Nieuws

Nieuwe aanvragen BNA-lidmaatschap

BNA International

Overeenkomstig artikel 1a van het Huishoudelijk Reglement hebben de hieronder genoemde bureaus een verzoek om toelating bij de BNA ingediend: BLAHA Architecture & Design, Den Haag burovos, Voorburg Heeren 3 Architecten, Heerenveen Makelaar van Dromen,

Nieuwe aanvragen BNA-lidmaatschap

Onderhandelingsresultaat over loonontwikkeling 2016-2017

Op donderdag 11 februari 2016 hebben de cao-delegaties van de BNA en de vakbonden (FNV, CNV, De Unie) een onderhandelingsresultaat bereikt over de loonontwikkeling 2016-2017. Deze loonontwikkeling was bij het afsluiten van de cao 2015-2017

Onderhandelingsresultaat over loonontwikkeling 2016-2017

Bijdrageformulier 2016 en betaling contributie en bureaubijdrage

In januari hebben alle brancheleden een mail ontvangen met een link naar het zogenoemde bijdrageformulier ontvangen met het verzoek dit in te vullen. Leden die dit nog niet hebben gedaan, wordt verzocht het formulier alsnog

Bijdrageformulier 2016 en betaling contributie en bureaubijdrage

Close up BNA-lid: Maarten Polkamp

Een jaar na zijn aanstelling spreekt de webredactie BNA-bestuurslid Maarten Polkamp opnieuw. Hoe heeft hij zijn eerste jaar als bestuurslid ervaren en welke inzichten heeft het hem opgeleverd? Is zijn enthousiasme afgenomen of alleen maar

Close up BNA-lid: Maarten Polkamp

Gastblog Jan Willem van der Groep: Duurzaamheid

Wat we nodig hebben zijn systeemveranderingen. Veranderingen met grote impact die zorgen voor een nieuwe bouwpraktijk. Een praktijk waarmee...

Gastblog Jan Willem van der Groep: Duurzaamheid

Klagen over aanbestedingen nu nog eenvoudiger

Toegankelijker en efficiënter De ombudsman voor aanbestedingszaken maakt de klachtafhandeling laagdrempeliger. Haar belangrijkste nieuwe wapenfeit is het vernieuwde digitale klachtenformulier. Dit formulier is een stuk gebruiksvriendelijker. Het nieuwe formulier helpt de klager de klacht beter

Klagen over aanbestedingen nu nog eenvoudiger

VAR verdwijnt per 1 mei 2016

Begin februari is de Eerste Kamer akkoord gegaan met het wetsvoorstel Deregulering beoordeling arbeidsrelaties. Met deze wet verdwijnt per 1 mei 2016 de verklaring arbeidsrelatie (VAR). De Stichting Fonds Architectenbureaus (SFA) werkt aan een modelovereenkomst

VAR verdwijnt per 1 mei 2016

BNA-voorzitter De Vries spreekt op DVDP 13 april

De contouren van het programma van de Dag van de Projectontwikkeling worden zichtbaar! Ook de vijfde editie van de DVDP biedt de bezoeker een gevarieerd aanbod vol kennis en inspiratie, dit jaar rond het thema

BNA-voorzitter De Vries spreekt op DVDP 13 april

Ontwerpstudie van start: 7 teams geselecteerd

In februari is een nieuwe studie van start gegaan. Zeven multidisciplinaire ontwerpteams kijken in het licht van de veranderende mobiliteit naar de toekomst van de Amsterdamse, Utrechtse en Rotterdamse ringwegen. Wat gebeurt er met deze

Ontwerpstudie van start: 7 teams geselecteerd

Top 3 meest bezochte pagina's

    De Nieuwe Regeling (DNR)

    De algemene voorwaarden voor adviseurs van opdrachtgevers zijn vastgelegd in De Nieuwe Regeling (DNR). Bij het opstellen van deze algemene voorwaarden is een goede afweging van belangen gemaakt. Ook de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de architect is afgestemd op de algemene voorwaarden in de DNR. Eenduidige regeling DNR staat voor De Nieuwe Regeling. DNR is een eenduidige regeling, die ...

    Standaardtaakbeschrijving (STB)

    Je kunt zelf werkzaamheden toevoegen of bepaalde taken nader specificeren. Daarnaast is het mogelijk een taakverdelingsoverzicht te maken met de verdeling van werkzaamheden over de betrokkenen bij een bepaald project. De STB kan worden toegepast in samenhang met DNR, de standaardvoorwaarden voor overeenkomsten tussen adviseurs en opdrachtgevers. STB 2014 De laatste versie van de STB dateert van 2014 ...

  • 


Inloggen op BNA

(Sluiten)