Denk niet zwart, denk niet wit, maar zwart op wit

Gastblog Stijn Wiggers, DVLP advocaten

Architecten hebben een mooi beroep: zij zijn het die de esthetica bepalen van het ontwerp. Tegelijkertijd zijn ze bij een beetje bouwproject tegenwoordig ook procesbegeleider, informatiecoördinator, financieel manager, pre-geschillenmediator en psycholoog. Alles om het bouwproject succesvol tot een einde te brengen.

Desondanks loopt een bouwproces altijd anders dan gepland. En dat kan er nog weleens toe leiden dat de positie van de architect van ‘spin in het web’ verschuift naar ‘vlieg in het spinnenweb’: de klacht richt zich tegen de architect en mondt mogelijk uit in een juridische procedure. Ter illustratie een casus, die losjes gebaseerd is op waargebeurde feiten.

Een architect heeft voor een klant een ontwerp gemaakt voor het realiseren van een uitbouw aan een woning. De Kadastrale kaart is basis voor ontwerp en maatvoering. De architect voert niet de directie. Tijdens de uitvoering valt het de aannemer niet op dat hij op minder dan een halve meter van de perceelgrens werkt terwijl aan de hand van de ontwerptekeningen de afstand ongeveer twee meter zou moeten zijn. Wanneer de aannemer daar wel achter komt is de fundering al gestort, bouw- en woningtoezicht van de gemeente al op de hoogte en hangen de buren al over de heg met een meetlat. Dat is het moment dat de klant de architect belt.

Dit korte (juridisch vrij ongenuanceerde) relaas roept uiteraard vele vragen op. Op basis hiervan kun je moeilijk tot een weloverwogen oordeel komen wie verantwoordelijk is waarvoor. De klant weet het bij het maken van het telefoontje al wel: de architect heeft een fout gemaakt en is dús aansprakelijk voor alle kosten en schade, nu en nog te lijden, direct en indirect, materieel en immaterieel, zoals: woongenotderving, afbreuk van zijn buurtreputatie én zijn verregende zomervakantie. In het kort kwam het erop neer dat de gegevens op de Kadastrale kaart en de feitelijke situatie ter plaatse niet overeenstemden.

Viel de architect iets te verwijten? Zeker. Is de architect dús aansprakelijk voor àlle kosten en schade, inclusief de verregende zomervakantie van de klant? Nou, dat is veel te kort door de bocht. Zo had de klant zelf beter kunnen – en misschien moeten – opletten. Op de aannemer rust een waarschuwingsplicht en had wellicht sowieso beter moeten opletten bij zijn maatvoering.

Maar beter nog: de architect kan veel klachten voorkomen door de klant (vooraf) goed te informeren. Zoals in bovenstaande casus: geef aan dat het ontwerp is gebaseerd op de Kadastrale gegevens en dat je geen verantwoordelijkheid neemt voor de juistheid van de gegevens van het Kadaster.

Maak je een fout? Denk niet zwart, denk niet wit, maar denk zwart op wit, dus aan de tekst van ’t contract.

Algemeen: Laatste BNA nieuws

Inloggen op BNA

(Sluiten)