BNA lanceert Richtlijn Gezonde Architectenselecties

Architectenbranche werkt samen met opdrachtgevers aan het voorkomen van perverse prikkels.

23 november 2016

plaatje-van-pdf-gezonde-architectenselectiesVandaag publiceert de BNA de Richtlijn Gezonde Architectenselecties. Doel van de richtlijn is de financiële en creatieve uitputtingsslag van de architectenbranche een halt toe te roepen. Fred Schoorl, BNA-directeur: “Gemeenten, scholen, het rijk, aannemers ondersteunen deze richtlijn om de perverse werking tegen te gaan. Dit betekent dat er een gemeenschappelijke ambitie is om de praktijk van het aanbesteden structureel te verbeteren. Dit is een doorbraak. We willen nu met elkaar een ‘Nieuw Normaal’.”

Architecten laten selecties steeds vaker liggen
De branchevereniging signaleert al jaren dat de tenderkosten de pan uitrijzen. Het is voor bureaus geen verdienmodel meer, ook voor sommige opdrachtgevers is dit steeds vaker het geval. Onlangs berichtte de BNA dat architectenbureaus EU aanbestedingen steeds vaker links laten liggen. Ontwikkelingen die de marktwerking schaden. De Richtlijn wil deze situatie structureel verbeteren.

Samenwerkende partijen aan de Richtlijn
De BNA heeft als initiatiefnemer de richtlijn opgesteld samen met ICSadviseurs en Architectuur Lokaal. Gemeenten, het rijk, adviseurs en aannemers zijn betrokken bij de Richtlijn en erkennen de noodzaak tot een betere aanbestedingscultuur. Ook zij zien dat de markt uit balans is en dat het ten koste dreigt te gaan van een goede marktwerking. Het Rijksvastgoedbedrijf neemt de Richtlijn mee bij het aanpassen van haar inkoopbeleid.

Richtlijn geeft helderheid
Opdrachtgevers vinden het vaak lastig om de juiste uitvraag te kiezen – wat heb je nodig om een architect te selecteren? – en hebben geen idee hoeveel tijd en geld een inschrijvende architect daar aan kwijt is. Die inspanning wordt stelselmatig veel te laag ingeschat. De Richtlijn Gezonde Architectenselecties geeft helderheid. Het verschaft inzicht in de voor- en nadelen van mogelijke uitvragen, maakt de inschrijfkosten inzichtelijk en doet een voorstel om tot een redelijke inschrijfvergoeding te komen.

 ‘Nieuw Normaal’
Opdrachtgevers en architecten moeten en kunnen naar een ‘Nieuw Normaal’. Partijen moeten zich bewust zijn van de inspanning die bij een bepaald type uitvraag hoort en daar naar handelen. En daar ook aanspreekbaar op zijn. Dat betekent ook dat er een redelijke vergoeding overwogen wordt, wanneer een significante inspanning gevraagd wordt, zoals dat ook in de aanbestedingsregels is vastgelegd.

Strategisch inschrijven op aanbestedingen
Mocht je als bureau willen meedingen naar selecties, hoe doe je dat dan op een succesvolle manier, en welke mogelijkheden biedt de nieuwe aanbestedingswet daarvoor? Daarover gaat de interactieve workshop ‘Strategisch inschrijven op aanbestedingen’ op 16 december van de BNA Academie. Meld je hier aan.

Zie ook het interview met de BNA in Het Financieele Dagblad.

De BNA bedankt haar samenwerkingspartners:
ICSadviseurs: Jan Willem van Kasteel en Dennis Sandbulte
Architectuur Lokaal: Cilly Jansen en Bram Talman

De BNA bedankt tevens de deelnemers aan de workshops, Aanbestedingstafels o.a.:
Atelier Rijksbouwmeester & Rijksvastgoedbedrijf
Gemeenten Amsterdam en Rotterdam
Ruimte OK
Diverse architectenbureaus
Bouwregie Netwerk
VNG
NLingenieurs
Bureau Inkoop Zuid Oost Brabant (BIZOB)
BAM
Ballast Nedam
Heijmans
De Nijs en zonen
HEVO
ZRI
PROCAP
Twijnstra Gudde
Glaser & Partners
ABC Nova
AT Osborne

Speciale dank gaat uit naar Roger Tan, BNA-bestuur, voor zijn inzet bij het tot stand komen van de Richtlijn Gezonde Architectenselecties.

Algemeen: Laatste BNA nieuws

Nieuws / 04 dec, 2018

Aanbestedingstafel #6

Op 7 november organiseerde de BNA voor de zesde keer een Aanbestedingstafel om samen met architecten, opdrachtgevers en adviseurs mogelijke verbeteringen van de aanbestedingspraktijk te bespreken. Tenderkosten Fred Schoorl attendeert de aanwezigen op de Handreiking

Aanbestedingstafel #6

Nieuws / 13 nov, 2018

Werkgeversbijeenkomst over cao inzet van de BNA

De huidige cao loopt tot en met 28 februari 2019. Begin 2019 starten daarom de onderhandelingen over een nieuwe cao. De BNA wil de nieuwe cao zo vormgeven dat deze bureaus faciliteert en zij goed kunnen

Werkgeversbijeenkomst over cao inzet van de BNA

Nieuws / 06 nov, 2018

Inkoopplanning Rijksvastgoedbedrijf raadpleegbaar

Conform haar Marktvisie wil het Rijksvastgoedbedrijf de markt eerder informeren over verwachte aanbestedingen. Door haar inkoopplanning te delen, kunnen architecten in een vroeg stadium checken welke opdrachten van het Rijksvastgoedbedrijf de komende tijd aanbesteed zullen

Inkoopplanning Rijksvastgoedbedrijf raadpleegbaar

Nieuws / 06 nov, 2018

Voorkom uitsluiting wegens voorwaardelijke inschrijving

Onlangs publiceerde de Commissie van Aanbestedingsexperts opnieuw een advies op een klacht van de BNA.  Een aanbesteder had twee bureaus uitgesloten van een EU aanbesteding vanwege een standaardverwijzing naar de DNR2011 in de format van

Voorkom uitsluiting wegens voorwaardelijke inschrijving

Inloggen op BNA

(Sluiten)