BNA introduceert het bureaukeurmerk

Meer waarde met het BNA-bureaukeurmerk

4 juli 2016

De introductie van het  BNA-bureaukeurmerk is in juni 2016 gestart. Met het keurmerk “BNA erkend bureau” kunnen de bureauleden zich in markt en samenleving onderscheidend profileren als verantwoordelijke, integere en professionele dienstverleners. Het laat zien dat BNA-bureaus meerwaarde hebben, voor opdrachtgevers, gebruikers en samenleving.

Het inhoudelijk fundament van het bureaukeurmerk is de BNA-gedragscode Verantwoordelijkheid, Integriteit en Professionaliteit.  De leden onderschrijven bij het aangaan en het jaarlijks continueren van het lidmaatschap deze gedragscode. Via het systeem van tuchtrechtspraak zijn ze daarop aanspreekbaar.

Met de introductie van het bureaukeurmerk geeft de BNA gehoor aan de wens van leden om zich met het lidmaatschap scherper te kunnen profileren, zeker ook op de buitenlandse markt. Daarbij is in naam en vormgeving aangesloten op internationale conventies. Er is een internationale versie beschikbaar.

Ook speelt de BNA in op de maatschappelijke en bestuurlijke druk om thema’s als integriteit en kwaliteit binnen de branche zelf te regelen. De BNA had met de gedragsregels en de tuchtrechtspraak al een geprezen systeem om integriteit te bevorderen. Met de introductie van het bureaukeurmerk wordt dat nog eens krachtig over het voetlicht gebracht.

De bureauleden zijn gerechtigd het  bureaukeurmerk “BNA erkend bureau” te voeren. Ze mogen de letters BNA achter hun naam voeren. Jaarlijks ontvangen ze het certificaat “erkend bureau”.

BNA Gedragscode Verantwoordelijkheid, Integriteit en Professionaliteit

Met de gedragscode profileren de architectenbureaus BNA zich als verantwoordelijke, integere en professionele beroepsbeoefenaren en zijn ze aanspreekbaar op de naleving ervan. De BNA Gedragscode Verantwoordelijkheid, Integriteit en Professionaliteit vervangt de voormalige Gedragsregels. De klemtoon ligt nu op de verantwoordelijkheid van de architect jegens samenleving en opdrachtgever. Er is aansluiting gezocht  op de principes van het maatschappelijk verantwoord ondernemen. De tekst van de gedragscode is in het Nederland en het Engels te vinden op de website van de BNA: https://www.bna.nl/professionaliseren/gedragscode/

Certificaat erkend bureau

Elk bureaulid ontvangt omstreeks 1 juli 2016 per e-mail het op naam gestelde certificaat “erkend bureau” in de Nederlandse en de Engelse versie.

De certificaten zijn geldig tot het eind van het jaar. In 2017 worden nieuwe certificaten verstrekt.

De deelnemers aan een van de vijf regionale BNA Live bijeenkomsten in juni 2016 hebben een print van het certificaat uitgereikt gekregen.

BNA_Keurmerk_NL

BNA-bureaukeurmerk

Het BNA-bureaukeur is in verschillende varianten voor verschillende toepassingen beschikbaar.  steeds in een Nederlandse en een Engelse versie. Het kan worden toepast in print en digitale uitingen, in kleur of in grijswaarden, al dan niet diapositief.  Elk bureaulid ontvangt omstreeks 1 juli 2016 per e-mail de zip-bestanden met de bureaukeurmerken in de Nederlandse en de Engelse versie. Ook deze bestanden zijn te downloaden vanaf Mijn.bna.nl: https://mijn.bna.nl/dossier-prs/overzicht. U moet daarvoor wel ingelogd zijn.

Introductie BNA-bureaukeurmerk

Vanaf medio 2016 wordt het bureaukeurmerk stapsgewijs intern geïntroduceerd met de toezending van de certificaten en de digitale bestanden met het logo. In de loop van de zomer komen zaken als raamstickers en deurschildjes beschikbaar. In het najaar is de externe lancering voorzien.

 

 

Algemeen: Laatste BNA nieuws

Nieuws / 18 apr, 2019

Akkoord cao architectenbranche 2019-2021

Begin april is de ledenraadpleging afgerond en op 17 april hebben alle cao-partijen (BNA, FNV, CNV, de Unie) definitief ingestemd met de nieuwe cao 2019-2021 voor de architectenbranche. Voor de cao wordt bij het ministerie

Akkoord cao architectenbranche 2019-2021

Nieuws / 26 mrt, 2019

Ledenraadpleging onderhandelingsresultaat cao 2019-2021

Op donderdag 14 maart 2019 hebben de cao delegaties van de BNA en de vakbonden een cao onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe tweejarige cao. BNA bureaus hebben hierover een mail ontvangen met een toelichting. De

Ledenraadpleging onderhandelingsresultaat cao 2019-2021

Nieuws / 20 mrt, 2019

Doe mee aan de BNA Conjunctuurmeting voorjaar 2019

Doe mee aan de Conjunctuurmeting voorjaar 2019 met verdiepende vragen over actuele onderwerpen en vul de online vragenlijst in! Alle BNA bureaus ontvangen hiervoor een uitnodiging van onderzoeksbureau Panteia, dat het marktonderzoek voor de BNA verzorgt. Inzicht

Doe mee aan de BNA Conjunctuurmeting voorjaar 2019

Nieuws / 06 mrt, 2019

Gezocht: pensioenbestuurder namens werkgevers

In verband met het aflopen van de termijn van de huidige voorzitter namens werkgevers zoekt de BNA een geschikte kandidaat pensioenbestuurder voor het Pensioenfonds voor de Architectenbureaus. Het gaat bij voorkeur om een kandidaat met

Gezocht: pensioenbestuurder namens werkgevers

Inloggen op BNA

(Sluiten)