De BNA Academie groeit!

Dit jaar hebben in totaal 731 deelnemers, waarvan 72 InCompany, een cursus of een training bij ons gevolgd. Ten opzichte van 2016 is het deelnemersaantal meer dan verdubbeld. Daarnaast wordt de kwaliteit van onze programma’s positief beoordeeld met een gemiddeld cijfer van 8,4*. Hier zijn we enorm blij mee! Nu we aan het eind van 2018 zijn, kijken we terug en hebben we een aantal interessante facts & figures op een rijtje gezet.

BENG veruit het populairst
De cursus BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen) was dit jaar het meest bezocht. Die is door 157 mensen gevolgd. Dit is ook goed te verklaren, aangezien vanaf dit jaar alle overheidsgebouwen bijna energie neutraal moeten zijn. In 2020 geldt dit zelfs voor alle gebouwen die in Nederland worden neergezet. Biobased Ontwerpen & Bouwen en de Bijtanksessie Bouwregelgeving zijn ook goed bezocht met respectievelijk 55 en 52 deelnemers.

Grote waardering voor de deskundigheid van docenten
Na elke cursus of training vragen wij de deelnemers een evaluatieformulier in te vullen. Ze worden gevraagd om op twaalf gebieden hun oordeel te vellen, van de programmatische opbouw tot de bereikbaarheid van de locatie. Over het algemeen wordt de kwaliteit van de cursussen en trainingen positief beoordeeld met als gemiddeld cijfer een 8,4*. Opvallend is dat deskundigheid van onze docenten het meest wordt gewaardeerd met een 9,2*.

Vertaling theorie naar praktijk
Afgelopen jaar hebben we veel energie gestoken in de vertaling van theorie naar praktijk. Dit is terug te zien in de evaluaties, daarvoor krijgen we een beoordeling van 8,3. Maar wat ons betreft wordt dit cijfer volgend jaar nog hoger. We willen in 2019 bij zoveel mogelijk cursussen en trainingen iemand uit de praktijk laten aansluiten die de vertaalslag kan maken en cases kan inbrengen. Onze nieuwe masterclassreeks Circulair Ontwerpen & Bouwen is hier een mooi voorbeeld van. Hier is de praktijk binnen de masterclasses vervlochten door nog niet gerealiseerde projecten als case te behandelen, de betreffende opdrachtgevers te betrekken, sprekers uit de praktijk uit te nodigen en relevante locaties te bezoeken.

Locaties
De meeste cursussen en trainingen worden gegeven in en rondom Amsterdam/ Rotterdam/ Utrecht, soms bij de BNA zelf, maar meestal bij architectenbureaus. JHK Architecten was het afgelopen jaar erg gastvrij. Daar hebben meer dan 10 cursus- of trainingsdagen plaatsgevonden. Voor 2019 is ons streven om ook meer te programmeren buiten de randstad, zodat we bureaus op andere locaties beter bedienen.

Veel nieuw aanbod
De groei van de Academie is ook te verklaren: we hebben meer en veel nieuw aanbod geprogrammeerd de afgelopen twee jaar en het aanbod sluit beter aan. We hebben dit jaar 69 cursussen en/of trainingen geprogrammeerd (in netto 7 maanden). Er is dus ook meer te kiezen! Komend jaar zetten we deze lijn door. Ook wordt in 2019 veel bestaand aanbod doorontwikkeld en opgedeeld in niveaus, zodat het nóg beter aansluit bij de leerbehoeften van onze deelnemers. Door de nieuwe website die eraan komt (april 2019), kunnen we alle deelnemers ook beter inzicht geven in het programma en makkelijker bedienen.

Al met al kijken we met grote tevredenheid terug op afgelopen jaar en hebben we ons mooie doelen gesteld voor 2019. Onze grote dank gaat uit naar alle deelnemers en trainers!

*De cijfers zijn omgerekend van een 5-puntsschaal naar een 10-puntsschaal

 

Algemeen: Laatste BNA nieuws

wo 27 mrt 2019

Brandveilig Ontwerpen

  • Type: cursus
  • Locatie: Amsterdam (ntb)
  • Organisatie: BNA | Academie
  • Onderwerp: BNA Academie REGELGEVING
Brandveilig Ontwerpen

Nieuws / 26 mrt, 2019

Leve de architectuur, vier de verschillen!

We zien allemaal dat naast wetenschap, journalistiek en kunsten ineens ook architectuur de laatste tijd onder vuur ligt in het maatschappelijke en politieke debat. Met name in de verkiezingscampagne en in tendentieuze berichtgeving over de

Leve de architectuur, vier de verschillen!

Nieuws / 26 mrt, 2019

Ledenraadpleging onderhandelingsresultaat cao 2019-2021

Op donderdag 14 maart 2019 hebben de cao delegaties van de BNA en de vakbonden een cao onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe tweejarige cao. BNA bureaus hebben hierover een mail ontvangen met een toelichting. De

Ledenraadpleging onderhandelingsresultaat cao 2019-2021

Nieuws / 25 mrt, 2019

Video met uitleg pensioenregeling in het Engels

Het Pensioenfonds voor de Architectenbureaus krijgt meer en meer vragen van buitenlandse medewerkers over de pensioenregeling in de architectenbranche. Om antwoord te geven op deze vragen heeft het pensioenfonds een Engelstalige video gemaakt. Deze buitenlandse medewerkers werken hier

Video met uitleg pensioenregeling in het Engels

Nieuws / 20 mrt, 2019

Doe mee aan de BNA Conjunctuurmeting voorjaar 2019

Doe mee aan de Conjunctuurmeting voorjaar 2019 met verdiepende vragen over actuele onderwerpen en vul de online vragenlijst in! Alle BNA bureaus ontvangen hiervoor een uitnodiging van onderzoeksbureau Panteia, dat het marktonderzoek voor de BNA verzorgt. Inzicht

Doe mee aan de BNA Conjunctuurmeting voorjaar 2019

Inloggen op BNA

(Sluiten)