Projectontwikkeling voor architecten

Hoe denkt en werkt een projectontwikkelaar?

Direct inschrijvenDeze tweedaagse cursus geeft je inzicht in de projectontwikkelaar en zijn werk. Zo kunnen architecten en stedenbouwkundigen hun kansen vergroten en hun positie verbeteren. De cursus behandelt het vastgoedontwikkelingsproces vanuit het perspectief van de projectontwikkelaar. Hierbij wordt met name ingegaan op het veranderende werkveld van de ontwikkelaar. De cursus gaat in op de belangrijkste financiële begrippen en rekenmodellen.

Wat leer je?
De docenten vertellen vanuit eigen ervaring over ‘het DNA’ van de projectontwikkelaar. Je krijgt inzicht in de branche, de partijen, hun gedrag en de (veranderende) positie van de projectontwikkelaar binnen het ontwikkelproces. Aan de hand van praktijkvoorbeelden leer je de meest gangbare financiële begrippen. Ook worden de verschillende rekensystematieken en -modellen behandeld. Na afloop ben je in staat om berekeningen van de ontwikkelaar te begrijpen en/of zelf te maken. In interactie en discussie met de docenten en overige cursisten word je geprikkeld om je te verplaatsen in het perspectief van jouw klant: de projectontwikkelaar.

Competenties
Cijfermatig inzicht, ondernemerszin, organisatievermogen en -sensitiviteit, samenwerken, leiderschap.

Programma
Dagdeel 1

 • Wat is een projectontwikkelaar
 • Wat doet een projectontwikkelaar
 • Positie van de projectontwikkelaar in het ontwikkelproces
 • Typering van partijen
 • Gedrag/DNA
  Samenwerkingsvormen
 • Wat is de rol van de architect en wat wordt er van hem verwacht

Dagdeel 2

 • Inleiding in vastgoedrekenproces
 • Basisbegrippen vastgoedrekenkunde: Kasstromen, Rente, Indexeren, Contante Waarde, Winst of Marge versus Rendement, BAR, VON, Residuele Grondwaarde
 • Projectontwikkelingsberekening
 • Grondexploitatieberekening
 • Plankosten, Algemene kosten en Bijkomende kosten
 • Twee rekenvoorbeelden (woningen + supermarkt)
 • Financiële risicoanalyse

Dagdeel 3
Blok 1: Opfrissen rekenen

 • Herhalen
 • Rekenvoorbeeld/som

Blok 2: Ontwikkelingen

 • Recente ontwikkelingen (beperkte financiering, etc.)
 • Type projecten (herbestemmen bestaand vastgoed, hotels, binnenstedelijk, duurzaam bouwen)
 • Prijsontwikkelingen (minder ruimte voor fouten en risico’s)
 • Andere relaties (richten op de klant)
 • Kleine partijen (lean and mean)

Dagdeel 4

 • Kansen voor de architecten
 • Klantgericht ontwerpen
 • Praktijkvoorbeelden
 • Gastspreker(s)

Voor wie?
De cursus is bedoeld voor ondernemende architecten en stedenbouwkundigen die hun klant en diens omgeving (nog) beter willen leren begrijpen. Ook relevant voor ingenieurs.

De meerwaarde van een cursus van de BNA Academie is dat je ervaringen kunt uitwisselen met andere architecten. Deze cursus heeft mijn blikveld verbreed waardoor ik actiever kijk naar nieuwe ontwikkelingen die kansen kunnen opleveren.
– Ruud Moonen, MoederscheimMoonen architects

Zeer interessant om, naast de stedenbouwkundige en architectonische kwaliteiten, meer inzicht en grip te krijgen op de financiële kant van de ontwikkeling van een bouwproject.
– Elles Borgert, BORGERT architecten

Docenten
Wanneer je een nieuwe wereld wilt ontdekken, moet je bereid zijn de veilige haven te verlaten.
Na een aantal jaren voor een adviesbureau en een projectontwikkelaar gewerkt te hebben is Iwan de Vries zijn eigen onderneming gestart. De Vries consultancy richt zich op de realisatie van vastgoedprojecten en ruimtelijke ontwikkeling. Iwan de Vries vervult hierin verschillende rollen zoals projectmanager, projectdirecteur, coach en docent.

Deze tweedaagse cursus vindt in 2017 plaats op:  15 en 29 juni.

BEP
Deze training is ook te volgen in het kader van de Beroepservaringsperiode, hier vindt u het complete programma en de  opdracht.

Aanmelden
Kijk hier wanneer de cursus is ingepland.

Type Cursus
Kosten leden € 575 excl. btw
Kosten niet-leden € 775 excl. btw
Investering 2 dagen, 14 PBO-uren

In the spotlight

Future Flux Festival en BNA Academie presenteren: How Do You Do 2017

FUTURE FLUX FESTIVAL FUTURE FLUX FESTIVAL bestaat uit een Playground vol ‘instructables’, interactieve installaties en performances; Workstations, waarin creatieven, industrie en publiek samenwerken aan nieuwe ideeën; een Academy waar je je onderdompelt in kennis van anderen […]

Future Flux Festival en BNA Academie presenteren: How Do You Do 2017

Business Bootcamp voor Architecten

Als ondernemer heb je aan twee zaken behoefte: kennis over wat er komt kijken bij het ondernemerschap en een stevig netwerk.

Business Bootcamp voor Architecten

Harvard Onderhandelen

Als je in een samenwerking resultaten wilt behalen waar alle partijen tevreden mee zijn én je wilt de relatie goed houden, dan vraagt dat nogal wat van de wijze waarop je onderhandelt. Je leert de vijf spelregels van het Harvard onderhandelen toe te passen.


Harvard Onderhandelen

Liever InCompany?

Wij denken graag mee over opleidingsvraagstukken binnen de organisatie!


Liever InCompany?

Leiderschap in projecten

Tijdens de intervisiebijeenkomsten staat het leren reflecteren op jezelf in jouw praktijk als projectmanager of projectleider centraal.


Leiderschap in projecten

Continu je kennis en kunde updaten is cruciaal

Mirjam Hoveijn is opleidingspecialist van huis uit. Ze weet wat nodig is om trainingen te ontwikkelen die meerwaarde bieden, of in haar woorden: “Die mensen helpen hun kennis en kunde verder te ontwikkelen, zodat je jezelf interessanter maakt voor je werkgever, je medewerkers of je opdrachtgevers.


Continu je kennis en kunde updaten is cruciaal

Een passend honorarium berekenen

BNA Academie - Rekenen aan herbestemming 800-550

Je leert zelf te beoordelen welke onderdelen bij de ene offerte zwaarder wegen dan bij een andere offerte.


Een passend honorarium berekenen

Inloggen op BNA

(Sluiten)