De architectenbranche in beweging

Save the date: Futura eindsymposium 29 maart 2018 in Delft

2 januari 2018

De afgelopen vier jaar hebben de Technische Universiteit Delft, de Radboud Universiteit Nijmegen en de BNA in het FuturA project wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de veranderende rol van de architect. Doel was om veranderingen in het werkveld van de architect te doorgronden en kansen bloot te leggen voor architectenbureaus. Onze branche is volop in beweging. Omzet en werkgelegenheid nemen sinds kort weer toe. Architectenbureaus kunnen kiezen voor verschillende rollen en posities binnen projecten en in de bouwketen.

Technologie, circulariteit en duurzaamheid
Om succesvol in te blijven spelen op nieuwe ontwikkelingen in de markt, zoals nieuwe technologie, de verhoogde vraag om circulariteit en duurzaamheid zijn aanvullende competenties van architectenbureaus nodig. Vereiste competenties kunnen bureaus binnen hun eigen organisatie realiseren maar ook bewerkstelligen door meer samen te werken met andere partijen. Hier zullen binnen bureaus steeds meer weloverwogen keuzes voor moeten worden gemaakt.

Toenemende complexiteit
De vraag van opdrachtgevers in binnen- en buitenland in de diverse deelmarkten verandert en de complexiteit van projecten is toegenomen. Samenwerken binnen de bouwketen is een vereiste geworden. Om waarde te blijven creëren voor opdrachtgevers, eindgebruikers en de maatschappij, zullen architecten bewust hun rol en positie moeten kiezen. Daarbij zullen sommige bureaus hun grenzen verleggen ten aanzien van hun rol en dienstverlening.

Waarde(n) van architectuur
Om de branche te versterken is het van belang dat architecten de diverse waarden die zij creëren, zoals het ontwerpen van een energieneutraal, circulair gebouw of het aanbieden van coördinerende informatieprocessen, ook toe-eigenen en helder communiceren. Het beargumenteren van de toegevoegde waarde en prestaties van de ontwerpen en processen van architecten en de impact van technologische ontwikkelingen op de organisatie- en verdienmodellen van architectenbureaus vormen daarom belangrijke onderwerpen voor nader onderzoek en discussie.

Lees hier het white paper over de ontwikkelingen in arbeidsmarkt, afzetmarkten, bouwketen en mogelijke toekomstscenario’s voor de architectenbranche in Nederland. Het white paper is  ook beschikbaar in het Engels.

Save the date: Futura eindsymposium 29 maart 2018 in Delft
Op 29 maart 2018 wordt de afsluiting van het futurA project gevierd op de Faculteit Bouwkunde in Delft. ‘s Ochtends zullen de resultaten van futurA voor een wetenschappelijk publiek worden toegelicht, in de middag zijn professionals uit de architectuurbranche uitgenodigd om op interactieve wijze kennis te nemen van de nieuwe bevindingen. Zet 29 maart in de middag dus vast in je agenda! Wil je meer weten over het FuturA onderzoek of het afsluitende symposium ? Bezoek dan http://www.future-architect.nl/ of stuur een mail naar futura@tudelft.nl

Algemeen: Laatste BNA nieuws

di 12 dec 2017 - wo 31 jan 2018

Reinvent the habitat

  • Type: overig
  • Organisatie: Thorb
Reinvent the habitat

di 16 jan 2018

Contracteren

  • Type: cursus
  • Locatie: Amsterdam (ntb)
  • Organisatie: BNA | Academie
  • Onderwerp: Projectmanagement
Contracteren

Nieuws / 16 jan, 2018

Cao architectenbranche algemeen verbindend verklaard

De cao 2017-2019 voor de architectenbranche is door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid algemeen verbindend verklaard. Dit betekent dat deze geldt voor alle werkgevers en werknemers op architectenbureaus in Nederland. De cao heeft

Cao architectenbranche algemeen verbindend verklaard

Nieuws / 16 jan, 2018

Wij gaan circulair

BNA lanceert campagne ‘Wij gaan circulair’, erop gericht om architectenbureaus te bewegen circulaire ontwerpprincipes...

Wij gaan circulair

Nieuws / 08 jan, 2018

Architectenbureaus zetten in op innovatie

Van alle architectenbureaus zegt 46% de komende jaren extra in te willen zetten op innovatie. Circulair bouwen, digitalisering, ontwerpkwaliteit en samenwerking zijn daarbij speerpunten. Dat blijkt uit de BNA Conjunctuurmeting najaar 2017. Bouwagenda De bouwketen

Architectenbureaus zetten in op innovatie

Nieuws / 04 dec, 2017

Kansen: verduurzaming, herontwikkeling en nieuwe woningen

Architectenbureaus geven aan dat zij vooral het belang van verduurzaming, herontwikkeling en nieuwe woningen zien toenemen. De gemiddelde werkvoorraad van architectenbureaus is met 4,6 maanden maar iets hoger dan een jaar geleden in dezelfde periode. Dat

Kansen: verduurzaming, herontwikkeling en nieuwe woningen

Inloggen op BNA

(Sluiten)