Cao en pensioen

De BNA wil de positie en het perspectief van de Nederlandse architectenbureaus versterken. Daarvoor zijn optimale randvoorwaarden nodig, waarbinnen zij hun werkzaamheden kunnen verrichten.

Cao
De BNA en de vakbonden zijn voorstander van een verdere professionalisering van de branche, goed werkgever- en werknemerschap. Een moderne flexibele cao, die bureaus de ruimte geeft om in te spelen op de veranderingen in de markt helpt daarbij. De cao 2015-2017 loopt tot en met 28 februari 2017.

Pensioen
Een zeker pensioen en keuzevrijheid zijn belangrijk. Verschillende partijen zijn betrokken bij de pensioenregeling voor de architectenbranche. De sociale partners komen de pensioenregeling overeen. Het pensioenfonds is verantwoordelijk voor de uitvoering.

De leden van FNV Bondgenoten, Dienstenbond CNV en De Unie gaan net als het bestuur van de BNA akkoord met de nieuwe pensioenregeling vanaf 2015. Werknemers en werkgevers gaan volgend jaar minder premie betalen. Zij krijgen daarvoor een pensioenopbouw die gelijkwaardig is met de opbouw dit jaar en optimaal gebruikmaakt van de fiscale mogelijkheden. De tot 2015 opgebouwde rechten blijven gelijk, maar het indexatiebeleid versobert, waardoor de kans op toeslagen en kortingen afneemt. Dit is in lijn met de pensioenregels die onlangs in de Tweede Kamer zijn aangenomen.

Architectenbureaus en hun medewerkers blijven vallen onder de collectieve pensioenregeling van het Pensioenfonds voor Architectenbureaus. Het Ministerie van SZW heeft de verplichtstelling van de pensioenregeling verlengd met vijf jaar.

BNA-bureaus vertegenwoordigen een belangrijke meerderheid (>60%) van de in de architectenbranche werkzame werknemers. Dat heeft het ministerie vastgesteld op verzoek van de sociale partners (BNA en vakbonden) en het pensioenfonds. Hiermee voldoet het pensioenfonds van de branche aan de wettelijke voorwaarden voor de verplichtstelling.

Algemeen: Laatste BNA nieuws

do 01 jun 2017

Masterclass Hout deel II: Houthoogbouw

  • Type: masterclass
  • Locatie: Amsterdam (onder voorbehoud)
  • Organisatie: BNA Academie
  • Onderwerp: Specials
Masterclass Hout deel II: Houthoogbouw

di 06 jun 2017

Projectmanagement voor architecten

  • Type: cursus
  • Locatie: Rotterdam (ntb)
  • Organisatie: BNA Academie
  • Onderwerp: management Persoonlijke vaardigheden
Projectmanagement voor architecten

Nieuws / 16 mei, 2017

Ledenraadpleging onderhandelaarsakkoord CAO 2017-2019

Op dinsdag 9 mei 2017 hebben de cao-delegaties van de BNA en de vakbonden een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe tweejarige cao. Deze zal bij een algemeen verbindend verklaring door SZW voor alle architectenbureaus in Nederland gaan gelden. Wat

Ledenraadpleging onderhandelaarsakkoord CAO 2017-2019

Nieuws / 03 apr, 2017

Pensioenfonds Architectenbureaus brengt pensioenuitvoering onder bij APG

Stichting Pensioenfonds voor de Architectenbureaus (PFA) heeft bekend gemaakt dat het APG kiest als nieuwe pensioenuitvoerder. De komende periode wordt gewerkt aan het voorbereiden van een naadloze overgang. Per 1 januari 2018 wordt de administratie

Pensioenfonds Architectenbureaus brengt pensioenuitvoering onder bij APG

Nieuws / 13 dec, 2016

Cao voor architectenbureaus algemeen verbindend verklaard

De cao 2015-2017 in de architectenbranche is door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid algemeen verbindend verklaard. Dit betekent deze geldt voor alle werkgevers en werknemers op architectenbureaus in Nederland. Architectenbureaus zijn als opdrachtgevers

Cao voor architectenbureaus algemeen verbindend verklaard

Nieuws / 15 nov, 2016

Praat mee over de cao inzet van de BNA

De huidige cao loopt tot en met 28 februari 2017. Begin 2017 starten de onderhandelingen over een nieuwe cao. De BNA wil de nieuwe cao zo vormgeven dat bureaus goed kunnen blijven inspelen op de

Praat mee over de cao inzet van de BNA

Inloggen op BNA

(Sluiten)