De architectenbranche in beweging

Save the date: Futura eindsymposium 29 maart 2018 in Delft

2 januari 2018

De afgelopen vier jaar hebben de Technische Universiteit Delft, de Radboud Universiteit Nijmegen en de BNA in het FuturA project wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de veranderende rol van de architect. Doel was om veranderingen in het werkveld van de architect te doorgronden en kansen bloot te leggen voor architectenbureaus. Onze branche is volop in beweging. Omzet en werkgelegenheid nemen sinds kort weer toe. Architectenbureaus kunnen kiezen voor verschillende rollen en posities binnen projecten en in de bouwketen.

Technologie, circulariteit en duurzaamheid
Om succesvol in te blijven spelen op nieuwe ontwikkelingen in de markt, zoals nieuwe technologie, de verhoogde vraag om circulariteit en duurzaamheid zijn aanvullende competenties van architectenbureaus nodig. Vereiste competenties kunnen bureaus binnen hun eigen organisatie realiseren maar ook bewerkstelligen door meer samen te werken met andere partijen. Hier zullen binnen bureaus steeds meer weloverwogen keuzes voor moeten worden gemaakt.

Toenemende complexiteit
De vraag van opdrachtgevers in binnen- en buitenland in de diverse deelmarkten verandert en de complexiteit van projecten is toegenomen. Samenwerken binnen de bouwketen is een vereiste geworden. Om waarde te blijven creëren voor opdrachtgevers, eindgebruikers en de maatschappij, zullen architecten bewust hun rol en positie moeten kiezen. Daarbij zullen sommige bureaus hun grenzen verleggen ten aanzien van hun rol en dienstverlening.

Waarde(n) van architectuur
Om de branche te versterken is het van belang dat architecten de diverse waarden die zij creëren, zoals het ontwerpen van een energieneutraal, circulair gebouw of het aanbieden van coördinerende informatieprocessen, ook toe-eigenen en helder communiceren. Het beargumenteren van de toegevoegde waarde en prestaties van de ontwerpen en processen van architecten en de impact van technologische ontwikkelingen op de organisatie- en verdienmodellen van architectenbureaus vormen daarom belangrijke onderwerpen voor nader onderzoek en discussie.

Lees hier het white paper over de ontwikkelingen in arbeidsmarkt, afzetmarkten, bouwketen en mogelijke toekomstscenario’s voor de architectenbranche in Nederland. Het white paper is  ook beschikbaar in het Engels.

Save the date: Futura eindsymposium 29 maart 2018 in Delft
Op 29 maart 2018 wordt de afsluiting van het futurA project gevierd op de Faculteit Bouwkunde in Delft. ‘s Ochtends zullen de resultaten van futurA voor een wetenschappelijk publiek worden toegelicht, in de middag zijn professionals uit de architectuurbranche uitgenodigd om op interactieve wijze kennis te nemen van de nieuwe bevindingen. Zet 29 maart in de middag dus vast in je agenda! Wil je meer weten over het FuturA onderzoek of het afsluitende symposium ? Bezoek dan http://www.future-architect.nl/ of stuur een mail naar futura@tudelft.nl

Algemeen: Laatste BNA nieuws

vr 18 jan 2019

SamCity Hoorn

  • Type: excursie
  • Locatie: Sam City, Westfriese Parkweg 4, Hoorn
  • Organisatie: Lokaal Netwerk Noord-Holland
  • Onderwerp: BNA Netwerken
SamCity Hoorn

Nieuws / 30 nov, 2018

De tien ontwerpvisies voor de vijf grote steden in 2040

Na 9 maanden onderzoek doen, ontwerpen aan en discussiëren over nieuwe manieren van stad maken, werd op 30 november in een feestelijke slotmanifestatie de uitkomsten van de ontwerpstudie ‘De stad van de toekomst’ gepresenteerd. Gedurende

De tien ontwerpvisies voor de vijf grote steden in 2040

Nieuws / 19 nov, 2018

Aantal deelnemers beroepservaringperiode stijgt fors

Uit het onderzoek Jonge ontwerpers en beroepservaring 2015-2017 blijkt dat het aantal deelnemers aan de beroepservaringperiode (bep) in 2017 zo’n vijf maal hoger is dan in 2015. Het aandeel ontwerpers dat, na het doorlopen van de

Aantal deelnemers beroepservaringperiode stijgt fors

Nieuws / 15 nov, 2018

Geef input aan het actieteam ‘meten van circulariteit’

Waar het gaat over circulariteit, wordt het voor architecten van steeds groter belang te weten of je ontwerp voldoet aan bepaalde criteria. Om daar duidelijkheid over te krijgen, is als onderdeel van de transitieagenda bouw

Geef input aan het actieteam ‘meten van circulariteit’

Nieuws / 13 nov, 2018

Werkgeversbijeenkomst over cao inzet van de BNA

De huidige cao loopt tot en met 28 februari 2019. Begin 2019 starten daarom de onderhandelingen over een nieuwe cao. De BNA wil de nieuwe cao zo vormgeven dat deze bureaus faciliteert en zij goed kunnen

Werkgeversbijeenkomst over cao inzet van de BNA

Inloggen op BNA

(Sluiten)