Prettige Plekken: succesvolle openbare ruimte & de belangrijke rol van de bebouwing

Direct inschrijvenEen goede en aantrekkelijke openbare ruimte vergt méér dan een mooi inrichtingsplan. Rosemarie Maas en Kyra Kuitert (Bureau KM) – de auteurs van ‘Prettige Plekken, Handboek Mens & Openbare Ruimte’ – maken je in deze masterclass bewust van de basisvoorwaarden voor een daadwerkelijk goed gebruikte openbare ruimte: veiligheid, variatie, verblijf en verplaatsing en de belangrijke rol van bebouwing. Zij ondersteunen hun visie met sprekende voorbeelden uit binnen- en buitenland.

De gebouwen (wanden) zijn erg bepalend voor het succes van een plek. Niet alleen de plint of het ‘gebouw op ooghoogte’ (eyelevel), maar ook de maat, positionering, toegankelijkheid en mate van detaillering dragen daar aan bij. Hoe zorgt een architect ervoor dat zijn ontwerp een positieve bijdrage levert aan gebruik en beleving van de openbare ruimte? Rosemarie en Kyra bieden inspiratie en vele concrete richtlijnen over een goede afstemming tussen bebouwing en openbare ruimte.

Leerdoelen 

  • Door deze masterclass word je je bewust van de bijdrage die jij als architect kunt leveren aan een succesvolle openbare ruimte en weet je hoe je binnen je ontwerpen hier rekening mee kan houden.
  • Na het volgen van deze masterclass kun je de basisvoorwaarden van een prettige plek in je werk toepassen.

Programma
Locatie: De stookplaats in Hilversum
De masterclass heeft een theoretisch gedeelte (visie en richtlijnen) en een praktijkdeel (casuïstiek en rondleiding). In de schouw ga je verschillende soorten (geslaagde en minder geslaagde) openbare ruimte bekijken in relatie tot bebouwing en toepassen wat ‘s ochtend is geleerd.

10.00-10.15 Kennismaking
10.15-11.00 Theorie I – Introductie ‘Prettige Plekken’

  • Aanleiding van het handboek
  • Visie op een goed gebruikte openbare ruimte, ofwel ‘de 4 V’s’
  • Toelichting en voorbeelden van de zeven thema’s: veilig, beweegvriendelijk, groen, sociaal, toegankelijk/bereikbaar, kindvriendelijk en aantrekkelijk.

11.00-12.00 Theorie II – Relatie tussen gebouwde omgeving en openbare ruimte

  • Hoe positionering en soort gebouwen (visuele kwaliteit, maatvoering, detaillering) het gebruik en de beleving van de openbare ruimte bepalen.
  • Wat voor openbare ruimte is nodig bij verschillende gebieden (wonen, werken, voorzieningen)?
  • Het belang van gebouw en plint voor een aantrekkelijke openbare ruimte.
  • Windhinder en schaduw.

12.00-12.45 Lunch
12.45-13.45 Theorie III – Bespreken van vooraf ingebrachte cases of vragen.

13.45-14.40 Praktijk – Schouwen van verschillende soorten openbare ruimte in de omgeving
14.45-15.30 Terugkoppeling van de schouw, discussie en wrap-up van leerpunten van de dag
15.30-16.00 afsluiting

Opzet 
In het theoriegedeelte nemen Kyra en Rosemarie u mee langs verschillende goede en minder geslaagde plekken. Hierbij tonen zij de rol van gebouwen voor de openbare ruimte en geven zij concrete richtlijnen over een goede afstemming tussen bebouwing en openbare ruimte. Aansluitend bespreken we een aantal vooraf ingebrachte cases van deelnemers. In de schouw in het middagdeel gaat u in groepen verschillende soorten openbare ruimte bekijken in relatie tot bebouwing en toepassen wat in de ochtend is geleerd.

Docenten
Kyra Kuitert (tuin- en landschapsontwerper) en Rosemarie Maas (planoloog) schreven het succesvolle ‘Prettige Plekken, Handboek Mens & Openbare Ruimte’ en adviseren vanuit Bureau KM over het maken van goed gebruikte openbare ruimte. Hun opdrachtgevers zijn onder andere gemeenten, provincie, GGD en projectontwikkelaars.

Direct inschrijven

 

 

3 usp’s over de masterclass 
1: De randvoorwaarden voor een goed gebruikte openbare ruimte helder in kaart gebracht
2: Leer hoe gebouwen bij kunnen dragen aan een succesvolle openbare ruimte
3: Pas het geleerde in de praktijk toe door middel van cases en een wandelexcursie

Type Masterclass
Kosten leden € 249 excl. btw
Kosten niet-leden € 299 excl. btw
PBO-uren 6

 

In the spotlight

Investeren in talentontwikkeling is een strategische keuze geworden

Interview met Mirjam Hoveijn, programmamanager BNA Academie “Voor architecten is investeren in talentontwikkeling een strategische keuze geworden. Ze begrijpen dat ze hun kennis en vaardigheden up to date moeten houden om hun werk goed uit […]

Investeren in talentontwikkeling is een strategische keuze geworden

#3 Bessels architekten & ingenieurs spant de kroon

Door Merel Pit “Het kennisniveau van al onze mensen willen we verhogen. Daarom heeft iedereen binnen het bureau de plicht om zich te ontwikkelen,” aldus Herman Bessels, directeur Bessels architekten & ingenieurs over zijn personeel. […]

#3 Bessels architekten & ingenieurs spant de kroon

Biobased Ontwerpen & Bouwen

Bij de training Biobased bouwen gaat het om het leren kennen van verschillende soorten materialen en de toepassingsgebieden daarvan.

Biobased Ontwerpen & Bouwen

Groen in architectuur

Wie bij het ontwerpen van gebouwen de gebruiker centraal stelt kan niet om het aspect ‘beplanting” heen. Hoe zijn de voordelen van binnengroen onderbouwd en wat is er nodig om beplanting structureel en succesvol mee te nemen in een ontwerp.

Groen in architectuur

Hoe denkt en werkt een projectontwikkelaar?

Tijdens de cursus blijven we dus niet bij theorie alleen. We gaan aan de slag met ieders eigen praktijk en kijken naar alle processen waarmee je te maken krijgt.

Hoe denkt en werkt een projectontwikkelaar?

“Als leider ben je nooit uitgeleerd”

“Als architect heb je een natuurlijke leiderschapsrol in projecten.” Aan het woord is Janneke Bierman, directeur van Bierman Henket architecten.

“Als leider ben je nooit uitgeleerd”

Storytelling

Adriaan Jurriëns over zijn deelname aan de masterclass Storytelling: “Mij is het meest bijgebleven dat een goed verhaal niet abstract is, maar persoonlijk. Als architect ben je toch gewend om over van alles behalve jezelf te praten. Ik moest over die drempel om me kwetsbaar op te stellen, het verhaal vanuit mezelf te vertellen, durven te vereenvoudigen en details weg te laten, maar uiteindelijk maakte het mijn verhaal veel sterker. Op de laatste cursusdag zag ik mijn verhaal ineens landen bij de rest van de groep. Iedereen was er stil van. Dat was voor mij echt een openbaring.”

Storytelling

Inloggen op BNA

(Sluiten)