BNA introduceert het bureaukeurmerk

Meer waarde met het BNA-bureaukeurmerk

4 juli 2016

De introductie van het  BNA-bureaukeurmerk is in juni 2016 gestart. Met het keurmerk “BNA erkend bureau” kunnen de bureauleden zich in markt en samenleving onderscheidend profileren als verantwoordelijke, integere en professionele dienstverleners. Het laat zien dat BNA-bureaus meerwaarde hebben, voor opdrachtgevers, gebruikers en samenleving.

Het inhoudelijk fundament van het bureaukeurmerk is de BNA-gedragscode Verantwoordelijkheid, Integriteit en Professionaliteit.  De leden onderschrijven bij het aangaan en het jaarlijks continueren van het lidmaatschap deze gedragscode. Via het systeem van tuchtrechtspraak zijn ze daarop aanspreekbaar.

Met de introductie van het bureaukeurmerk geeft de BNA gehoor aan de wens van leden om zich met het lidmaatschap scherper te kunnen profileren, zeker ook op de buitenlandse markt. Daarbij is in naam en vormgeving aangesloten op internationale conventies. Er is een internationale versie beschikbaar.

Ook speelt de BNA in op de maatschappelijke en bestuurlijke druk om thema’s als integriteit en kwaliteit binnen de branche zelf te regelen. De BNA had met de gedragsregels en de tuchtrechtspraak al een geprezen systeem om integriteit te bevorderen. Met de introductie van het bureaukeurmerk wordt dat nog eens krachtig over het voetlicht gebracht.

De bureauleden zijn gerechtigd het  bureaukeurmerk “BNA erkend bureau” te voeren. Ze mogen de letters BNA achter hun naam voeren. Jaarlijks ontvangen ze het certificaat “erkend bureau”.

BNA Gedragscode Verantwoordelijkheid, Integriteit en Professionaliteit

Met de gedragscode profileren de architectenbureaus BNA zich als verantwoordelijke, integere en professionele beroepsbeoefenaren en zijn ze aanspreekbaar op de naleving ervan. De BNA Gedragscode Verantwoordelijkheid, Integriteit en Professionaliteit vervangt de voormalige Gedragsregels. De klemtoon ligt nu op de verantwoordelijkheid van de architect jegens samenleving en opdrachtgever. Er is aansluiting gezocht  op de principes van het maatschappelijk verantwoord ondernemen. De tekst van de gedragscode is in het Nederland en het Engels te vinden op de website van de BNA: https://www.bna.nl/professionaliseren/gedragscode/

Certificaat erkend bureau

Elk bureaulid ontvangt omstreeks 1 juli 2016 per e-mail het op naam gestelde certificaat “erkend bureau” in de Nederlandse en de Engelse versie.

De certificaten zijn geldig tot het eind van het jaar. In 2017 worden nieuwe certificaten verstrekt.

De deelnemers aan een van de vijf regionale BNA Live bijeenkomsten in juni 2016 hebben een print van het certificaat uitgereikt gekregen.

BNA_Keurmerk_NL

BNA-bureaukeurmerk

Het BNA-bureaukeur is in verschillende varianten voor verschillende toepassingen beschikbaar.  steeds in een Nederlandse en een Engelse versie. Het kan worden toepast in print en digitale uitingen, in kleur of in grijswaarden, al dan niet diapositief.  Elk bureaulid ontvangt omstreeks 1 juli 2016 per e-mail de zip-bestanden met de bureaukeurmerken in de Nederlandse en de Engelse versie. Ook deze bestanden zijn te downloaden vanaf Mijn.bna.nl: https://mijn.bna.nl/dossier-prs/overzicht. U moet daarvoor wel ingelogd zijn.

Introductie BNA-bureaukeurmerk

Vanaf medio 2016 wordt het bureaukeurmerk stapsgewijs intern geïntroduceerd met de toezending van de certificaten en de digitale bestanden met het logo. In de loop van de zomer komen zaken als raamstickers en deurschildjes beschikbaar. In het najaar is de externe lancering voorzien.

Als alles naar behoren functioneert wordt begin 2017 de keurmerktoetsing aangevraagd bij de Autoriteit Consument & Markt. In de loop der tijd moet het bureaukeurmerk uitgroeien tot een echt kwaliteitskeurmerk.

 

Algemeen: Laatste BNA nieuws

Nieuws / 29 jan, 2019

Architecten herontwerpen vaker door stijgende bouwkosten

‘Architectenbureaus moeten door de sterk stijgende bouwkosten steeds vaker hun ontwerpen aanpassen’ aldus de BNA in Het Financiële Dagblad. De BNA roept bureaus op hier vooraf goede afspraken over te maken met opdrachtgevers en aannemers.

Architecten herontwerpen vaker door stijgende bouwkosten

Nieuws / 08 jan, 2019

Architecten klaar voor uitvoering klimaatakkoord gebouwde omgeving

Architecten staan klaar voor de uitvoering van het klimaatakkoord voor de gebouwde omgeving. Zij  willen zo ook actief meebouwen aan het bereiken van de Parijs-klimaatdoelen. Partners die zij hierbij nodig hebben zijn bouwfysica adviseurs, installateurs,

Architecten klaar voor uitvoering klimaatakkoord gebouwde omgeving

Nieuws / 19 nov, 2018

Aantal deelnemers beroepservaringperiode stijgt fors

Uit het onderzoek Jonge ontwerpers en beroepservaring 2015-2017 blijkt dat het aantal deelnemers aan de beroepservaringperiode (bep) in 2017 zo’n vijf maal hoger is dan in 2015. Het aandeel ontwerpers dat, na het doorlopen van de

Aantal deelnemers beroepservaringperiode stijgt fors

Nieuws / 13 nov, 2018

Werkgeversbijeenkomst over cao inzet van de BNA

De huidige cao loopt tot en met 28 februari 2019. Begin 2019 starten daarom de onderhandelingen over een nieuwe cao. De BNA wil de nieuwe cao zo vormgeven dat deze bureaus faciliteert en zij goed kunnen

Werkgeversbijeenkomst over cao inzet van de BNA

Inloggen op BNA

(Sluiten)