen oplopen.

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom stelt de BNA heldere algemene leveringsvoorwaarden (DNR 2011 en CR 2014) beschikbaar met een bijpassende modelbasisopdrachtomschrijving. Deze voorwaarden vormen ook de grondslag voor de gangbare beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Toch zijn er tal van opdrachtgevers die afwijkende voorwaarden hanteren: woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars en overheden. Hier moet je ontzettend alert op zijn. Afwijkende voorwaarden worden lang niet altijd gedekt door de verzekering. En je wilt ook niet onvoorwaardelijk afstand doen van al je auteursrechten. Je moet goed in het vizier hebben of de afwijkingen redelijk en verzekerbaar zijn. Als dat niet zo is, is het verstandig om te onderhandelen met de opdrachtgever om alsnog tot redelijke voorwaarden te komen. Struisvogelpolitiek is geen optie. Een ongedekte aansprakelijkstelling kan het einde van je bureau betekenen.

Contractmanagement
Vaak verdwijnt het contract na ondertekening in de la en komt pas weer tevoorschijn als er problemen zijn. Ten onrechte! Een contract is niet in beton gegoten. Tijdens de uitvoering worden allerlei toezeggingen gedaan, die na aanvaarding onderdeel worden van het contract. Of er veranderen dingen. Wat zegt het contract daarover en moeten er wellicht aanvullende afspraken gemaakt worden? Daarbij heeft de architect ook een zogenaamde informatieplicht. Als de opdracht of de context verandert, dan is de architect als professional gehouden om de opdrachtgever te informeren over de consequenties en mogelijke maatregelen. Doet hij dat niet of onvoldoende, dan kan dat grondslag zijn voor een eventuele aansprakelijkstelling voor de daaruit voortvloeiende schade. Ook hier geldt dat voorkomen beter is dan genezen. Mocht het uiteindelijk toch uitdraaien op een aansprakelijkstelling, dan is  basale juridische kennis een pré. Zo’n aansprakelijkstelling moet namelijk voldoen aan formele regels. Als architect wil je waarschijnlijk eerst gelegenheid krijgen om je fout te herstellen voordat er een financiële claim bij je neergelegd wordt.


Contracteren voor architecten
Wil je meer inzicht krijgen in de do’s en don’ts bij contracteren? Tijdens de workshop Contracteren leer je in één dagdeel de praktische toepassing van contracteren in de bouw. Wat zijn belangrijke zaken om te weten? Waar zitten de risico’s en waar zit juist ruimte om te onderhandelen? Docent Marja van der Lek is advocaat en specialist op het gebied van bouw- en vastgoedrecht. De theorie wordt beknopt besproken en toegelicht aan de hand van voorbeelden uit de praktijk.

Direct inschrijven
Datum: dinsdag 16 januari 2018

Programma
De volgende onderwerpen worden tijdens de workshop besproken:

  • Aanbod en aanvaarding: hoe komt een overeenkomst tot stand
  • Onderhandelen
  • Wat te doen bij afgebroken onderhandelingen
  • Toepasselijkheid van algemene voorwaarden
  • Wat als het misgaat? Wanprestatie, ingebrekestelling, vervaltermijnen etcetera

Voor wie?
Deze module is bestemd voor architecten en projectleiders die betrokken zijn bij contractonderhandelingen en contractmanagement en die meer inzicht willen krijgen in (het onderhandelen over) de voorwaarden waaronder projecten worden uitgevoerd.

Deze module is ook erkend als onderdeel van de Zelfstandige route van de Beroepservaringsperiode.

Docent
Marja van der Lek is advocaat en specialist op het gebied van bouw- en vastgoedrecht. Bij STIPT. advocaten houdt Marja zich bezig met alle aspecten van het civielrechtelijke vastgoedrecht, projectontwikkeling, bouw, aan- en verkoop van onroerend goed en het algemene contractenrecht. Door haar jarenlange ervaring weet ze waar de (juridische) knelpunten zitten in zowel het onderhandelingsproces als tijdens de contractering.

 

In the spotlight

Investeren in talentontwikkeling is een strategische keuze geworden

Interview met Mirjam Hoveijn, programmamanager BNA Academie “Voor architecten is investeren in talentontwikkeling een strategische keuze geworden. Ze begrijpen dat ze hun kennis en vaardigheden up to date moeten houden om hun werk goed uit […]

Investeren in talentontwikkeling is een strategische keuze geworden

#3 Bessels architekten & ingenieurs spant de kroon

Door Merel Pit “Het kennisniveau van al onze mensen willen we verhogen. Daarom heeft iedereen binnen het bureau de plicht om zich te ontwikkelen,” aldus Herman Bessels, directeur Bessels architekten & ingenieurs over zijn personeel. […]

#3 Bessels architekten & ingenieurs spant de kroon

Biobased Ontwerpen & Bouwen

Bij de training Biobased bouwen gaat het om het leren kennen van verschillende soorten materialen en de toepassingsgebieden daarvan.

Biobased Ontwerpen & Bouwen

Groen in architectuur

Wie bij het ontwerpen van gebouwen de gebruiker centraal stelt kan niet om het aspect ‘beplanting” heen. Hoe zijn de voordelen van binnengroen onderbouwd en wat is er nodig om beplanting structureel en succesvol mee te nemen in een ontwerp.

Groen in architectuur

Hoe denkt en werkt een projectontwikkelaar?

Tijdens de cursus blijven we dus niet bij theorie alleen. We gaan aan de slag met ieders eigen praktijk en kijken naar alle processen waarmee je te maken krijgt.

Hoe denkt en werkt een projectontwikkelaar?

“Als leider ben je nooit uitgeleerd”

“Als architect heb je een natuurlijke leiderschapsrol in projecten.” Aan het woord is Janneke Bierman, directeur van Bierman Henket architecten.

“Als leider ben je nooit uitgeleerd”

Storytelling

Adriaan Jurriëns over zijn deelname aan de masterclass Storytelling: “Mij is het meest bijgebleven dat een goed verhaal niet abstract is, maar persoonlijk. Als architect ben je toch gewend om over van alles behalve jezelf te praten. Ik moest over die drempel om me kwetsbaar op te stellen, het verhaal vanuit mezelf te vertellen, durven te vereenvoudigen en details weg te laten, maar uiteindelijk maakte het mijn verhaal veel sterker. Op de laatste cursusdag zag ik mijn verhaal ineens landen bij de rest van de groep. Iedereen was er stil van. Dat was voor mij echt een openbaring.”

Storytelling

Inloggen op BNA

(Sluiten)