“Je wilt weten hoe het echt zit, juridisch kloppend.”

“Je wilt weten hoe het echt zit, juridisch kloppend. Zodat je niet in latere instantie, nadat een ontwerp is gemaakt en ingediend, voor verrassingen komt te staan,” vertelt Eric Huijten van architectenbureau Greiner van Goor Huijten. Daarom volgde hij eerder dit jaar de cursus ‘De juridische voorwaarden voor verbouw en herbestemmen’.

“Verbouwprojecten en herbestemming zijn al lange tijd onderdeel van onze opdrachtenportefeuille, en worden de laatste jaren steeds belangrijker voor ons bureau. We liepen regelmatig aan tegen de vraag hoe je het Bouwbesluit mag interpreteren als een gebouw bij herbestemming een andere functie krijgt. Hanteer je dan de regels die gelden voor bestaande bouw van de nieuwe functie óf moet je de nieuwbouweisen volgen omdat het een nieuwe functie is in een bestaand gebouw? En geldt dit dan voor alle aspecten van het Bouwbesluit of wordt hier nog onderscheid in gemaakt? Je opdrachtgever moet kunnen vertrouwen op je advies: hij of zij neemt belangrijke besluiten op basis daarvan.”

De eye-opener voor Eric was de in de cursus besproken systematiek om vast te stellen welke regels en eisen wanneer van toepassing zijn. “Wanneer is er sprake van nieuwbouw, wanneer van verbouw? Ga je geheel vernieuwen of gedeeltelijk vernieuwen, veranderen, vergroten? Is er een monument betrokken: hoe ga je daar dan mee om? Aan de hand van voorbeelden is het verschil in definities goed verbeeld. Door de systematiek consequent toe te passen ben je beter in staat om de regels juist te interpreteren en daarmee je ontwerp te toetsen en aan te passen.” Een extra pluspunt was de docent, Hajé van Egmond, vindt Eric. “Hij heeft zelf meegeschreven aan het Bouwbesluit, en kon dus heel goed uitleggen wat de gedachte achter een artikel was en hoe je het betreffende artikel moet interpreteren. Aan iedereen die zich bezighoudt met verbouw en herbestemming en de bedoeling achter de bouwregelgeving beter wil begrijpen kan ik deze cursus van harte aanbevelen.”

Meer inzicht in de bouwvoorschriften bij verbouw- en herbestemmingsprojecten? Schrijf je in voor de cursus ‘Verbouw en transformatie’’ op 29 november.

In the spotlight

Future Flux Festival en BNA Academie presenteren: How Do You Do 2017

FUTURE FLUX FESTIVAL FUTURE FLUX FESTIVAL bestaat uit een Playground vol ‘instructables’, interactieve installaties en performances; Workstations, waarin creatieven, industrie en publiek samenwerken aan nieuwe ideeën; een Academy waar je je onderdompelt in kennis van anderen […]

Future Flux Festival en BNA Academie presenteren: How Do You Do 2017

Business Bootcamp voor Architecten

Als ondernemer heb je aan twee zaken behoefte: kennis over wat er komt kijken bij het ondernemerschap en een stevig netwerk.

Business Bootcamp voor Architecten

Harvard Onderhandelen

Als je in een samenwerking resultaten wilt behalen waar alle partijen tevreden mee zijn én je wilt de relatie goed houden, dan vraagt dat nogal wat van de wijze waarop je onderhandelt. Je leert de vijf spelregels van het Harvard onderhandelen toe te passen.

Harvard Onderhandelen

Liever InCompany?

Wij denken graag mee over opleidingsvraagstukken binnen de organisatie!

Liever InCompany?

Leiderschap in projecten

Tijdens de intervisiebijeenkomsten staat het leren reflecteren op jezelf in jouw praktijk als projectmanager of projectleider centraal.

Leiderschap in projecten

Continu je kennis en kunde updaten is cruciaal

Mirjam Hoveijn is opleidingspecialist van huis uit. Ze weet wat nodig is om trainingen te ontwikkelen die meerwaarde bieden, of in haar woorden: “Die mensen helpen hun kennis en kunde verder te ontwikkelen, zodat je jezelf interessanter maakt voor je werkgever, je medewerkers of je opdrachtgevers.

Continu je kennis en kunde updaten is cruciaal

Een passend honorarium berekenen

BNA Academie - Rekenen aan herbestemming 800-550

Je leert zelf te beoordelen welke onderdelen bij de ene offerte zwaarder wegen dan bij een andere offerte.

Een passend honorarium berekenen

Inloggen op BNA

(Sluiten)