Lobby BNA voor bescherming kwetsbare groepen bewoners is succesvol

Bruikbaarheidseisen blijven in opvolger Bouwbesluit

10 januari 2017

Minister Blok heeft bij de behandeling van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) in de Tweede Kamer aangekondigd de bruikbaarheidseisen voor woningen terug te plaatsen (één op één hetzelfde niveau als het Bouwbesluit 2012). Hiermee geeft hij gehoor aan de roep van de Kamer, maar ook van maatschappelijke organisaties en de meerderheid van het Overlegplatform Bouwregelgeving (OPB). De BNA heeft als lid van het OPB samen met maatschappelijke organisaties de Tweede Kamer en uiteindelijk ook de minister ervan overtuigd dat deregulering risico’s met zich meebrengt voor de onderkant van de woningmarkt en kwetsbare groepen zoals ouderen en mensen met een beperking.

De vorig jaar jaar al versoepelde bruikbaarheidseisen voor particuliere opdrachtgevers die hun eigen woning laten ontwerpen en bouwen blijven behouden. Ook komt er een gemeentelijke ontheffingsmogelijkheid om bijvoorbeeld projecten zoals tiny houses mogelijk te maken. De gemeentelijke mogelijkheid zal slechts één kant op werken: er mogen dus geen strengere eisen worden gesteld. Een gemeente zal deze ontheffing (maatwerkregel) ook moeten vastleggen in het Omgevingsplan, zodat deze vooraf kenbaar is voor initiatiefnemers.

Algemeen: Laatste BNA nieuws

Nieuws / 04 dec, 2018

Aanbestedingstafel #6

Op 7 november organiseerde de BNA voor de zesde keer een Aanbestedingstafel om samen met architecten, opdrachtgevers en adviseurs mogelijke verbeteringen van de aanbestedingspraktijk te bespreken. Tenderkosten Fred Schoorl attendeert de aanwezigen op de Handreiking

Aanbestedingstafel #6

Nieuws / 13 nov, 2018

Werkgeversbijeenkomst over cao inzet van de BNA

De huidige cao loopt tot en met 28 februari 2019. Begin 2019 starten daarom de onderhandelingen over een nieuwe cao. De BNA wil de nieuwe cao zo vormgeven dat deze bureaus faciliteert en zij goed kunnen

Werkgeversbijeenkomst over cao inzet van de BNA

Nieuws / 24 apr, 2018

Één jaar De Bouwagenda

Op 19 april jl stond De Bouwagenda stil bij haar éénjarig bestaan tijdens een congres in Den Haag. Op deze dag overhandigde taskforce voorzitter Bernard Wientjes het verantwoordingsdocument ‘Eén jaar De Bouwagenda’ aan minister Ollongren, van

Één jaar De Bouwagenda

Nieuws / 06 mrt, 2018

Bescherming titel interieurarchitect blijft behouden

De bescherming van de titel interieurarchitect blijft gehandhaafd. Dat heeft de minister van OCW in een brief aan onder meer de voorzitter van de BNA laten weten. Met deze beslissing komt een eind aan een

Bescherming titel interieurarchitect blijft behouden

Inloggen op BNA

(Sluiten)