Verslag RANDLAND #2: Architectuurpraktijk vanuit verschillend perspectief

Levendige bijeenkomst over werken in Randland of Randstad

BNA Lokaal Netwerk Oosting organiseerde op 21 november lezingen en een debat over in hoeverre werken en werk genereren vanuit de Randstad of vanuit het Randland verschilt. Is het één makkelijk, lastiger of internationaler dan het ander? Daarover gaven Pi de Bruin (Cie.), Henk Bultstra (Sputnik) en Wieteke Nijkrake (NOHNIK) hun inzichten. Drie architecten en drie generaties die allen zowel persoonlijk als professioneel de verschillen in deze opzichten tussen Randstad en Randland kennen.

Klik hier voor een fotoverslag

Aan de hand van loopbaan, bureau en portfolio schetsten de sprekers een beeld van de overwegingen of toevalligheden die ertoe kunnen leiden om vanuit Randstad of juist Randland te opereren, dan wel in Nederland of het buitenland projecten onder handen te hebben. Aan de hand van deze projecten zelf, maar ook de verhalen van de aanloop ernaar toe en de processen in respectievelijk Nederland, IJsland en Rusland. De drijfveren en meerwaarde om internationaal te werken werden geïllustreerd als ook de (theoretische) relevantie van de geografische werklocatie van de architect in het digitale tijdperk.

Er bleken wel degelijk praktische verschillen die maken dat de Randstad een sterkere, aantrekkende werking blijft hebben voor de professie. Werk genereren in het Randland berust eerder op het onderhouden van een nadrukkelijk netwerk waar in de Randstad door de dichtheid en nabijheid van relaties ook het toeval een niet onbelangrijke rol kan spelen. Ook blijft het vinden van de juiste, gedreven talenten in het Randland lastiger dan in de Randstad. Voor beide geldt echter ook dat een zekere vasthoudendheid nodig is om daar te komen waar je wilt zijn. Deelname aan selecties leiden niet altijd direct tot succes.

Op basis van de drie verhalen werd in een aansluitend, geanimeerd debat met alle deelnemers verder ervaringen uitgewisseld en over de geconstateerde verschillen doorgesproken. Een aantal inzichten werden daarbij breed gedragen:

  • Het begrijpen van de Genius Loci blijft cruciaal voor het werken in Randland of Randstad en vice versa, als ook in het buitenland. Daar staat tegenover dat het verzamelen van data en het ontwikkelen van modellen de tegenhanger hiervoor is.
  • In het geval van buitenlandse projecten is de rol van de architect vrijwel altijd beperkt tot de ontwerpfase. Uitwerking en realisatie komt noodzakelijkerwijs bij lokale partners te liggen.
  • Of je basis nu Randland of Randstad is, belangrijk voor het vinden van aantrekkelijke projecten is het volgen van je eigen interesses en fascinaties en deze om te zetten in concrete voorstellen. Daarbij is het aantrekken van (zeer) verschillende, aanvullende disciplines niet alleen noodzakelijk maar vooral ook aantrekkelijk.

De pauze tussen de lezingen en het debat werd gevuld met een gezamenlijk hapje en een drankje in het Fooddock en een rondleiding door het Havenkwartier door Mieke Conijn, directeur van Het Kunstenlab aldaar. De algehele respons van de deelnemers op de middag was zeer positief.

BNA Lokaal Netwerk werkt aan een volgend evenement in de eerste helft van 2019. Dan is het onderwerk ‘groenwassen’: de werkelijke, mogelijke en fictieve effecten van duurzaamheid.

Algemeen: Laatste BNA nieuws

Nieuws / 20 mrt, 2019

Doe mee aan de BNA Conjunctuurmeting voorjaar 2019

Doe mee aan de Conjunctuurmeting voorjaar 2019 met verdiepende vragen over actuele onderwerpen en vul de online vragenlijst in! Alle BNA bureaus ontvangen hiervoor een uitnodiging van onderzoeksbureau Panteia, dat het marktonderzoek voor de BNA verzorgt. Inzicht

Doe mee aan de BNA Conjunctuurmeting voorjaar 2019

Nieuws / 03 dec, 2018

Ondersteuning bij activiteiten van lokale netwerken binnen de BNA

In 2018 zagen bijna tien lokale netwerken het licht en gezamenlijk is voor activiteiten drie keer zoveel budget toegekend dan in 2017. Een teken dat meer leden de weg weten te vinden en dat het

Ondersteuning bij activiteiten van lokale netwerken binnen de BNA

Nieuws / 13 nov, 2018

Werkgeversbijeenkomst over cao inzet van de BNA

De huidige cao loopt tot en met 28 februari 2019. Begin 2019 starten daarom de onderhandelingen over een nieuwe cao. De BNA wil de nieuwe cao zo vormgeven dat deze bureaus faciliteert en zij goed kunnen

Werkgeversbijeenkomst over cao inzet van de BNA

Nieuws / 07 aug, 2018

Onderzoek BNA International: Kansen en knelpunten

Internationaal werkende Nederlandse architecten kiezen een duidelijk profiel voor de internationale markt. Dat blijkt uit onderzoek onder architectenbureaus die deelnemen aan het programma BNA International. Hun buitenlands succes is gebaseerd op duurzame ontwikkeling, een integrale

Onderzoek BNA International: Kansen en knelpunten

Inloggen op BNA

(Sluiten)