Lokale Netwerken

Lokale Netwerken voorzien in specifieke lokale behoeften

Voor de BNA zijn lokale en regionale verbindingen van de vereniging van groot belang. Als vereniging zijn we gebaat bij informele verbanden en samenwerkingen. Daarom faciliteren we dat onze leden elkaar op lokaal niveau vinden. Dat ze elkaar ontmoeten en samenwerken in ‘Lokale Netwerken’. Deze netwerken kennen geen bestuurlijke of hiërarchische structuur, maar opereren wel onder naam en noemer van de vereniging.

Er is een verscheidenheid aan lokale en regionale behoefte voor verbinding en samenwerking en daarom kunnen de type netwerken ook gedreven zijn vanuit meerdere invalshoeken: kennis (vakinhoudelijk), sociaal (collega architecten ontmoeten) en belangen (lokale collectieven). Vanuit deze visie kan er dan ook veel. BNA wil als vereniging lokale initiatieven die aansluiten bij het beleid mogelijkheid, ruimte en financiën geven om deze te kunnen ontplooien.

Algemeen: Laatste BNA nieuws

Nieuws / 03 dec, 2018

Ondersteuning bij activiteiten van lokale netwerken binnen de BNA

In 2018 zagen bijna tien lokale netwerken het licht en gezamenlijk is voor activiteiten drie keer zoveel budget toegekend dan in 2017. Een teken dat meer leden de weg weten te vinden en dat het

Ondersteuning bij activiteiten van lokale netwerken binnen de BNA

Nieuws / 03 jul, 2018

Architectenbureaus spelen eigen ‘WK voetbal’

Terwijl in Rusland het WK voetbal voor landenteams wordt gespeeld gingen afgelopen weekend in Rotterdam architectenbureaus de strijd aan voor de Archicup 2018. Na twee zeer spannende halve finales en de finale trok OMA aan

Architectenbureaus spelen eigen ‘WK voetbal’

Nieuws / 05 dec, 2017

Aanvragen voor lokale netwerken 2018 geopend

Heb je een goed idee en kun je daar andere leden enthousiast voor krijgen? Dat kan het begin zijn van een nieuw lokaal netwerk binnen de BNA. Vanaf 2018 kan elk BNA-lid het initiatief nemen

Aanvragen voor lokale netwerken 2018 geopend

Nieuws / 17 jul, 2017

Architectenbureaus zetten in op duurzaamheid

De ambitie om duurzame gebouwen te realiseren is bij architecten flink gegroeid. Vonden architecten voorheen dat voor de realisatie van duurzame gebouwen vooral de opdrachtgevers aan zet zijn nu vinden architectenbureaus hun eigen verantwoordelijkheid hiervoor

Architectenbureaus zetten in op duurzaamheid

Inloggen op BNA

(Sluiten)