De BNA Academie groeit!

Dit jaar hebben in totaal 731 deelnemers, waarvan 72 InCompany, een cursus of een training bij ons gevolgd. Ten opzichte van 2016 is het deelnemersaantal meer dan verdubbeld. Daarnaast wordt de kwaliteit van onze programma’s positief beoordeeld met een gemiddeld cijfer van 8,4*. Hier zijn we enorm blij mee! Nu we aan het eind van 2018 zijn, kijken we terug en hebben we een aantal interessante facts & figures op een rijtje gezet.

BENG veruit het populairst
De cursus BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen) was dit jaar het meest bezocht. Die is door 157 mensen gevolgd. Dit is ook goed te verklaren, aangezien vanaf dit jaar alle overheidsgebouwen bijna energie neutraal moeten zijn. In 2020 geldt dit zelfs voor alle gebouwen die in Nederland worden neergezet. Biobased Ontwerpen & Bouwen en de Bijtanksessie Bouwregelgeving zijn ook goed bezocht met respectievelijk 55 en 52 deelnemers.

Grote waardering voor de deskundigheid van docenten
Na elke cursus of training vragen wij de deelnemers een evaluatieformulier in te vullen. Ze worden gevraagd om op twaalf gebieden hun oordeel te vellen, van de programmatische opbouw tot de bereikbaarheid van de locatie. Over het algemeen wordt de kwaliteit van de cursussen en trainingen positief beoordeeld met als gemiddeld cijfer een 8,4*. Opvallend is dat deskundigheid van onze docenten het meest wordt gewaardeerd met een 9,2*.

Vertaling theorie naar praktijk
Afgelopen jaar hebben we veel energie gestoken in de vertaling van theorie naar praktijk. Dit is terug te zien in de evaluaties, daarvoor krijgen we een beoordeling van 8,3. Maar wat ons betreft wordt dit cijfer volgend jaar nog hoger. We willen in 2019 bij zoveel mogelijk cursussen en trainingen iemand uit de praktijk laten aansluiten die de vertaalslag kan maken en cases kan inbrengen. Onze nieuwe masterclassreeks Circulair Ontwerpen & Bouwen is hier een mooi voorbeeld van. Hier is de praktijk binnen de masterclasses vervlochten door nog niet gerealiseerde projecten als case te behandelen, de betreffende opdrachtgevers te betrekken, sprekers uit de praktijk uit te nodigen en relevante locaties te bezoeken.

Locaties
De meeste cursussen en trainingen worden gegeven in en rondom Amsterdam/ Rotterdam/ Utrecht, soms bij de BNA zelf, maar meestal bij architectenbureaus. JHK Architecten was het afgelopen jaar erg gastvrij. Daar hebben meer dan 10 cursus- of trainingsdagen plaatsgevonden. Voor 2019 is ons streven om ook meer te programmeren buiten de randstad, zodat we bureaus op andere locaties beter bedienen.

Veel nieuw aanbod
De groei van de Academie is ook te verklaren: we hebben meer en veel nieuw aanbod geprogrammeerd de afgelopen twee jaar en het aanbod sluit beter aan. We hebben dit jaar 69 cursussen en/of trainingen geprogrammeerd (in netto 7 maanden). Er is dus ook meer te kiezen! Komend jaar zetten we deze lijn door. Ook wordt in 2019 veel bestaand aanbod doorontwikkeld en opgedeeld in niveaus, zodat het nóg beter aansluit bij de leerbehoeften van onze deelnemers. Door de nieuwe website die eraan komt (april 2019), kunnen we alle deelnemers ook beter inzicht geven in het programma en makkelijker bedienen.

Al met al kijken we met grote tevredenheid terug op afgelopen jaar en hebben we ons mooie doelen gesteld voor 2019. Onze grote dank gaat uit naar alle deelnemers en trainers!

*De cijfers zijn omgerekend van een 5-puntsschaal naar een 10-puntsschaal

 

Algemeen: Laatste BNA nieuws

Nieuws / 08 jan, 2019

Proost op een nieuw partnerschap!

Het nieuwe jaar beginnen we met een nieuwe zesde partner: Forbo, marktleider in vloerbedekking. Forbo hoopt op een langdurig partnerschap met de BNA in de zoektocht naar duurzame oplossingen. “Samen kunnen we nog beter aansturen op de

Proost op een nieuw partnerschap!

Nieuws / 08 jan, 2019

Architecten klaar voor uitvoering klimaatakkoord gebouwde omgeving

Architecten staan klaar voor de uitvoering van het klimaatakkoord voor de gebouwde omgeving. Zij  willen zo ook actief meebouwen aan het bereiken van de Parijs-klimaatdoelen. Partners die zij hierbij nodig hebben zijn bouwfysica adviseurs, installateurs,

Architecten klaar voor uitvoering klimaatakkoord gebouwde omgeving

Nieuws / 02 jan, 2019

Stad van de toekomst bij BNR Bouwmeesters

BNA-directeur Fred Schoorl mocht eind 2018 bij BNR Bouwmeesters komen praten over de (Rand)stad van de toekomst, dus ook over de 10 ontwerpvisies 2040 voor de 5 grote steden, georganiseerd door BNA Onderzoek. Door grootschaliger te denken, kun je

Stad van de toekomst bij BNR Bouwmeesters

Nieuws / 02 jan, 2019

Nieuwe aanvragen BNA-lidmaatschap

Overeenkomstig artikel 1a van het Huishoudelijk Reglement hebben de hieronder genoemde bureaus een verzoek om toelating bij de BNA ingediend: Barend Koolhaas, Amsterdam Wouter Kroeze Architect, Amsterdam Arno Steehouwer Architect, Vlaardingen Overeenkomstig artikel 1a van

Nieuwe aanvragen BNA-lidmaatschap

Inloggen op BNA

(Sluiten)