Lobby BNA voor bescherming kwetsbare groepen bewoners is succesvol

Bruikbaarheidseisen blijven in opvolger Bouwbesluit

10 januari 2017

Minister Blok heeft bij de behandeling van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) in de Tweede Kamer aangekondigd de bruikbaarheidseisen voor woningen terug te plaatsen (één op één hetzelfde niveau als het Bouwbesluit 2012). Hiermee geeft hij gehoor aan de roep van de Kamer, maar ook van maatschappelijke organisaties en de meerderheid van het Overlegplatform Bouwregelgeving (OPB). De BNA heeft als lid van het OPB samen met maatschappelijke organisaties de Tweede Kamer en uiteindelijk ook de minister ervan overtuigd dat deregulering risico’s met zich meebrengt voor de onderkant van de woningmarkt en kwetsbare groepen zoals ouderen en mensen met een beperking.

De vorig jaar jaar al versoepelde bruikbaarheidseisen voor particuliere opdrachtgevers die hun eigen woning laten ontwerpen en bouwen blijven behouden. Ook komt er een gemeentelijke ontheffingsmogelijkheid om bijvoorbeeld projecten zoals tiny houses mogelijk te maken. De gemeentelijke mogelijkheid zal slechts één kant op werken: er mogen dus geen strengere eisen worden gesteld. Een gemeente zal deze ontheffing (maatwerkregel) ook moeten vastleggen in het Omgevingsplan, zodat deze vooraf kenbaar is voor initiatiefnemers.

Algemeen: Laatste BNA nieuws

di 24 okt 2017

BNA Compact #6 – Samenwerken

  • Type: netwerkbijeenkomst
  • Locatie: Erasmuslaan 5, Utrecht
  • Onderwerp: BNA Netwerken
BNA Compact #6 – Samenwerken

do 26 okt 2017

Exploring Circular Architecture

  • Locatie: Natlab, Kastanjelaan 500 Eindhoven
  • Organisatie: CIRCO ism BNA
  • Onderwerp: BNA Netwerken Duurzame ontwikkeling
Exploring Circular Architecture

Nieuws / 13 sep, 2017

Per 1 januari 2018 wijzigt ‘Regeling Bouwbesluit 2012’

Het ministerie van BZK heeft deze wijzigingen onlangs naar de Europese Commissie gestuurd voor notificatie. Naar verwachting worden de wijzigingen tegen het einde van dit jaar in het Staatsblad gepubliceerd. Gezien de impact die de

Per 1 januari 2018 wijzigt ‘Regeling Bouwbesluit 2012’

Nieuws / 16 mei, 2017

Ledenraadpleging onderhandelaarsakkoord CAO 2017-2019

Op dinsdag 9 mei 2017 hebben de cao-delegaties van de BNA en de vakbonden een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe tweejarige cao. Deze zal bij een algemeen verbindend verklaring door SZW voor alle architectenbureaus in Nederland gaan gelden. Wat

Ledenraadpleging onderhandelaarsakkoord CAO 2017-2019

Nieuws / 22 feb, 2017

Tweede Kamer stemt in met Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Leer alle ins en outs tijdens de Wkb-Week Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer heeft op 21 februari 2017 ingestemd met het Wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb). De aanpassing van de wet heeft

Tweede Kamer stemt in met Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Nieuws / 02 nov, 2016

Customer journey: geef vorm aan een goede klantervaring

Architectenbureaus die voor, tijdens en na een project voor een optimale klantervaring zorgen bij opdrachtgevers en eindgebruikers presteren goed. Positieve klantervaringen dragen bij aan vertrouwen en het verwerven van voldoende, bij een bureau passende opdrachten

Customer journey: geef vorm aan een goede klantervaring

Inloggen op BNA

(Sluiten)