BNA Sessies

BNA wil graag kennismaken met de Architecten van Nu. Welke dromen, visies en ambities hebben ze? Hoe zien zij hun rol als architect? Hoe maken zij hun bureau toekomstbestendig? Hanteren ze een businessmodel? Met welke technologische en duurzame ontwikkelingen houden ze daarbij rekening? Welke rol zien ze weggelegd voor de BNA?

Begin februari vond de eerste BNA Sessie plaats in Pakhuis de Zwijger met een tiental Architecten van Nu. Op deze pagina vind je hun videotestimonials, die bij elkaar opgeteld een samenvatting vormen van de sessie. Aansluitend was er een Architecture Now-avond over de Architect van de Toekomst. Op 27 juni (2018) organiseren we de tweede BNA Sessie voorafgaand aan een Architecture Now-avond over Gebouwd (on)geluk in Pakhuis de Zwijger.

Ben jij een Architect van Nu en wil je ook deelnemen aan deze BNA Sessie? Mail dan Hedy Otemann hotemann@bna.nl

Algemeen: Laatste BNA nieuws

vr 20 apr 2018

Verdichten

  • Type: netwerkbijeenkomst
  • Locatie: ntb
  • Organisatie: Noord Holland Regionaal
  • Onderwerp: BNA Netwerken
Verdichten

Nieuws / 19 apr, 2018

De toekomstige rol van de architect

Vier jaar lang hebben de Technische Universiteit Delft en Radboud Universiteit Nijmegen in nauwe samenwerking met de BNA onderzoek gedaan naar de toekomstbestendigheid van de rollen die architectenbureaus in het bouwproces vervullen. De positie van de

De toekomstige rol van de architect

Nieuws / 19 apr, 2018

Akkoord over loonontwikkeling 2018-2019

De BNA en de vakbonden (CNV, De Unie) hebben na de ledenraadplegingen onder werkgevers en medewerkers een akkoord bereikt over de loonontwikkeling 2018-2019. Deze loonontwikkeling was bij het afsluiten van de cao 2017-2019 (die afloopt

Akkoord over loonontwikkeling 2018-2019

Nieuws / 17 apr, 2018

Next Step Program: 9 genomineerde jonge bureaus

De jury van de tweede editie van het Next Step Program heeft uit de 50 inzendingen van jonge architectenbureaus (<40 jaar) 9 genomineerden gekozen. Zij mogen verder deelnemen aan het programma en dingen mee naar

Next Step Program: 9 genomineerde jonge bureaus

Nieuws / 17 apr, 2018

VNG erkent bijzondere positie architecten en ingenieurs

Dankzij een lobby van BNA en NLingenieurs heeft de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) onderkend dat architecten en ingenieurs een bijzondere positie innemen in de gemeentelijke inkoop. Om die reden heeft de VNG de toelichting

VNG erkent bijzondere positie architecten en ingenieurs

Inloggen op BNA

(Sluiten)