Kick off Lokaal Netwerk Oosting

Workshop Nieuw Randland geslaagd

Op woensdag 27 juni jl. werd in Het Koelhuis in Zutphen de workshop ‘Nieuw Randland’ en het Symposium Oosting georganiseerd, een eerste netwerkactiviteit door BNA Lokaal Netwerk Oosting in nauwe samenwerking met het Architectuurcentrum Twente. Tijdens de workshop werden 20 jonge, creatieve ontwerpers uit verschillende disciplines samengebracht en werd er door hen nagedacht over het ‘Randland’, een thema dat centraal staat in de eerste uitgave van het Oosting Magazine van het Architectuurcentrum Twente. De dag werd voorgezeten door Symone de Bruin, eenheidsmanager ruimtelijke kwaliteit gemeente Apeldoorn.

Klik hier voor de visuele resultaten van de workshop

Het eerste deel van de workshop bestond uit een associatieve brainstormsessie in drie groepen, waarbij aan de hand van thema’s als wonen, werken, zorg, onderwijs, groen en infra werd nagedacht over positieve en negatieve kenmerken van zowel het ‘randLAND’ als de ‘randSTAD’. Voor het tweede deel van de workshop werden de thema’s van alle groepen gebundeld, bovenaan per thema de positieve en negatieve kenmerken van de ‘randSTAD’, onderaan die van het ‘randLAND’. Aan tafel ontstonden interessante discussies over de verschillen en overeenkomsten. Hoe kunnen negatieve aspecten worden omgezet in positieve kenmerken? Hoe kunnen het ‘randLAND’ en de ‘randSTAD’ elkaar versterken? Al schetsend ontstonden hier nieuw ideeën tussen ‘randLAND’ en de ‘randSTAD’. De workshop werd afgesloten in een plenaire sessie, waarbij de verschillende deelnemers hun schetsen konden toelichten.

Aansluitend aan de workshop vond het Symposium Oosting plaats waarbij de eerste editie van het Oosting Magazine van Architectuurcentrum Twente werd gelanceerd. Nieuwe gasten werden door Firma Wijland welkom geheten in het Randland en konden de resultaten van de workshop bekijken en bespreken. Symone de Bruin vatte de workshop goed samen door een aantal deelnemers te interviewen. Schetsen werden getoond en de bijbehorende visies kort toegelicht. De gastsprekers Hans Peter Benschop (directeur Trendbureau Overijssel) en Peter Drenth (Gedeputeerde van de provincie Gelderland) reflecteerden vervolgens inhoudelijk op de relatie / afhankelijkheid / tegenstelling van het randland t.o.v. de randstad. Hierna werd door Marjolein van der Zee en Paul Abels het eerste Oosting Magazine gepresenteerd.

Zowel de deelnemers aan de workshop en het symposium als ook de organisatie kijken met trots en plezier terug op een geslaagd event. Met de samenwerking tussen BNA en het Architectuurcentrum Twente op lokaal niveau (Overijssel en Gelderland) willen wij actief cross-overs blijven organiseren tussen architecten, landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen, filosofen, bouwkundigen, kunstenaars, enz. Tweemaal per jaar komt het Oosting Magazine uit en worden er activiteiten rondom het actuele thema georganiseerd. Meer informatie over het magazine vindt u op www.oostingmagazine.nl

Ben je geïnteresseerd in de activiteiten van Oosting? Zij zoeken jonge ontwerpers en andere visionairs die willen participeren in een boeiend en divers netwerk. Neem contact op via: oosting@lokaal.bna.nl

Algemeen: Laatste BNA nieuws

di 21 mei 2019

Debat Smart Cities of Domme Steden

  • Type: overig
  • Locatie: OBA Oosterdok, auditorium, Oosterdokskade 143 Amsterdam
  • Organisatie: Academie van Bouwkunst ism Architectuurcentrum Amsterdam
  • Onderwerp: Technologische ontwikkeling
Debat Smart Cities of Domme Steden

di 21 mei 2019

Partner worden

  • Type: cursus
  • Locatie: Amsterdam (ntb)
  • Organisatie: BNA Academie
  • Onderwerp: ONDERNEMEN
Partner worden

Nieuws / 20 mrt, 2019

Doe mee aan de BNA Conjunctuurmeting voorjaar 2019

Doe mee aan de Conjunctuurmeting voorjaar 2019 met verdiepende vragen over actuele onderwerpen en vul de online vragenlijst in! Alle BNA bureaus ontvangen hiervoor een uitnodiging van onderzoeksbureau Panteia, dat het marktonderzoek voor de BNA verzorgt. Inzicht

Doe mee aan de BNA Conjunctuurmeting voorjaar 2019

Nieuws / 03 dec, 2018

Ondersteuning bij activiteiten van lokale netwerken binnen de BNA

In 2018 zagen bijna tien lokale netwerken het licht en gezamenlijk is voor activiteiten drie keer zoveel budget toegekend dan in 2017. Een teken dat meer leden de weg weten te vinden en dat het

Ondersteuning bij activiteiten van lokale netwerken binnen de BNA

Nieuws / 13 nov, 2018

Werkgeversbijeenkomst over cao inzet van de BNA

De huidige cao loopt tot en met 28 februari 2019. Begin 2019 starten daarom de onderhandelingen over een nieuwe cao. De BNA wil de nieuwe cao zo vormgeven dat deze bureaus faciliteert en zij goed kunnen

Werkgeversbijeenkomst over cao inzet van de BNA

Nieuws / 07 aug, 2018

Onderzoek BNA International: Kansen en knelpunten

Internationaal werkende Nederlandse architecten kiezen een duidelijk profiel voor de internationale markt. Dat blijkt uit onderzoek onder architectenbureaus die deelnemen aan het programma BNA International. Hun buitenlands succes is gebaseerd op duurzame ontwikkeling, een integrale

Onderzoek BNA International: Kansen en knelpunten

Inloggen op BNA

(Sluiten)