Competentieontwikkeling speerpunt bureaus

Toekomst vraagt om permanente leercultuur

4 maart 2019

Meer dan de helft van de architectenbureaus heeft de afgelopen tijd moeite gehad met het aannemen van nieuw en geschikt personeel. Hierbij wordt het vaakst genoemd dat het kennis- en vaardigheidsniveau van sollicitanten niet op het niveau van de vacature lag. Dat blijkt uit de Conjunctuurmeting najaar 2018.

Ongeveer 40% van de bureaus zegt geen problemen te ondervinden bij het aannemen van nieuw personeel. En een deel van de bureaus geeft aan dat ze niet op zoek zijn naar nieuw personeel, werken met zzp’ers of bewust een eenmanszaak hebben en geen medewerkers maar samenwerkingspartners zoeken.

Meer specialistische kennis vereist 
Architecten spelen een belangrijke rol bij het vormgeven van de toekomst. Een stevige rol en positie in toekomstige bouwopgaven, zoals het verminderen van grondstofgebruik en co2 neutrale en circulaire gebouwen vereist strategische bureaukeuzes en een heroriëntatie van de identiteit en competenties van de architect.

BNA-directeur Fred Schoorl:  “Het bouwproces is complexer geworden. Daarmee ook functies op bureaus. Dat vereist meer specialistische kennis van architecten en samenwerking met andere professies. De specifieke vaardigheden van architecten in het creëren van meer leefbare, duurzame en sociale leefomgeving helpen opdrachtgevers en maatschappij nieuwe opgaven te realiseren. Hier ligt een belangrijke rol voor het architectuuronderwijs maar ook voor medewerkers en bureaus zelf.”

 

Ontwikkelvoucher
Om een permanente leercultuur te bevorderen kent de Wet op de Architectentitel de verplichting om je vakkennis op peil te houden door jaarlijks ten minste zestien uur bij- en nascholing te volgen. De architecten-cao kent in dit kader een ‘ontwikkelvoucher’. Sinds begin 2019 werkt de BNA nauw samen met het Professional Experience Programme (PEP) voor het opdoen van beroepservaring door jong talent. De BNA Academie biedt voor ervaren en minder ervaren architecten de meest complete leeromgeving.

Professional Experience Programme
Complete aanbod BNA Academie

Algemeen: Laatste BNA nieuws

Nieuws / 20 mrt, 2019

Doe mee aan de BNA Conjunctuurmeting voorjaar 2019

Doe mee aan de Conjunctuurmeting voorjaar 2019 met verdiepende vragen over actuele onderwerpen en vul de online vragenlijst in! Alle BNA bureaus ontvangen hiervoor een uitnodiging van onderzoeksbureau Panteia, dat het marktonderzoek voor de BNA verzorgt. Inzicht

Doe mee aan de BNA Conjunctuurmeting voorjaar 2019

Nieuws / 06 mrt, 2019

Gezocht: pensioenbestuurder namens werkgevers

In verband met het aflopen van de termijn van de huidige voorzitter namens werkgevers zoekt de BNA een geschikte kandidaat pensioenbestuurder voor het Pensioenfonds voor de Architectenbureaus. Het gaat bij voorkeur om een kandidaat met

Gezocht: pensioenbestuurder namens werkgevers

Nieuws / 04 mrt, 2019

Landelijke actiedag pensioenen bonden: maandag 18 maart 2019

  De BNA is door de FNV formeel op de hoogte gesteld van collectieve acties om hun pensioeneisen richting het  Kabinet kracht bij te zetten. De bond zal hun leden in alle sectoren oproepen om op maandag

Landelijke actiedag pensioenen bonden: maandag 18 maart 2019

Nieuws / 26 feb, 2019

Gestaag herstel architectenberoep in Europa

De Europese markt voor architecten herstelt gestaag. Vanaf 2012 groeit de markt weer. Het aantal architecten in Europa is de afgelopen 10 jaar gestegen. Dit en meer blijkt uit de ACE Sectorstudie 2018. De ACE Sectorstudie brengt tweejaarlijks sociale en economische ontwikkelingen over

Gestaag herstel architectenberoep in Europa

Inloggen op BNA

(Sluiten)