Juridische blogs

Opdracht reeds gegund. Wat nu?

Inschrijvers op een aanbesteding hebben over het algemeen twintig kalenderdagen de tijd om een aanbestedingsgeschil voor te leggen aan de kort geding rechter. Indien de inschrijver het kort geding verliest dan kan hij in hoger

Opdracht reeds gegund. Wat nu?

Best Value Procurement; hoogste waarde voor laagste prijs

Uit de publicatie van het periodieke overzicht van de ontwerpaanbestedingen van het Steunpunt Architectuuropdrachten en Ontwerpwedstrijden blijkt, dat in 2014 ongeveer evenveel architectuuropdrachten werden aanbesteed als in 2013. Opvallend is dat er steeds meer ontwerpopdrachten

Best Value Procurement; hoogste waarde voor laagste prijs

‘Voldoet uw ontwerp aan de vraagspecificatie?’

Vraagspecificaties zijn in aanbestedingsprocedures nogal eens aanleiding tot discussie. Zo zal een architect een vraagspecificatie wellicht anders interpreteren dan...

‘Voldoet uw ontwerp aan de vraagspecificatie?’

‘Hoe zit het met opzegging bij een gefaseerde opdracht?’

DNR 2011 bevat daarvoor ook een mogelijkheid. Maar wat als de opdrachtgever de – gefaseerde – opdracht opzegt? In ieder geval belangrijk: leg afspraken over de fasering goed vast. DNR artikel 2 lid 3 e

‘Hoe zit het met opzegging bij een gefaseerde opdracht?’

‘Auteursrecht: alles van waarde is weerloos (of toch niet)!?’

Zodra u als architect iets maakt, bijvoorbeeld een schets van een nieuw huis, dan wordt u in principe door de Auteurswet aangemerkt als maker van dat werk. Daarvoor hoeft u niets te doen, u hoeft

‘Auteursrecht: alles van waarde is weerloos (of toch niet)!?’

‘Geen wezenlijke veranderingen op juridisch gebied bij werken met BIM’

Toch lijken nog relatief weinig bureaus gebruik te maken van het BIM-proces, mogelijk uit angst voor het onbekende. Dan is het wellicht een geruststelling dat het werken met BIM op juridisch gebied geen wezenlijke veranderingen

‘Geen wezenlijke veranderingen op juridisch gebied bij werken met BIM’

‘Schadevergoeding na aanbesteding?’

In sommige gevallen leidt een aanbesteding niet tot een gunning aan één van de inschrijvers of wordt een opdracht...

‘Schadevergoeding na aanbesteding?’

‘Rechter erkent deskundigheid Aanbestedingsombudsman’

Het doel is onafhankelijk advies te geven over klachten met betrekking tot aanbestedingsprocedures dan wel daarbij een bemiddelende rol te spelen. Indien u deelneemt aan een aanbestedingsprocedure en niet tevreden bent over de wijze waarop

‘Rechter erkent deskundigheid Aanbestedingsombudsman’

Top 3 meest bezochte pagina's

    De Nieuwe Regeling (DNR)

    De algemene voorwaarden voor adviseurs van opdrachtgevers zijn vastgelegd in De Nieuwe Regeling (DNR). Bij het opstellen van deze algemene voorwaarden is een goede afweging van belangen gemaakt. Ook de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de architect is afgestemd op de algemene voorwaarden in de DNR. Eenduidige regeling DNR staat voor De Nieuwe Regeling. DNR is een eenduidige regeling, die ...

    BNA Academie

    BNA Academie is hét opleidingscentrum voor architecten en andere ontwerpers. De BNA Academie is er voor zowel beginnende als ervaren professionals. Voor eenmanszaken en teams. Het aanbod sluit aan op actuele ontwikkelingen in de branche en de dagelijkse werkelijkheid voor bureaus. Ook voor de ontwikkeling van jouw persoonlijke vaardigheden en trainingen op maat InCompany kun ...

Inloggen op BNA

(Sluiten)